Yüz Yıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa – Yazı

0
178

Anadolu Platformu’nun “Anadolu Buluşmaları” başlığı altından gerçekleştirdiği istişare toplantılarının onuncusu, bu yıl “Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa” teması ile gerçekleştiriliyor.

Anadolu Platformu’nun “Anadolu Buluşmaları” başlığı altından gerçekleştirdiği istişare toplantılarının onuncusu, bu yıl “Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”  teması ile gerçekleştiriliyor.

Hâlihazırda devam etmekte olan toplantıda dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve entelektüeller, Anadolu’nun neredeyse bütün kentlerinden gelen dert sahibi insanlarla bir araya gelerek bu coğrafyanın yüz yıllık geçmişini müzakere ediyor. Bu coğrafyanın mümbit topraklarında yetişen çocukların, geçmişte yaşanan sorunlardan ders çıkartarak, hak ve adalet temelli bir gelecek inşa etmesinin yolları tartışılıyor.

Bu bağlamda, toplantılara iştirak eden birçok isim İslam dünyasının yüzyıllık muhasebesinin yanında bölgedeki mevcut durum hakkında çok önemli tespitlerde bulundu.

Londra’da mukim, Filistin asıllı gazeteci ve akademisyen Azzam Temimi, İslam dünyasında geleneksel değerlere bağlı özgürlük ve reform yanlısı kesimlerin gelinen noktada dört temel meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Bunları, geri kalmışlık, sömürgeci emperyalist güçler, bu güçler ile iç içe geçmiş baskıcı diktatör rejimler ve terörü yöntem olarak benimseyen radikal gruplar olarak sıraladı. İslam dünyasındaki reform ve özgürlük isteyen güçlerin 19.yy başından itibaren her tehlikeye karşı inançsal, düşünsel, siyasi ve pratik olarak direndiğini ifade ederek, Arap baharının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Arap baharının bir başlangıç olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte halkların özgürlük arayışının daha güçlü bir şekilde kendini dayatacağını ve geri kalmışlıktan beslenen, emperyalist güçler ve iş birlikçilerini mağlup edileceğini söyledi.

Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi’in danışmanlığı ve devrik hükümetin kalkınma bakanlığı görevlerini yapmış olan Yahya Hamid, Mısır’da devrimin muhakkak başarı ile sonuçlanacağını ancak biraz zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti. Darbeci rejimin iki yıllık süreçte yaptığı hukuksuzlukların halk üzerinde derin tesirler uyandırdığını, devrim bilincinin halk kitleleri arasında kök salmaya başlığını ifade etti. Muhammed Mürsi’nin, Mısır zindanlarında tutuklu 45 bin kişinin serbest bırakılmadan önce serbest kalmak gibi bir amacının olmadığını belirtti. “Darbe sürecinde cumhurbaşkanlığı makamında Mursi yerine diğer adaylardan herhangi biri otursaydı, hayatta kalma karşılığında her şeyi kabul edeceğini” belirtti.

Mısır devrimine iki oğlunu şehit vermiş olan Mısırlı General Ebu Mervan Süleyman, Sina’da yaşananlara ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Sina yarım adasında rejim güçlerine yönelik saldırıların büyük kısmının, darbeci rejimin zulmüne maruz kalanların ferdi saldırıları olduğunu belirtti. Ayrıca radikal grupların Sina yarımadasında güç kazanmasında, rejiminin halka yönelik hukuksuz uygulamalarının halk üzerinde uyandırdığı olumsuz tesirin önemli bir etkisi olduğunu kaydetti.

Suriye Muhalif Devrimci Güçler Konseyi (SMDK) Başkanı Halid Hoca, Suriye topraklarının yüzde 48 oranında bir kısmının IŞİD, yüzde 16 kadar bir kısmının Esed rejimi, yüzde 23 oranında bir kısmının Özgür Suriye Ordusu, yüze 8 oranında bir kısmının ise PYD’nin kontrolü altında olduğunu belirtti. Bu noktada, Suriye’nin kuzeyinden güvenli bölge oluşturularak SMDK’nın Suriye’nin kuzeyine taşınması, Özgür Suriye Ordusu’nun tek bir komuta altında birleştirilerek IŞİD ve Esed terörüne karşı kapsamlı bir mücadele başlatılmasının Suriye devrimi açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin bu değerlendirmeler toplantılarda çok kapsamlı bir şekilde ele alınırken, Türkiye’nin geçmiş yüzyılı ve hâlihazırdaki durumu birçok açıdan değerlendirildi. Bu kadar önemli isim ve Anadolu’nun her yerinden coğrafyanın sorunlarını dert edinen insanların bir araya gelerek bu kadar önemli konuları istişare etmesine zemin hazırlayan herkesi çok derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Kaynak