‘Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa’ Okurla Buluştu

0
173

Tire Kitap tarafından basılan 10. Anadolu Buluşmaları sempozyum kitabı “Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa” raflardaki yerini aldı.

“Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”, Anadolu Platformu tarafından 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapılan 10. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır. 

Muhasebe sürecinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için meselenin öncelikle tarihi ve küresel bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. 10. Anadolu Buluşmaları’nda ilk günkü açılış konuşmalarının ardından ikinci gün düzenlenen oturumlarda dünyanın son yüzyıllık muhasebesi yapıldı. Katılımcılar, özellikle Soğuk Savaş öncesi ve sonrasındaki çift kutuplu ve tek kutuplu dünyanın analizini ortaya koydular.

Hemen arkasından, aynı günkü oturumda İslam dünyasının son yüzyılı irdelendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sonrasında kurulan ulus devletler, yakın zamanda yükselen halk isyanları ve muhtemel gelecek senaryoları ele alındı.

Üçüncü gün oturumlarında ise Arap devrimlerinin muhasebesi yapıldı ve nereden nereye gelindiği ortaya konuldu. Bu oturumda Arap devrimlerinde yer almış, olayları yaşayan isimlerin yer alması, sunumlara ayrı bir derinlik kattı. Aynı gün yapılan diğer bir oturumda ise Türkiye’nin yüzyıllık muhasebesi idari ve siyasi yönüyle ele alındı, Türkiye’nin yüzyıllık serencamı değerlendirildi.

Dördüncü gün düzenlenen oturumlarda ise meselenin sosyal boyutu mercek altına alındı. İlk oturumda sosyal ve kültürel yapı ele alınarak toplumsal kimlikler ve kültürel değişimin niteliği üzerinde duruldu. Aynı gün düzenlenen diğer bir oturumda ise sanat ve edebiyat ele alındı.

Beşinci gün oturumlarında ise İslami hareket, geçmişi ve bugünüyle masaya yatırıldı, bir nevi kendimize ayna tutuldu. İslami hareketin gelecekte nasıl bir rol oynaması gerektiği üzerinde duruldu ve inşa sürecinde ‘kadın’ın, ‘dil’in ve ‘sosyal medya’nın rolleri tartışıldı.

Bu buluşmada ortaya konulan tebliğler, kapsamlı bir muhasebe ve yeniden inşa için önemli veriler sunmaktadır. Burada meselenin çatısı çatılmış, temel parametreleri ortaya konulmuş ve inşa için gereken enerjinin kaynakları gösterilmiştir.

Bu buluşmada sunumları yapılan tebliğler doyurucu ve derinlikli olmakla birlikte bu konuda son noktanın konulduğu gibi bir iddiada değiliz. Bilakis bu alandaki çalışmaların daha da detaylandırılarak ve farklı boyutlar dâhil edilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü muhasebe, bir kez yapılıp biten bir işlem değil, belli aralıklarla tekrar edilmeyi gerektiren bir süreçtir.

Bu buluşmada sunulan tebliğleri kalıcı olması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Tire Yayınları olarak yayınlıyor ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.