Tarih Dersleri Devam Ediyor

0
Tarih Dersleri Devam Ediyor

Hüseyin Özhazar’ın kendine has, zengin sunumuyla işlediği, katılımcıların beğenerek takip ettikleri derslerde bu hafta “Anadolu Selçuklu Devleti” konusu işlendi.

Vakıf merkezimizde, Tarihçi Hüseyin Özhazar Hocamızla yaptığımız tarih derslerimiz devam ediyor. Hüseyin Özhazar kendine has, zengin sunumuyla işlediği, katılımcıların beğenerek takip ettikleri derslerimizde bu hafta “Anadolu Selçuklu Devleti” konusu işlendi. Yaklaşık beş aydır süren, tarih serüvenimiz önümüzdeki hafta Osmanlı Devletiyle devam edecek. Tarihin karanlık sayfalarında gezinmek isteyen tüm tarih meraklılarına duyurulur.  Dersimizde son bir not “II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246), Kösedağ’da Moğollara yenilince devletin yıkımı başladı. Kösedağ bozgunundan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışına kadar olan devrede, Selçukluları büsbütün sindirmek için, Moğol faaliyet ve zulmü devam etti. 1259’da, Kızılırmak hudut olmak üzere devletin ikiye ayrılması, 1262’de Karamanlıların isyan ederek Konya üzerine yürümeleri, 1276’da Moğollara karşı Hatıroğlu İsyanı, 1277’de Mısır Memlûk Sultanı Baybars’ın, Hatıroğlu’nu desteklemek için Anadolu’ya girip Kayseri’ye kadar gelmesi, Karamanoğlu Mehmet Beyin 1277’de Konya’da yeni bir sultanı tahta çıkartma girişimiyle, Cimri hadisesi gibi çeşitli siyasî, ekonomik ve sosyal çalkantılar meydana geldi. Anadolu Selçuklu Devletinin çöküşü başlayınca, Moğol zorbalığının önüne geçmek için Türk beyleri ve Anadolu halkının yer yer mücadelesi görüldü. Çökmekte olan devletin yıkıntıları üzerinde çeşitli Oğuz boyları, Türkmen ve kumandanlar beylikler kurmaya başladı. Bu beyliklerden, Bizans hududunda kurulan Osmanlı Beyliğinin, Batı Hristiyan âlemine açık fütuhat cephesiyle diğerlerinden farklı stratejik mevkide bulunması; o yönde sürekli genişleme imkânı bulduğu gibi, dar ve sıkışık beyliklerin reislerine yerine göre dostça, bazen de baskı yaparak, bütün Anadolu’yu kendi idaresinde toplamasını, 20. yüzyılın başlarına kadar üç kıtaya hakim olmasını sağladı.”