Vicdan Sahiplerine Duyuru

0
Vicdan Sahiplerine Duyuru

Bülbülzade Vakfı olarak yerelde ve dünya coğrafyasında yaşanılan insanlık dışı hadiselerde sorumluluk bilinciyle hareket ederek gücümüz oranında olumsuzlukları gidermeye çalışmaktayız

Suriye için Vicdan Sahiplerine Duyuru

Bülbülzade Vakfı olarak yerelde ve dünya coğrafyasında yaşanılan insanlık dışı hadiselerde sorumluluk bilinciyle hareket ederek gücümüz oranında olumsuzlukları gidermeye çalışmaktayız.

Bu duyarlılıkla Suriye’de yaşanan insanlık dışı olayları engellemek için gerek Suriye’deki gerekse Gaziantep’teki Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için bütün imkânlarımız seferber edilmiştir. Amaç; Suriye’de Hakkın, Adaletin ve Özgürlüğün yeniden tesis edilmesidir.

Bu amaçla Suriyelilere Kürt, Türk, Arap ayrımı yapılmadan yaptığımız insani faaliyetler bir kısım odakları rahatsız etmiştir. Vakfımıza ve değerli yöneticilerimizin şahsına insanlık dışı sözlü sataşmalar yapılmış ve bir kısım noktalara hedef gösterilmiştir. Bu durumu esefle kınıyor kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu

Announcement to the people with conscience

As Bulbulzade Foundation we have been trying to avoid the inhumane events and cases happening not only domestically but also globally ones as much as we could afford with the conscious of responsibility.

With this sensitiveness we have provided our opportunities to help our brothers in both Gaziantep and the ones living Syria to prevent the inhumane cases. The aim; to revive Human Rights, Justice and Freedom in Syria.

The humanitarian activities done for Syrian brothers without any discrimination about races such as Turkish, Kurdish, and Arabic for this purpose have annoyed some groups. That is why both our Foundation and its distinguished principles have been stated with inhumane words and had pointed as targets in some cases. We condemn this situation and serve it to the attention of the public understanding.

    Bulbulzade Foundation

Board Members