Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

0
182

Fıtrat Derneği, “Bir Emanetçi Olarak İnsan” konulu kısa film yarışması düzenliyor.

Fıtrat Derneği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gündeme alınması, sinema sektöründe bir farkındalık oluşturarak kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki gençlerin desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması” tertip etmektedir. “Bir Emanetçi Olarak İnsan” konusunun ele alınacağı yarışmanın galası 14 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu “Bir Emanetçi Olarak İnsan”.

Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili filmler olması gerekmektedir.

Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya kurmaca ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Yarışmaya katılan tüm filmler aynı kategoride değerlendirilecektir. Yarışmanın yapılabilmesi için toplamda en az 20 filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.

 2. Kısa film yarışmasında herhangi bir film ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapım şartları aranmamaktadır.

 3. Yarışmaya Sultangazi ilçesinde bulunan tüm lise öğrencileri katılabilir.

 4. Yarışmaya, süresi 10 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar sadece bir eserle yarışmaya başvurabilir.

 5. Yarışmaya 1 Nisan 2017 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak “Yüce Ahlak Kısa Film Yarışmasına katılmaya engel değildir.

 6. Daha önce Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması’na başvurmuş olan filmler tekrar yarışmaya katılamaz.

 7. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfasındaki (fitratder.org)başvuru formunu ve yarışmanın sözleşmesinin çıktısını alıp doldurarak ve ıslak imza ile en geç 02 Mayıs 2017 tarihine kadar filmi ve aşağıda belirtilen materyalleri aşağıdaki belirtilmiş olan adrese ulaştırmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için imzalı başvuru formu ve sözleşmenin dışında istenen materyaller:

 1. Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.

 2. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)

 3. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)

 4. Filmin fragmanı (Varsa)

 5. Filmin Afişi (Varsa). Bütün materyaller aynı DVD’ye basılmalı ve 2 kopya halinde gönderilmelidir.

Fıtrat Derneği

Adres: 50.Yıl Mah. O Cad. 2148 Sk. No:12 İstanbul /TURKEY PK: 34265

 1. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.

 2. Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.

 3. Fıtrat Derneği ve Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

 4. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, yarışma arşivinde saklanacaktır. Yarışmaya katılanlar bu kopyalarla ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

 5. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

 6. Fıtrat Derneği ve Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.

 7. Fıtrat Derneği ve Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

Özel Koşullar

 1. Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Yarışmacı, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne, Fıtrat Derneği’ne ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Fıtrat Derneği, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

 2. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

 3. Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

 4. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

 5. Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,

 6. Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını

 7. Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,

 8. Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,

 9. İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,

 10. Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

 11. Katılımcı yarışmaya ya da Fıtrat Derneği’ne gönderdiği her türlü eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne ve Fıtrat Derneği’ne herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Fıtrat Derneği’ne herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa 40.000TL(Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Jüri Ve Ödüller

 1. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 10 film gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

 2. Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si, Birincilik, İkincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra iki adet Mansiyon ödülü ve ilk üçe giren filmlere danışmanlık yapan öğretmenlere verecektir.

 3. Ödül alanlara Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülleri de verilir.

  Birincilik ödülü için: 6.000 TL

  İkincilik ödülü için: 4.000 TL

  Üçüncülük ödülü için: 2.000 TL

  1.Mansiyon ödülü için: 1.000 TL

  2.Mansiyon ödülü için: 1.000 TL

  Birinci olan filmin danışman Öğretmeni: 2.000 TL

  İkinci olan filmin danışman Öğretmeni: 1.500 TL

  Üçüncü olan filmin danışman Öğretmeni: 1.000 TL 

 4. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

 5. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

 6. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Fıtrat Derneği Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak gösterim programına dâhil edilen ilk 10 filmin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül kazananlara daha önceden bir bildirim yapılmayacaktır.

 7. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Fıtrat Derneği tarafından ödenir.

Yetki

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Yüce Ahlak Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu ’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Ayrıntılar Ve Başvuru İçin: www.fitratder.org