Van Bölgesi 7. Öğretmen Çalıştayı Yapıldı

0
167

Gökkuşağı Derneği Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen Van Bölgesi 7. Öğretmen Çalıştayı Van Şişli Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Gökkuşağı Derneği Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen Van Bölgesi 7. Öğretmen Çalıştayı “İdeal Eğitimin Sacayakları” başlığıyla 03 Mart 2018 tarihinde Van Şişli Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Vefa Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı program Adem Sarı’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Selamlama konuşmalarının ardından Fırat Kıranşal’ın moderatörlüğünde; “Tarihsel mirasımız ve kültürel kodlar ışığında eğitim”, “Sabır irade ve merhamet eğitimi”, “Yerel eğitimin gerekliliği”, “Sosyal medya ve gençlik” konularının ele alındığı panel yapıldı.

Panel sonrası kısa bir ara verildi. Daha sonra Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin’in yönettiği “Bölgedeki eğitime dair” konulu forum gerçekleştirildi.

Forum sonrasında sonuç bildirgesi okundu. Verilen yemeğin ardından program son buldu.

SONUÇ BİLDİRGESİ

 1. Barış, adalet ve huzur ihtiyacını topluma; açık, şeffaf, hesap verebilir kurumsal yapı içerisinde bulunduğumuz imkanların bize yüklediği sorumluluk bilinciyle sunmalıyız.
 2. Modern zamanlarda ulus devletlerin hâkim olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Tüm zamanlarda eğitim sürekli tartışılan, konuşulan, gündemde olan bir konudur.
 3. Tarihsel mirasımızın ne olduğunu anlamak için şu soruyu sormalıyız: Biz tarihte nasıl bir yer tuttuk ki onu miras olarak alalım? İslam çok kısa bir sürede çok hızlı yayılmış, gittiği yerlerde yerel medeniyetlerin özgünlüğünü korumuştur. İslam diğer medeniyetlerin kendi varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır.
 4. İslam medeniyetinin tarihteki yerinin adı, dünya görüşü “TEVHİD”dir. Allah’ı birlemeyen hiçbir anlayışın önemi yoktur. İslam insanı muhatap almıştır.
 5. Müslümanlar kimden ne aldıysa sahiplerini anmış ancak batı bunu yapmamıştır.
 6. Biz hâlen batılı eserlerin kötü karikatürü gibi çeviriler yapmaktayız. Bunun sebebi tevhidin eğitimin merkezinden çıkarılmış olmasıdır. Günümüzde yaklaşık 200 yıldır İslam devletlerinde eğitimin dünya görüşü yoktur. Eğitimin özü Tevhid merkezli bir eğitim anlayışı olmalıdır.
 7. Gayemiz yoksa eğitim en zor şeylerdendir. Bu anlamda eğitim insanın bir gaye ile zevkle, yorulmadan en kolay, anlamlı ve değerli olarak yapacağı şeydir.
 8. İslam’ın eğitim anlayışı hiçbir zaman ve mekânı uzak görmeksizin ilme ulaşmayı öngörmektedir. ‘Çin’de dahi olsa onu alın’ sözü eğitimin mekân ufkunu gösterir. Bugün bunu yeniden eğitimin merkezine getirmemiz gerekir.
 9. Bir eğitimi İslami yapan şey çokça İslami ritüelin olması değil, İslam’ın hayat görüşüne göre şekillenen eğitim modelidir. Eğitim tüm bilim dünyasının kalkış noktası olmalıdır.
 10. Eğitimcinin aldığı ücretin heyecanı verdiği eğitimin heyecanından fazla olmamalıdır. ‘Felsefesi olmayanın mektebi olmaz’ düşüncesiyle felsefemizle yeniden tarihteki yerimizi almalıyız.
 11. Her medeniyetin tarihteki bir özelliği vardır. İslam medeniyeti insanlığa bilgiyi, onun kaynağını, onun üretilmesini sağlamayı sunmuştur. Bu kodları yeniden elde etmemiz gerekir. Bunu elde etmek için Müslümanların çok fazla çaba göstermesi gerektiği açıktır.
 12. Eğer toplumumuzda narsist bireyler yetişiyorsa insan yetiştirme anlayışımızda sorunlar vardır.
 13. Narsizm merhametin en büyük düşmanıdır. Narsist insanlar hem insana hem de tabiata karşı merhametsizdirler. İslam anlayışı bunun aksine insana ve tabiata merhametle yaklaşmayı öngörmektedir.
 14. Öğretmenler merhamet etmez, öğrencilerin yüreğine dokunmazsa, öğrencilerin hayatında büyük değişimlere kapı aralayamazlar.
 15. Yerel eğitim; siyasal, sosyal, kültürel vb. her yönüyle ele alınması gereken bir konudur. Mevcut olanı eleştirirken alternatifleri ortaya koymazsak eleştiriler sorun üretmekten öteye gidemez.
 16. Sanayi devriminden sonra modern eğitim anlayışı öne çıkmıştır. Bu anlayış klasik eğitimin önüne geçmiştir. Modern anlayışta savaşların, sefaletlerin, kaos ve karmaşaların hakim olduğu bir dünya ortaya çıkmıştır. İnsanlardan makineler meydana getirilmiş, insani değerler arka plana atılmıştır.
 17. Günümüzde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar her ne kadar yapılmışsa da sözden öteye gidememiştir. Yaklaşık yüz yıllık geçmişi olan merkeziyetçi eğitimin yerel eğitime yerini bırakması kolay olmayacaktır.
 18. Gençliğin yönünü sanal alemden gerçek aleme çevireceğimiz cazibeyi gösteremedik. Bir kaza gördüğünde yardım etmek yerine selfie çekmek için yarışan bir gençlik yetişmiştir.
 19. Sanal alemde her yaptığı şeyi paylaşmak ruhsal bir hastalıktır.
 20. Sosyal medyada şövalye kesilen gençler insanlarla konuşmayı, derdini anlatmayı beceremiyor. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir.
 21. 19. Yüzyılın sonuna doğru misyoner okul diyebileceğimiz yabancı okullar hemen hemen tüm şehirlerde kurulmuştur.
 22. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri genel olarak eğitimde ülke ortalamasının altında kalmıştır.
 23. 1935 yılı raporu eğitimi geliştirmekten çok bölgedeki Kürt çocukların Türkçe bilme durumları ile ilgili istatistiki bilgilerle sınırlı kalmıştır.
 24. Eğitime dair herkesin söyleyecekleri olabilir. Ama bu konuda asıl konuşması gereken biz eğitimcileriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz