Yeni Dönem Toplantıları Yapıldı

0
197

Anadolu Platformu Genel Kurul sonrası oluşan İstişare Kurulu, ikinci toplantısını 8 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirdi.

Toplantıya İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, heyet üyeleri Ramazan Kayan, Davut Güler, Rabia Aldemir, Nesrin Karataş, Yunus Atilla Hamallar, İbrahim Özmantar, Hüseyin Özhazar, Ömer Çiçek, Mehmet Alpcan, Ahmet Çamurluoğlu, Tamer Çalhan, Gazi Kılıçparlar, Ersin Eryılmaz, Mustafa Şanverdi, Sunullah Ercek, Mahsum Aytepe ve Abdulhakim Yalçın katıldılar.

Gündeme alınan konuların görüşüldüğü İstişare Kurulu toplantısında, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, İcra Kurulunun oluşturulması için çalışma raporunu İstişare Kurulu ile paylaştı. Toplantıda, Denetleme Kurulunun teşekkülü ve temsilcileri belirlenerek karara bağlandı. Anadolu Platformu Denetleme Kuruluna Ramazan Kayan, İbrahim Bahar ve Ersin Eryılmaz seçildiler.

Platformun İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir tarafından sunulan tüm bölgelerin detaylı istişaresi sonucunda oluşturulan İcra Kurulu Çalışma Esasları ve Yönerge Taslağı, detaylı bir şekilde İstişare Kurulunca değerlendirildi. Heyetin oluşturulma aşmasında tüm birimlerimizin temsilcileriyle bir araya gelen Aldemir, istişare sonucu oluşturduğu İcra Kurulu, İstişare Kurulu tarafından onaylandı.

İcra Kurulu: Başkan Turgay Aldemir, Başkan Yardımcısı Tamer Çalhan, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Dış İlişkiler Birimi Başkanı Ömer Çiçek, Diplomasi Birimi Başkanı Coşkun Alay, Sivil Toplum Birimi Başkanı Abdulhakim Yalçın, Eğitim ve Kültür Birimi Başkanı Mehmet Alpcan, Mali İşler Birimi Başkanı Yunus Atilla Hamallar, Strateji Geliştirme Birimi Başkanı Harun Çelik, Genel Sekreter Ömer Büker, Akadder Başkanı Rabia Aldemir, Anesiad Başkanı Niyazi Dilek, İyilikder Başkanı İbrahim Bahar ve Anadolu Öğrenci Birliği  Başkanından oluştu.

Anadolu Platformu İstişare Kurulu tarafından Anadolu Öğrenci Birliği yeni dönem başkanın seçilmesi sürecinin istişare edilmesi ve belirlenmesi kararı verildi. Karar üzerine Anadolu Öğrenci Birliği İstişare Kurulu Heyetini toplayarak yeni dönem Anadolu Öğrenci Birliği Başkanını Mesut Çaça olarak seçti.

İcra Kurulu, ilk toplantısını 17 Temmuz Pazartesi günü, Platformun İstanbul’da bulunan merkezinde gerçekleştirdi. Görev alanları ve Birim yönergelerinin kapsamlı olarak ele alındığı toplantıya İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve heyet üyeleri katıldı. Toplantıda birimlerimizin tüzükleri tek tek ele alınarak güncellendi. Bu doğrultuda ekipler ve teşkilatlanma birimleri değerlendirildi.

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek 12. Anadolu Buluşmaları ile ilgili yapılan çalışmalar ve programdaki son durum değerlendirildi. İstanbul’da Genel Merkez oluşumu konusunda yapılan çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğü belirtildi.