Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu – Turgay Aldemir

0
213

Bu kitapta, ümmetin yaşadığı sorunlar, temel hak ve özgürlükler, toplumsal sözleşme, aile, kadın, gençlik, toplum, eğitim gibi önemli konular ele alınmış ve somut teklifler sunulmuştur.

"Elinizdeki bu çalışmada Türkiye ve İslam dünyasının yaşadığı serüvene mercek tutulmuş; can yakıcı sorunlarımıza dair somut dokunuşlara ve doğrudan çalışma sahamıza dönük düşüncelerimize yer verilmiştir.

Ümmetin yaşadığı sorunlar, temel hak ve özgürlükler, toplumsal sözleşme, aile, kadın, gençlik, toplum, eğitim gibi önemli konular ele alınmış ve somut teklifler sunulmuştur. 

Bu eserde, genelde sahada yaptığımız çalışmaların fikriyatını sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Kitabın çerçevesinin oluşmasında hocalarımın katkısı, entelektüellerimizin tenkit ve önerileri oldu." (Kitabın Önsöz'ünden – Turgay Aldemir)

KİTABIN KÜNYESİ: