Yeni Anayasa İçin Sonuç Metni Çıktı

0
173

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Sivil Dayanışma Platformu, Anadolu Platformu ve Bülbülzade Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenen ‘Yeni Anayasa ve Sürecin Değerlendirilmesi’ konulu toplantının sonuç bildirgesi yayınlandı.

İşte o sonuç bildirgesi;

Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. Çözüm ve barış süreci Türkiye’nin başta Kürt sorunu, inanç özgürlüğü, demokratik ve eşitlikçi katılım sorunları olmak üzere kadim sorunlarının çözümüne olanak sağlayacak bir dönemi başlatıyor. Bu yeni dönemin bireysel hak ve özgürlükler ve sosyal adaletin teminatı olacak hukuk alanında bir reform ile yürütülmesi gerekiyor. Demokratik hukuk reformunu başlatacak temel araç anayasadır.

Türkiye için bir anayasanın yeni olabilmesi bakımından; bu anayasa yüz yıllık sorunlarımızın çözümüne imkân veren ilkeleri ve bu ilkelere uygun bir devlet yapısını kurmalıdır. Buna göre Türkiye toplumunun bütün dinsel, etnik, dilsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet grupları ve tüm diğer toplumsal kesimler yeni siyasal sistemin eşit haklara sahip kurucusu, katılımcısı ve denetleyicisi olmalıdır.

Yeni anayasadan söz edebilmek için bu anayasa sadece geçmişten taşıdığımız sorunları çözmeye imkân veren değil geleceğimizi öngören ilkeleri de içeren bir özelliğe sahip olmalıdır. Buna göre Türkiye’nin bölgesel ve küresel seviyede belirleyici aktörlerden biri haline gelebilmesi için yeni anayasanın hem büyümeye hem de etki alanını genişletmeye imkân sağlayacak ilkeler ve normlar içermesi, evrensel hukukla bütünleşen ve geliştiren bir yönelime sahip olması gerekir.

Vurgulanmalıdır ki Türkiye toplumu ilk kez açıklandığı çerçevede ve içerikte sivil ve yeni bir anayasa yapmak imkânına sahip oldu. Bu imkânın doğru kullanılması ve bu fırsatın kaçmaması için aşağıdaki yaklaşımlar çerçevesinde konuya bakılması için çağrı yapıyoruz;

1- Türkiye toplumu asli kurucu iktidar olarak 2011 Haziran seçimlerinde TBMM’yi yeni ve sivil bir anayasa çıkarmak konusunda görevlendirmiştir. Bu yasama döneminde ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak TBMM’nin tarihsel bir görevidir.

2- Sivil ve yeni anayasa ihtiyacının karşılanması için parti siyasetini aşan bir siyaset tercih edilmelidir. Sivil bir anayasa için parti politikaları üzerinden uzlaşma arayışları değil, toplumdan gelen görüş ve önerilere dayanan bir uzlaşma arayışı seçilmelidir.

3- Sivil ve yeni bir anayasa devlet merkezli değil toplum, birey ve doğa merkezli bir felsefeye dayanmalıdır.

4- Yeni bir anayasa için 1982 anayasasının referans alınmadığı ve tamamen yeni bir sistematik belirlenerek bir yazım süreci yürütülmelidir.

5- Yeni anayasanın yasalaştırılmasına ilişkin kurallar mevcut pozitif kurallardan tamamen bağımsız olarak TBMM tarafından belirlenmeli ve her durumda halk oylamasıyla yürürlüğe sokulması kararlaştırılmalıdır.

6- Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeni anayasa sürecinde uzlaşamaması durumunda demokratikleşme dönüşümünün önderliğini yapan siyasi partiler ya da gruplar yeni anayasa yapma sorumluluğunu üstlenerek süreci ilerletmelidir.

7- Bir “geçiş dönemi” anayasasına ihtiyaç duyulacaksa bu anayasada dahi; vatandaşlık, ana dille yaşama, inanç ve vicdan özgürlüğü ve adem-i merkeziyetçilik/ulusal üstü ve yerel düzeyde dikey erk dağılımı konuları toplumsal taleplere uygun bir bakış açısıyla düzenlenmelidir. Bu konularda geçmişten bugüne taşıdığımız ve ülkemizin önünü tıkayan sorunların çözümüne imkân sağlayacak şekilde eşit haklı ve karar alma sürecine katılımcı yurttaşlığa dayanan düzenlemelere mutlak surette yer verilmelidir. Geçiş dönemi dense dahi yapılacak anayasada asla değiştirilmez maddeler olmamalı, darbeci anayasal zihniyet tümden tasfiye edilmelidir.

8- Siyasal sistem tartışmaları, esas değil tali tartışmalar olarak kabul edilmeli, sadece etkin ve işlevsel devlet pratiği üretmeye bağlanmamalı, demokrasinin güçlendirilmesi açısından ele alınmalıdır.

9- Sonuç olarak; Türkiye hem geçmişten gelen sorunlarını çözebilecek hem de yirmi birinci yüzyılın ihtiyacına uygun bir siyasal sistemi üretecek bir fırsat yakalamıştır. Bürokratik kurumsal egemenliği tamamen tasfiye edecek, bütün dinsel, etnik, dilsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerin ve tüm diğer toplumsal kesimlerin eşit haklara sahip kurucusu, katılımcısı ve denetleyicisi olduğu toplumsal egemenliği tesis edecek bir siyasal sistemin kurulması mümkündür.

Böyle bir siyasal sisteme tedrici geçiş olsa bile bu geçiş anayasası; Kürtlerin, Alevilerin, başörtülü kadınların, tüm inanç topluluklarının, azınlıkların ve toplumsal cinsiyet gruplarının yaşadıkları sorunlara ve sosyal adalet sorunlarına çözüm imkânı sağlayacak bir içeriğe sahip olmalıdır. Yeni anayasa demokratik bir siyasi partiler ve seçim sistemine yer vermelidir. Ayrıca yine bu anayasa farklı yaşam tarzları nedeniyle tedirginlik ve kaygı taşıyan sosyal kategorilerin bu endişelerini giderecek bir yaklaşım taşımalıdır.

Nihai olarak Yeni Türkiye’nin yeni anayasası hedefinden asla vazgeçilmemelidir.

Sonuç Bildirgesinde İmzası Olanlar – Katılımcılar

KONUŞMACILAR

1 Doç Dr. Bekir Berat Özipek İstanbul Ticaret Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

2 Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Galatasaray Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

3 Can Paker Tesev Yönetim Kurulu Başkanı

4 Doç. Dr. Cengiz Aktar Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

5 Prof Dr. Ergün Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

6 Mehmet Uçum Tesev Mütevelliler Kurulu Üyesi

7 Dr. Murat Yılmaz SDE İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörü

8 Doç. Dr. Osman Can Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

9 Prof. Dr. Sevtap Yokuş Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

10 Turgay Aldemir Bülbülzade Eğitim Sağlık Dayanışma Vakfı

11 Dr. Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

12 Ümit Fırat Gazeteci – Yazar

13 Prof. Dr. Yusuf Şahin Aksaray Üniversitesi İİBF Dekanı

MODERATÖRLER

14 Dr. Bengül Güngörmez Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi

15 Meltem Gürler Sosyolog

16 Ruken Tekeş Çalıkuşu Koç Üniversitesi İnsan Hakları Uzmanı

17 Özge Genç Tesev Demokratikleşme Programı Direktörü

MÜZAKERECİLER

18 Abdullah Ekinci Safa Vakfı Başkanı

19 Abdurrahman Kurt AK Parti Diyarbakır Eski Milletvekili

20 Ahmet Selim Köroğlu Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

21 Akın Özçer Eski Diplomat – AB Uzmanı

22 Ayhan Ogan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı

23 Aziz Kaya Diş Hekimi

24 Berrin Şule Fırat Hukukçu

25 Doç. Dr. Bilal Sambur Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

26 Cafer Solgun Yüzleşme Derneği Başkanı

27 Cafer Tatlıbal Birlik Vakfı

28 Dilek Ertükel NDI – Türkiye Temsilciliği Direktörü

29 Elif Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Doktora Öğrencisi

30 Emine Uçak Gazeteci – Yazar

31 Emma Sinclair Webb İnsan Hakları İzleme Örgütü

33 Enver Sezgin Yazar

34 Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu Taraf Gazetesi Köşe Yazarı

35 Doç. Dr. Fahri Solak İstanbul Siyasal Vakfı Başkanı

36 Fatih Tuna Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

37 Prof. Dr. Gökhan Bacık Zirve Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

38 Hasan Avşar Hekimler Birliği Vakfı – Sivil Dayanışma Plat. Yür. Kur. Üyesi

39 Hasan Öztürk Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

40 Hatice Uçum Hukukçu

41 Hüseyin Aykut Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

42 Hüseyin Ergün SODEP Genel Başkanı

43 Hüsnü Tuna AK Parti Konya Eski Milletvekili

44 İzzettin Doğan Cem Vakfı Başkanı

45 Kuban Kural Çerkes Aktivist

46 Lale Kemal Today’s Zaman Yazarı & Jane’s Defence Weekly Türkiye Temsilcisi

47 Mahmut Övür Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

48 Mehmet Fatih Serenli Sivil Diplomasi Merkezi Koordinatörü

49 Mehmet Şahin Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

50 Mehmet Şerif Bayram Sivil Değişim Derneği

51 Metin Tarhan Erikli Baba Dergahı Avukatı

52 Muhittin Ağırman Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

53 Mustafa Dağcı Doktor

54 Mustafa Paçal Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı

55 Mustafa Şen Genar Araştırma şirketi Genel Müdürü

56 Necati Ceylan Hukukçular Derneği Başkanı

57 Neşe Düzel Taraf Gazetesi Yazarı

58 Nevzat Çiçek TimeTurk Genel Yayın Yönetmeni

59 Nigar Hacizade El Cezire Türkiye Temsilcisi

60 Nur Kırmızıdağ Siyaset Bilimci

61 Ömer Laçiner Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

62 Selda Tandoğan Demirel TOBB KGK Güney Doğu Anadolu Bölge Başkanı

63 Sibel Eraslan Star Gazetesi Köşe Yazarı

64 Süleyman Yaşar Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

65 Tatyos Bebek Diş Hekimi

66 Turgay Oğur Genç Siviller Sözcüsü

67 Veysel Uçum Hukukçu

68 Zübeyde Teker TUHAD-FED Başkanı