Ana Sayfa Yazarlar Hayrettin Karaman Yüzüncü Yılında İmam Hatip Sempozyumu – (Hayrettin Karaman)

Yüzüncü Yılında İmam Hatip Sempozyumu – (Hayrettin Karaman)

0
Yüzüncü Yılında İmam Hatip Sempozyumu – (Hayrettin Karaman)

23-24 Kasım 2013 günlerinde A.K.B. Kongre ve Kültür Merkezinde (Yıldız Teknik Ün. Davutpaşa Kampüsü-Esenler) önemli bir sempozyum yapılacak. Tehlikeli ve üzücü ayrışmaların körüklendiği şu günlerde bu sempozyuma, aynı hizmet amacına bağlanmış beş sivil toplum kuruluşumuzun ortaklaşa imza atmaları da ümitlerimizi tazeleyen bir tablodur. İlim Yayma Cemiyeti, Vakfı, ÖNDER, Ensar Vakfı ve TÜRGEV kendi medeniyetimize, kültürümüze, okullarımıza, değerlerimize dönüş yolculuğunda elele verdiler; onlarla beraber Anadolu Platformu gibi daha başka kuruluşlarımız da var.

Bugünkü İmam Hatip okullarının açılışından bu yana yüz yıl geçmedi, ama bu okulların çekirdeğini teşkil eden okullar Cumhuriyet`ten önce 1913 yılında açılmıştı (Medresetü-l eimmeti ve`l hutaba).

1951-52 ders yılında açılan yeni/bugünkü İmam Hatip okulları ise, araya giren uzunca bir fetret döneminden sonra `zaman içinde, halkın ruh kökünden gelen talebi ile gelişerek medeniyetimize yolculuğumuzun okulları` olmak üzere atılan ilk ve mübarek bir adım idi.

Bu okullar üzerinde çok tartışmalar ve operasyonlar yapıldı.

Sözde din istismarı yapmayan CHP`nin kapattığı halde açtığını iddia ettiği (ve bu iddiayı ortaya atarken farkında olarak veya olmayarak din istismarı yaptığı) İmam Hatipler`in kısa tarihi şudur:

Tevhid-i Tedrisat Kanunu`nu medreseleri kapatmış, 4. Madde gereğince imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerinin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını istemişti. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açıldı. Okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. Bu okulların müdürleri özel bir din eğitimi görmemişlerdi, amaçları Cumhuriyet`e bağlı, aydın din adamları yetiştirmekti. Ders saatlerinin çoğu bilim ve yabancı dil dersleriydi ve dinle ilgili dersler ikinci plandaydı, 1930`da öğrenci azlığı bahanesiyle kapatıldı.

1949 yılında ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kursları açılarak din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. 1949 sonuna kadar 50 kişinin mezun olduğu bu kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine imkan verildi.

Bu tarihçeden anlaşılacağı üzere bugünkü İmam Hatip Okulları`nın açılış tarihi olan 1951 yılından önce CHP`nin yaptığı iki şey vardır: 1. İslam`ı hakkıyla öğrenip halka öğretecek ve din hizmetlerinde rehberlik edecek insanları yetiştirecek olan İmam Hatip okullarını kapatmak. 2. 1946 yılında iktidarı kaybedeceğini anlayınca halkın isteklerine bir parçacık kulak vererek yetişkin insanlara çok sınırlı bilgi vermek ve yine çok sınırlı din hizmetlerinde istihdam etmek üzere İmam Hatip kursları açmak.

Burada maksadım bir partiyi yermek, bir başkasını övmek değildir; birinci maksadım gerçeği ortaya koymak, ikinci maksadım ise şunu `toplum mühendislerinin` kafalarına kazımaktır: Sizler masa başında kesip biçin, ama bilin ki, bin yıl İslam`ı yaşamış, genlerine bu mübarek din, onun medeniyet ve kültür unsurları oturmuş olan bu millet, değerlerinin okullarını gerekirse yer altında da kurar, iktidarlara kurdurur ve yolunda yürür.

———————————-
Hayrettin Karaman
 
DİĞER KÖŞE YAZILARI