Yenilginin trajedisi

0
183

Tarihte bazı anlar vardır ki hiçbir zaman akıldan çıkmaz. Hatırlanır her dem. Osmanlı’nın Ortadoğu’dan çekilişi işte tam da böyle bir andır.

Unutulmayan, akıldan çıkmayan… Sonuçları açısından hepimizi derinden sarsan bir süreç. Etkileri halen devam eden.

1900’lü yıllar Osmanlı Devleti’nin parçalandığı, imparatorluk bakiyesinin çeşitli sebeplerle birbirinden kopartıldığı yıllardır.Bütünlüğün bozulması şu an Ortadoğu’da bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Ahmet Özcan Ortadoğu’daki bu yakıcı, vicdanları sızlatan olayları anlamamıza katkı sağlayacak çalışması “Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi” adlı kitap/albümünü yakın zamanlarda yayınladı. Zamanlama açısından iyi oldu. Olayların tarihsel sürecini bu çalışmadan takip edebileceğiz. Kitap aynı zamanda görsel açıdan da zenginleştirilmiş. Konularla ilgili orijinal resimler yer alıyor kitapta. Bu da önemli bir ayrıntı olarak görülebilir.

İlk kıblemiz Kudüs

Kitap TRT için hazırlanan ve 2007 yılında yayınlanan 13 bölümlük belgesel programının metinlerinin yeniden düzenlenmesinden meydana getirilmiş. Kitap Osmanlı’nın adalet, barış ve birlik ruhunun yeniden harekete geçirilmesine bir katkı olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda kitap, Anadolu’nun her yerinden cepheye gidip geri dönmeyen, emperyalistlerin çizdiği sınırlara hapsolmayarak gerçek sınırlarımızı korumaya giden dedelerimizin aziz hatıralarını yeniden canlandırıyor.

“Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi” Kudüs, Medine, Irak, Mısır, Ürdün, Yemen, İran, Suriye, Sudan, Lübnan, Libya, Cezayir ve Tunus’ta gâvura karşı verilen ölüm kalım mücadelesinin destanını anlatıyor dilinin döndüğünce. Osmanlı’nın Ortadoğu’dan çekilişinin hazin öyküsü… Okumak için kitabı açtığımızda bizi ilk önce Kudüs karşılıyor. İlk kıblemiz. Kudüs… Bütün dinlerin, Peygamberlerin, inançların şehri…

Ölüm kalım savaşının destanı

Kitabın ikinci anlattığı yer Medine. Peygamberimizin şehri… Mondros Ateşkes Antlaşması’nı yenilen taraf olarak imzalamak zorunda kaldık. Bütün cephelerde savaş durdu. Silahlar, cephaneler teslim edildi. Medine’de Hicaz Seferi Kuvvetleri Kumandanı Çöl Aslanı lakaplı Fahreddin Paşa teslim olmadı. Silah bırakmadı. “Peygamber’in kutsal mevkiini çapulculara ve İngiliz yaranlarının himayesine terk etmem” dedi. Medine Müdafaası’nı başlattı. Arkasından İslam Uygarlığı’nın gözbebeği Irak cephesi anlatılıyor. Ve acıların başlangıcı… Halen yüreğimizi paramparça eden Suriye… Halep, Şam-ı Şerif… Sudan’daki destansı direniş… Libya’nın parmak ısırtan mücadelesi… Hüznünden ağlayan Cezayir sonra… Ve Tunus. “Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi” birçok cephede zor şartlar altında, imkânsızlıklar içinde verilen ölüm kalım savaşının destanı gibidir. Osmanlı bakiyesinin din, dil, ırk, soy, sop gözetmeden bir araya gelen yiğitlerinin engin mücadelesini anlatıyor. Türk, Arap, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Zenci, Beyaz, Hıristiyan, Dürzü her renkten, ırktan insan hesapsız, kitapsız omuz omuza bir mücadeleyi örgütleyişleri. Genel olarak Teşkilat-ı Mahsusa çatısında toplanan Enver Bey, Kuşçubaşı Eşref, Mustafa Kemal, Fahreddin Paşa, Süleyman Askeri Bey, Halil Kut, Şeyh Uceymi, Mehmet Akif, Zenci Musa… Tabii ki İngilizlerin, emperyalistlerin gazına gelip ihanet edenleri de anlatıyor. Şerif Hüseyin gibi…

Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesi anında bu milletin verdiği mücadele hepimizi ümit var kılacak kadar büyüktür. İnsanımız en değerli varlığı canını bile hiçe sayarak bütün cephelerde düşmana karşı savaşmasını bilmiştir. Nitekim Medine Müdafaasında yiyecek bulamayan ordumuz çekirge yiyerek ayakta kalabilmiştir. Osmanlı’nın Ortadoğu’dan çekilişi trajiktir. Trajik olduğu kadar da bize kılavuzluk edecek bir örnekliktir. Kitapta da altı çizildiği gibi dünyanın her yerinde dedelerimizin mezarı var. Dört bir yanı, bütün yeryüzünü türbelerle doldurmuşuz. Türbeler bizi misafir edeceği günleri bekliyor. Sahte ve yalan tarihlerle, petrol kuyularının marifetiyle çizilen haritalarla, her türlü etnik ve şovenist sahtekârlıklarla kaybedilecek zaman yok. Vakit, bütün coğrafyamızı bir adalet ve barış yurdu haline getirmenin vaktidir…

Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi

Ahmet Özcan

Yarın Yayınları

2012

269 Sayfa