Suriyeli Misafirlere Yönelik Eğitim Müfredatı Raporu Yayınlandı

0
156

BEKAM, Gaziantep Üniversitesi, HAKAD, Minberşam Derneği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışma Raporu” yayınlandı.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), Gaziantep Üniversitesi, Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), Minberşam Derneği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışması Raporu” yayınlandı.

Otuz iki sayfadan oluşan “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışması Raporu”nun koordinasyon ve danışmanlığı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük tarafından yapıldı. Raporun raportörlüğünü Ömer Faruk Kavuncu yaparken, araştırma ve inceleme kurulu ise 5 Suriyeli ve 5 Türkiyeli akademisyen ve öğretmenlerden oluşturuldu.

Raporda; giriş, eğitim müfredatları ve uyum kitapçığı çalışması,  güvenlik ve barınma merkezli anlayıştan eğitim ve sosyal merkezli anlayışa doğru, eğitim müfredatları üzerinde yapılan çalışmalar, sosyal uyum kitapçığı gibi bölümler yer alıyor.

Raporun giriş bölümünde;  2011 yılından beri Suriye’de süren savaşın eğitim hayatını sekteye uğrattığı vurgulanarak, eğitimin önemine ve savaştan sonra ülkemize gelen Suriyeli mülteciler için yapılan çalışmalara değinildi.

Raporun eğitim müfredatları ve uyum kitapçığı çalışması bölümünde; faaliyetin amacı ve içeriği hakkında bilgi aktarıldıktan sonra Suriyeli misafirler için yapılan çalışmalardan örnekler verildi.

Güvenlik ve barınma merkezli anlayıştan eğitim ve sosyal merkezli anlayışa doğru bölümünde; Suriyeli öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan ders kitaplarının pedagojik, sosyal ve kültürel analizi yapılarak muhtemel sorunları tespit etmek ve bu problemleri çözmek için bir takım önerilerde bulunuldu.

Eğitim müfredatları üzerinde yapılan çalışmalar bölümünde ise hazırlık aşaması, tespit edilen problemler, problemlerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve öneriler yer aldı.

Görsellerle desteklenen raporun bitiminde ise sosyal uyum kitapçığı ve sonuç bölümü yer alıyor.

Raporu PDF olarak indirmek için tıklayın…

Raporu E-Kitap olarak okumak için tıklayın…