Vaiz ile Seyisin Hikâyesi

0
2670

At bakıcısı Kâmil Efendi ile vaaz vermeye hazırlanan Hocanın ibret veren hikâyesi…

Kâmil Efendi, at bakıcısıdır.

Bir Cuma günü, camiye gelir. Bakar ki, hiç kimse yok!

Vaaza hazırlanan hoca, cemaat olmadığını görünce, Kamil Efendi’ye sorar:

“Senden başka kimse yok. Ne dersin; vaaz edeyim mi, yoksa etmeyeyim mi?”

Kamil Efendi:

“Ben seyisim, bu işlerden anlamam. Benim yirmi atım var. Hepsi kaçıp gitse, biri kalsa, onu ihmal etmem, yine bakarım” der.

Bunun üzerine (mesajı alan) hoca, uzun uzadıya vaaz eder.

Namaz sonrası Kamil Efendi’ye sorar:

“Nasıl, vaazımı beğendin mi?”

Kamil Efendi şöyle der:

“Ben seyisim, vaazdan anlamam. Ancak ben, yirmi atın suyunu ve yemini bir ata verip de onu çatlatmazdım.”