Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Yemenli Gençlerden Anadolu Öğrenci Birliğine Ziyaret

Yemenli Gençlerden Anadolu Öğrenci Birliğine Ziyaret

0
Yemenli Gençlerden Anadolu Öğrenci Birliğine Ziyaret

İktidar halkın bütün güç kaynaklarını sömürüyordu. Bu durumdan bizden çok batı ülkeleri faydalanmaya çalışıyorlardı. Bu durumdan artık yorulmuştuk.

Yemenli Devrimci Gençlerden Anadolu Öğrenci Birliğine Ziyaret;

İDSB Ülke Masaları Koordinatörlüğü’nün düzenlediği program kapsamında Yemenli Müslüman gençlerden oluşan bir grup 20 Mart Salıgünü saat 09.00 da Anadolu Öğrenci Birliğine ziyarette bulundu.Anadolu Öğrenci Birliğinin Fatih’deki Genel merkezindeki buluşmakahvaltı eşliğinde başladı. Buluşma da genel olarak; Yemen deki olaylar ve sonuçlarından, yapılan çalışmalardan vekarşılıklı olarak planlanan projelerden bahsedildi.

İlk olarak Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri EmrahAtila, Anadolu Platformu’nun tarihi, vizyonu ve misyonu nu anlattı.Türkiye de neye karşılık geldiği, ne ile uğraştığı,nerelerde alt yapı birimlerinin olduğundan bahsetti. Aynı şekildeAnadolu Öğrenci Birliğinden de bahsederek, uygulanan çalışmalarıve uygulanacak olan projeleri de açıklayarak devam etti.

Yemenli gençler yaşanan olayları, çalışmaları ve geleceğe yönelik planlarını şu şekilde izah ettiler:

“İktidar halkın bütün güç kaynaklarını sömürüyordu. Bu durumdan bizden çok batı ülkeleri faydalanmaya çalışıyorlardı.Bu durumdan artık yorulmuştuk. Bu yüzden İslami düşünceyesahip olan gençler bu duruma daha fazla dayanamayıp ölümünesokağa döküldüler. Bu süreçte ilk amacımız gerçekleşti:diktatörü devirdik. Bundan sonra yapacaklarımız daha önemli;sağlam bir temel atmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak için en önemliyerler sivil toplum yapıları ve platformlardır. Bunun içinTürkiye ye gelip burada yapılan çalışmaları ülkemizdeuygulamak istiyoruz. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunu ziyaretettik. Kardeşlik ve sevgi ile dolu bağlar gördük. Fakat buplatformda daha samimi bir bağ gördük. Bize aslında çok büyükbir görev düşüyor. Gelecek için bu medeniyetin gelişiminintemellerini atıyoruz. Bunu yapmak için sırasıyla fikir birliği,İslami bakış açısı birliği ve son olarak ilişkilerimizde kibağların güçlenmesi gerekir. Ve bunları sağlamaya yönelikçalışmalar yapmalıyız. Çok yakın bir zaman içinde bizimçalışmalarımız İslamı iktidara getirecek. O zaman Allah’a vepeygamberine af dileme şansını bulacağız.”

Anadolu Öğrenci Birliği genel sekreteri Emrah Atila sözlerine birhadis örneği vererek devam etti:

“Allah Resulü (sav)bir sahabesiyle oturuyor ve şöylebuyuruyor: bir takım insanlar cennette yüksek tahtlardadırlar. Veonların altlarından ve üstlerinden ırmaklar akar. Ve onlarapeygamberler, sıddıklar ve şehitler görkemle bakarlar. Sahabeler:Ya Resulallah(sav) onlar da kimdir? Diye sorar. Allah Resulü(sav)şöyle cevap verir: onlar aralarında hiçbir kan bağıolmamasına rağmen birbirlerini Allah rızası için sevenlerdir.”

“Allah bizlere böyle insanlar olmayı nasip etsin. Bizson yüzyıldır hiçbir tarihte bu kadar sık görüşmemiştik. Buda yeterli değildir ama sadece başlangıçtır. Hep beraber bunayönelik projeler üreteceğiz. Bunların içinde planladığımız:senede 1 kez bir araya gelmek ve bu ülkelerle öğrenci değişimprogramları gibi projelerimiz de var. Bu konuda ülkemizde yeni yenibir şeyler yapmaya başladı. Bizim aramızda ki iletişimigüçlendirmek için karşılıklı olarak dillerimizi öğrenmemizgerekiyor ve buna yönelik biz çalışmalarımızı başlattık.Aynı şeyi sizden de bekliyoruz.

Bugün bu ülkelerin yaşadıklarını biz de geçmişteyaşadık. Bizim bulunduğumuz coğrafyada ki ülkeler yalnızbaşlarına bir şey ifade etmezler. Bu yüzden birlik olmalıyız vebirlikte hareket etmeliyiz. Bu süreçte hatalarımız olabilir.Karşılıklı olarak hatalarımızı örtmemiz gerekir. Bütünilişkilerde hatalar olabilir. Biz bu medeniyetin güçlenmesi vetekrar eski gücüne kavuşması için çalışıyoruz. Fakat büyükihtimalle biz bunu göremeyeceğiz. Biz temel oluşturuyoruz ve bizfeda nesliyiz.

Nasr suresi önemli bir suredir. Bu sureyi kendim müjde suresiolarak değil de, bir uyarı suresi olarak algıladım hep. Çünkügüçsüzken yanınızda samimi insanlar, inanmış insanlar vardır.Fakat güçlendikten sonra etrafınızda samimiyetsiz ve fırsatçıinsanlar olacaktır. Biz onlardan Allah’a sığınırız. Bizgüçsüzken gevşemeyeceğiz. Güçlendikten sonra da gücünsihrine kapılıp hakikati unutmayacağız. Çünkü bizi Allahyarattı. Ona döneceğiz ve ona hesap vereceğiz.” diyereksözlerini tamamladı ve dua edilerek buluşma sona erdi.

Toplantıya Anadolu Öğrenci Birliği adına Emrah Atila, Mustafa Doğan, Bilal Peker, Metin Azkaç, Husam Hamze, Mert Mut, Kazım Atlı, Ethem Aktaş, Cihan Aydın; Yemenli misafirlerden Mohammed Al-hamikani, Ahmed Alzubairy, Mohammed Khaled Alguh, Wadhah Al-mahdi, Zayed Al-moliki, Abdulrageeb Al-haidary ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Ülke Masaları Koordinatörlüğünden Ahmet Faruk Kılıç, M.Ragıp Abdullahoğlu katıldılar.