Tire Kitap Üç Yeni Eseri Daha Okuyucusuyla Buluşturuyor

0
81

Tire Kitap, Hüseyin Özhazar’ın sivil ve dinî teşkilatlardaki sorunları ele aldığı “Yeniden Düşünmek / Muhasebe Zamanı”  adı eserinin yanı sıra Anadolu Federasyonu’nun düzenlediği 15. Anadolu Buluşmaları Sempozyumu’nda Türkiye’nin saygın akademisyen, düşünür, araştırmacı ve uzmanlarının sunumlarını içeren “Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek” kitabı ve son olarak kırk bir farklı isim tarafından kaleme alınan kırk üç farklı hikâyeyi, yaşananlar tarihin vicdan sahiplerine emanet kalsın diye kiminin profesyonelce, kiminin de yüreğinden geldiğince yazdığı “Muhacirler / Yaşanmış Göç Hikayeleri” kitabını okuyucusuyla buluşturuyor.

 MUHACİRLER
Yaşanmış Göç Hikâyeleri

Tire Yayınları, son yıllarda Türkiye gündemini meşgul eden ve sosyal hayatı etkileyen göç konusunu farklı açılardan inceleyen hikâyeleri kitaplaştırdı. “Muhacirler” ismini taşıyan ve “Yaşanmış Göç Hikâyeleri” alt başlığına sahip eser, söz konusu olaya, kırk bir farklı ismin kırk üç yaşanmış hikâyesiyle dikkatimizi bir daha çekiyor. Eserde yer alan hikâye ve yazar isimleri aşağıdaki gibidir:

Şarkımıza Döneceğiz / Tuğba Nur Koçaslan

Değişen Dünyada Umuda Yolculuk / Fatma Eminnevabi

Rüzgârdaki Sızı / Muhammed Furkan Yaşar

Gariplerin Çiçeği / Medine Merve Özberber

Kum ve Köpük, Aylan Bebek / İbrahim Kutlu Özmantar

Özgürlüğün Notaları / İdris Tekin

Rüzgârın Ritmi / İlayda Kara

Renklerin Suskunluğu / Ahmet Savaş Aksu

Yalnız Değilsin, Ufka Bak! / Ayşe Demir

Li Beyrut, Yüreğimin Çığlığı / Bozan İnce

Özgürlük Yürüyüşü / Celal Er

Klimacı Hoca / Cem Kayar

Kültür Elçisi Hafız Korkut / Fatma Erkan

Ranya / Fatma Erkan

Güneşi Gördün mü? / Gamze Nur Türkoğlu

Huzurun Bedeli Abdülfettah Keleş / Hamdi Keleş

Türkiye Ana / Mustafa Köroğlu

Savaşın İçinden Hayat Çıkarmak / Orhan Almas

Zavallı Kelimeler / Murat Günay

Savaşın Yenemediği Hayatlar / İsmail Gülen

İbrahim / Mehmet Makas

Cemile Humeydi / Melih Ay

Bir Heykel Ustası Eymen Naser / Enes Günaslan

Dünya Varmış / Şehadet Gerçek

Arkanı Dönme! / Abdullah Başyiğit

Diriliş Vakti / Mustafa Körkün

Muhammed Vecihi / Muhammed Aksüt

Vatan, Sen ile Ben / Neşat Arıkan

Yeni Hayat / Nursena Soylu

Ülkeler ve Çocuklar / Veysel Orhan

Abdulcabbar Agidi / Yunus Keklikçi

Kardeşiniz Deyrizorlu Elves / Berat Horzum

Savaşta Yeşeren Tohumlar / Meryem Güler

Cennete Uçan Kuşlar / Meryem Yılmaz

Gökyüzünün Çocukları / Meryem Yılmaz

Raghad’ın Yolculuğu / Mesut Aydağ

Ayşe / Muhammet Yıldız

Dört Duvar Yerle “Dil” Olduğunda / Mukaddes Canyurt

Boş Kafes / Ahmet Aslan

İnleyen Şehir / Ahmet Çakıcı

Bir Sözle Değişen Hayat / Nuray İnce

Yurdum Suriye / Yunus Karahan

Haydi Oğlum, Yaz Bir Bismillah / Zeynel Kaplan

Kitabın arka kapak yazısı, içeriği hakkında daha fazla bilgi sunmakta ve genel bir kanaat oluşmasını sağlamaktadır:

“Adı sınır ötesi. Lakin başucumuz. Elinizdeki kitap, dayanılmaz acıların çemberinden geçerek hayata tutunmaya çalışan insanların yürek burkucu hikâyelerini bir araya getirdi. Kitapta, ocağını, yurdunu terke mecbur kalan onurlu bir halkın dramından yalın ve çarpıcı kesitler okuyacaksınız. Neresinden bakarsak bakalım sarsıcı. Coğrafyanın kaderi mi sürükledi bu insanları bu topraklara? Bu soruyu sormak durumunda hissedeceksiniz kendinizi. Hiçbir muhacir zor şartlar altında belirsiz bir yürüyüşe katılmak istemez. Bir insan açlık ve korkuyla sınandığında başlıyor iltica hareketi. Yaşadığımız tarihi biliyorsunuz. Onların yerinde olabilirdik. Onlar tarafı olmadıkları bir ateşin ortasına düşmüşlerdi.  Neticede geldiler ve buradalar. Üstelik uzun zaman oldu. Tam olarak tanımlanmayan bir zeminde yaşıyorlar. Geldiklerinde çocuk yaşta olanlar burada büyüdüler. Burada bulunmaları onların suçu değil. Büyük travmalarla geldiler. Yaralı, yorgun insanlar. Toplum içinde biraz neşelenmeleri bile sorun oluyor kimi zaman. Mahallelerimizde, şehrin caddelerinde ya da iş yerlerinde birlikte yaşamaya alıştığımız insanların durumları ve yaşadıkları insani dram, edebiyat başta olmak üzere sanat dünyasında yeterince yer bulmadı. Kalemini eline alanlar bunun bir nebze farkına varanlar. Gerçek hikâyelerden yola çıktılar. Umudu diri tutmak için yazdılar.”

Baskı tarihi Mart 2022 olan ve 331 sayfadan oluşan kitap, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinilmektedir.

Yeniden Düşünmek

MUHASEBE ZAMANI

Tire Yayınları, İslami yapıların sorunlarını ele alan bir çalışmayla okuru buluşturdu. Hüseyin Özhazar’ın yazdığı “Yeniden Düşünmek / Muhasebe Zamanı” adlı eserde İslami yapıların sorunları 1. Fikrî-İlmî-Entelektüel Sorunlar, 2. Ahlaki Sorunlar, 3. Siyasi Sorunlar ve 4. Teşkilat Sorunları başlıkları altında ele alınarak irdelenmiş. Kitap, ağırlıkla sorunlar üzerinde durmuş ve bunların tespit ve analizine yoğunlaşmış durumda. Kitabın arka kapak yazısı, içeriği hakkında daha fazla bilgi sunmakta ve genel bir kanaat oluşmasını sağlamaktadır:

“Gerek Türkiye gerekse İslam dünyası siyasi, düşünsel, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunla boğuşmakta. Devlet yapılarında yaşanan problemler, benzer şekilde sivil ve dinî teşkilatlarda da görülmekte. Bu can yakıcı durum, aslında birkaç yüzyıldır devam etmekte olup bazı yönleriyle de kanıksanmış ve kronikleşmiş durumda. Öyleyse sorunlarımız yokmuş gibi davranmaya gerek olmadığı gibi, bu sorunlarla yaşamak zorunda olmadığımızı da söyleyebiliriz.

Hiç kimse yaşanan bu sorunları, engellenemez bir kader olarak görme ya da sunma hakkına sahip değildir. Her şey, insanın kendi elleriyle yapıp ettiklerinin bir sonucudur. Sünnetullah gereği doğru, iyi ve güzel işler yapanlar, bunun olumlu sonuçlarını alacağı gibi yanlış, kötü ve çirkin eylemlerde bulunanlar da yaptıklarının karşılığını görecektir.

Bu çalışmada Müslümanların, daha özelde ise teşkilatlı sivil örgütlenmelerin yaşadığı sorunlar ve bunların nedenleri tespit edilerek bunlara dair çözüm yolları aranmakta; nitelikli, çözüm odaklı, etkin sivil hareketlerin ortaya çıkmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu minvalde yaşanan problemler fikrî, ahlaki, siyasi ve teşkilat sorunları olarak dört ana başlık altında ele alınarak irdelenmiş ve temel sorunların ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.”

Baskı tarihi Mart 2022 olan ve 287 sayfadan oluşan kitap, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinilmektedir.

 SİVİL TOPLUMU YENİDEN DÜŞÜNMEK

Sivil toplumun durumunu, yaşadığı sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan ve “Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek” başlığı altında yapılan sempozyum bildirileri, aynı isimle kitaplaştırıldı ve Tire Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Kitapta yer alan ve her biri konuyu farklı bir perspektifle ele alan makale ve yazar isimleri aşağıdaki gibidir:

“Lütfi Sunar: Devlet ile Toplum İlişkileri Bakımından Türkiye’de Sivil Toplum

Gökhan Tuncel: Toplumsal İlişkiler Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi

Süleyman Arslantaş: Cemaatler ve Sivil Toplum

Ramazan Yıldırım: Arap Devrimleri Sonrası İslami Hareketlerde Yöntem Tartışması

Wadah Khanfar: İslam Dünyasındaki Sivil Hareketlerin Ortak Çalışma Alanları ve İş Birliği

Zeliha Eliaçık: Sivil Toplumda Gençler, Farklı Düşünce ve Eylem Alanları, Yeni Perspektifler

Mehmet Karakaş: Yeni Dünyada Değişim ve Dönüşümün Etkileri ve Sivil Yapılar

Necat Yazıcı: Sivil Toplumun İşlevselliğinin Önündeki Engeller

Ahmet Kaplan: Dijital Hayatın Sivil Toplum Kurumlarına Etkileri

Ali Özcan: Değişen Dünyayı Anlamak

Ahmet Buğa: Türkiye’nin STK Meseleleri ve Çözüm Önerileri

Mehmet Barca: Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetime Stratejik Yaklaşım: Değerlendirmeler ve Perspektifler

İbrahim Zeyd Gerçik: Sivil Toplumda Kurumsallaşma Açısından Türk Kültürü ve Yönetim Zihniyeti”

Kitabın arka kapak yazısı, içeriği hakkında daha fazla bilgi sunmakta ve genel bir kanaat oluşmasını sağlamaktadır:

 “Sivil toplum kuruluşlarının en önemli niteliği, gönüllülük esasına dayanmasıdır. Bu kuruluşlar ve yapılan faaliyetler, bireylerin özgür inisiyatifiyle gerçekleşir. Herhangi bir toplumun gelişmişlik düzeyi, yaşadığı sıkıntılar, bunlara çözüm üretme yeteneği, önemli ölçüde bu kuruluşlarda temsil edilir ve bu yönüyle bir toplumun nabzını yansıtırlar.

Bugün gelinen noktada gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaşanan dönüşüm veya tarihî kırılmalar, sivil kuruluşları da derinden etkilemekte ve âdeta varoluşsal bir tehditle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum karşısında esaslı bir muhasebeye girişmek, sivil yapıların misyonunu yeniden sorgulamak, fonksiyonlarını yeniden tanımlamak ve yeni bir yol haritası çizmek kaçınılmaz görünmektedir.

Bu şartlar altında sivil yapılanmayı yeniden düşünmek, yani dünyanın içinden geçmekte olduğu dönüşümü anlamak, bu dönüşümün ürettiği tehdit ve fırsatları görmek, söz konusu fırsat ve tehditleri karşılayacak bir faaliyet örgüsü oluşturabilmek, “yeni normal”lere uygun bir misyon belirlemek ve böylece geleceğe daha hazır, dinamik, üretken ve sözü olan bir sivil yapı hâline gelebilmek için Türkiye’nin saygın akademisyen, düşünür, araştırmacı ve uzmanları bir araya geldi ve Anadolu Federasyonu’nun düzenlediği sempozyumda tecrübe ve birikimlerini paylaştılar.”

Baskı tarihi Mart 2022 olan ve 316 sayfadan oluşan kitap, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinilmektedir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz