Üniversite Gençliği Kampa Girdi

0
70

Şehrin gürültüsünden uzak ve doğal bir ortamda gerçekleştirilen kampa Van ve Iğdır’dan olmak üzere yaklaşık otuz üniversiteli öğrenci katıldı

AÖB (Anadolu Öğrenci Birliği) Van bölgesi 15-17 Haziran 2012 tarihleri arasında Van Dağönü (Îrenî) köyünde kampa girdi. Şehrin gürültüsünden uzak ve doğal bir ortamda gerçekleştirilen kampa Van ve Iğdır’dan olmak üzere yaklaşık otuz üniversiteli öğrenci katıldı. İki günlük gerçekleştirilen programın oldukça verimli geçtiği gözlemlendi.

Kamp programında;  

1-“Ankebut Sûresi’nin Tefsiri” adlı çalışmasıyla AÖB Van Bölge sorumlusu Suat ARIKAN

2-“Cemaat Kültürü-Aidiyet ve Sorumluluk”  Metin KAYA

3-“Kitap okumanın Hayata Katkıları” Suat ARIKAN

4- “Davetin Gerekliliği-Pratik Hayatta Davet Çalışmaları”  Ahmed Said ÖNER

5-“Saff Sûresi’nin Tefsiri” Suat ARIKAN

6-“İslami Şahsiyetin Oluşumu-Gerekliliği”  Muhammed AZDİR

7- “Dindarlık ve İslamcılık” Suat ARIKAN

Konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Ayrıca Grup çalışmalarında da

1) “Niçin Kitap Okumuyoruz”

2) “Üniversitedeki sorunlarımız”

3) “Cemaat Kültürü ve Aidiyet Bilinci”

başlıklı konular değerlendirildi.

Grup çalışmalarının kendi konularını değerlendirilmeleriyle ortaya çıkan sonuçlar:

NİÇİN KİTAP OKUMUYORUZ?(1. GRUP)       

1.     Sınav eksenli ve ezberci bir eğitim sisteminin, bu sistemden faydalanan öğrencilerde bir okuma bilinci oluşturulamaması

2.     Kitap üzerindeki KDV’lerin maliyetin iki katı olması ve öğrencilerde bu kitap fiyatlarının okumada olumsuz etki oluşturması

3.     Bilgilerin hazır halde elde edilmesi(GOOGLE) kitapla ilişkiyi olumsuz noktada etkilemektedir.

4.     Kitap okuma yöntem, metot kargaşası ve bilinçli bir okumanın gerçekleştirilmemesi

5.     Sosyal çevrenin kitap okumayı motive edemiyor olması

6.     Kitap okumanın kişide ihtiyaç haline gelmemesi

7.     Sosyal sorumluluklarımızın farkında olmayışımız ve buna bağlı olarak okumanın gerçekleşmiyor olması

8.     Teknoloji, kitle iletişim ve internet bağımlılığının kitap okumayı olumsuz yönde etkilemesi

9.     Zamanı etkin kullanamama

10. Alışkanlık haline getirilmemesi

11. Ailelerin bu konudaki duyarsızlığı

12. Bölge insanın anadilinde eğitim görmemesi

13. Popüler kültürün ve medyanın belli tarz kitapları empoze ediyor olması, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olması

14. Kişilerde “Ben okumalıyım” bilinci oluşturulacak ortamların inşa edilmesi

15. Kitap okuma bilincini aşılayacak seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi

16. Her an kitaba ulaşabilecek imkânların geliştirilmesi

17. Tek yönlü okumaların sıkıntılarını giderebilecek yöntemlerin hayata geçirilmesi

18. Okuma gruplarının düzenlenmesi, okuma bilincini artıracak yarışmaların düzenlenmesi

19. Hediye vermede özellikle kitapların ön planda tutulması

20. Seviyeye uygun kitap listelerini düzenlenmesi, bir solukta okunan, akıcı ve okuma bilincini aşılayacak kitapların tercih edilmesi  

21. Makale, kitap ve metin analizlerine yönelik grup çalışmalarının düzenlenmesi

22. Çalışmaların sergilenebileceği kitle iletişim araçlarında kitap okumayı artıracak alt yapının oluşturulması

23. Günlük okuma saatlerinin belirlenerek bu zaman dilimine riayet edilmesi

24. Fikirsel ortamların oluşturularak kitap okumaya yönlendirme

ÜNİVERSİTEDEKİ SORUNLARIMIZ(2. GRUP)

1.     Müslüman bir kişilik oluşturması ve kişinin önce kendinden başlaması

2.     Kişinin karşısındaki muhatabını tam olarak tanıması

3.     Karşısındaki kişinin özelliklerinden yararlanması

4.     Samimi ve güvenilir olmalı

5.     İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemeli

6.     İnsanları kategorize etmeden düşüncelerine saygı duymalı

7.     Siyaset ve politik konularda kırıcı bir üslup kullanılmamalı

8.     Üniversitedeki mescit, kantin gibi ortak kullanım alanlarını aktif hala getirmek

9.     Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere ortamın sınırsız ve dinsiz bir ortam olarak değil, İslami faaliyetleri iyi tanıtmak

10. Cemaatler arası diyalogların iyi geliştirilmesi ve cemaat dışı öğrencilere uygun bir dil kullanılmalı

11. Üniversitelerde gruplar halinde kitap okuma etkinliklerinin yapılması

12. Üniversiteli olarak entelektüel birikim oluşturulması

13. Üniversitelerde kulüp ve benzeri sosyal ortamların geliştirilmeli bu çatı oluşumların ortak organizasyon yaparak Müslüman gençlerin birbirlerini tanımalarına yardımcı olmak

14. İnsanlarla diyaloglarda mevcut imkanların hepsi kullanılarak her türlü fırsatın tebliğ amaçlı kullanılması

15. Cemaatler üniversiteye özgü tutumlar geliştirmeli ve oluşturulacak olan bu kültürün yeni başlayan gençlere uygun ortamın oluşturulması

16. Bu maddelerin hepsinin doğru ve etkin yapılması için çalışmayı yapan gençlere burs imkânlarının sağlanması

CEMAAT KÜLTÜRÜ VE AİDİYET BİLİNCİ(3. GRUP)

1.     Gerekli olan cemaatleşmedir, cemaatçilik değildir.

2.     Cemaatleşme insanları değer merkezli birleştirir. Bireyselcilik hastalığından kurtarır.

3.     Cemaat bir araçtır, amaç değildir. Hiç bir kutsallık atfedilemez.

4.     Cemaatte almaktan önce vermek vardır.

5.     Cemaatleşme şeytaniliğin önünde manevi bir çeperdir.

6.     Cemaat sivil bir yapıdır. Dini faaliyetleri devlete bırakamaz.

7.     Cemaatlerin bir fonksiyonu da bidatlerin yaygınlaşmasını engellemektir.

8.     Cemaat dini faaliyeti diyanet gibi kurumların tekeline bırakamaz.

9.     Cemaatin bireyi sosyalleştirme fonksiyonu vardır.

10. Cemaat yürüdüğümüz yolda yol haritamızı belirler.

11.