Suriye İçin Adalet Müzakereleri

0
168

Suriyeli muhalif hukukçular Gaziantep’te bir araya gelerek bir bildiri yayınlayıp Esed rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er veya geç adalet önüne çıkarılacağını belirttiler.

Adalet için Sınır Tanımayan Hukukçular Birliği adı altında örgütlenen hukukçular yeni Suriye’yi adalet ve özgürlük temelinde tüm kesimlerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

Anadolu Platformu’nun organizasyonu ile Gaziantep’te yapılan toplantıya Anadolu Platformu Başkanı Turgay ALDEMİR, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan FADILOĞLU, Adalet için Sınır Tanımayan Hukukçular Birliği Başkanı Muhammed EYUP, Anadolu Platformu YİK üyesi İbrahim BAHAR,  Anadolu Platformu ve Bülbülzade Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut KAÇMAZER, Suriye Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman SÜLEYMAN, Türkiye’den çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, kanaat önderleri ve Suriyeden 110 civarında hakim, savcı, yargıç, avukattan oluşan muhalif hukukçu katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantın açılış konuşmasını Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut KAÇMAZER yaptı. KAÇMAZER konuşmasında şu noktalara değildi; “Suriye’deki zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı direnen ve safını netleştiren tüm kardeşlerimize selam olsun. Mücadelenizde, haklı davanız da Türkiye halkı olarak yanınızda olduğumuzu ve bu mücadeleyi canı gönülden desteklediğimizi bilmenizi istiyorum. Ülkemizin dört bir tarafındaki ve Gaziantep’deki STK’lar olarak Suriyeli kardeşlerimizin sorunları ile ilgilendiğimizi bilmenizi isterim. Sizin bu gayretiniz, bu mücadeleniz ümmetin mücadelesidir. Pek yakında bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada hukukcular olarak toplanmamızın Suriye’de adaleti tesis etmek için önemli bir anlamı ve yeri olacağına inanıyorum. Suriyeli hukukçu kardeşlerimizle beraber yeryüzünde zulüme ve haksızlığa karşı olduğumuzu, zulmü yapanların mutlaka adalet önüne çıkarılması gerektiğini bildiriyoruz. Biz sadece Suriye’de değil, bütün dünyadaki zulme karşıyız. Bunun için “Adalet için Sınır Tanımayan Hukukçular Birliği çatısı altında toplandık.” dedi.

ALDEMİR: MEDİNE VESİKASI ETRAFINDA YENİNDEN BİRLEŞMELİYİZ

Anadolu Platformu Başkanı Turgay ALDEMİR ise konuşmasında İslam dünyasında 100 yıla aşkındır devam eden zulümlerin halkların yeniden haklarını aramasını neden olduğunu ve Bu hak arayışının ilk Tunus’ta kendini gösterdiğini dile getirerek; “Tunus’ta başlayan hak, adalet, özgürlük arayışının şu an en canlı yaşandığı yer Suriye’dir. Suriye’de biran önce çatışma ortamının sonlandırılması için hep beraber çaba sarf etmeliyiz. İslam’da aslolan barıştır. Savaş ve çatışma durumu arızi ve geçici durumdur. Bunun uzaması bizlerin değerlerine zarar vermektedir. Bunun için Hz. Peygamberin Medine’de “Medine Vesikası”nın etrafında oluşturduğu yönetim anlayışının İslam topraklarında yeniden bir model alınarak, farklılıkları tehdit olarak görmeden, birbirimize kucağımızı açıp müslümanı ile gayri müslimi ile birlikte yaşayabileceğimiz yönetim modelleri oluşturmamız gerekir. Özellikle İslam dünyasındaki çatışma ortamının artması, aramızdaki farklılıkların kavga ve savaş nedenine dönüştürülmeye çalışılması bizi ciddi anlamda kaygılandırıyor. Bunun için gönlümüzü geniş tutup, birbirimize gönlümüzde yer açıp farklılıklarımızı tolere etmemiz gerekiyor. Bizler bu birlikteliği sağlama noktasında bir dizi toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu bir Sivil inisiyartiftir ve bu masanın etrafında toplanan insanların iradesi ile gerçekleşmektedir.” dedi.

Konuşmaların ardından Adalet için Sınır Tanımayan Hukukçular Birliği Başkanı Muhammed EYUP tarafından birliğin misyonu, vizyonu, çalışma prensipleri ve hedefleri salondaki haziruna okundu.

Muhammed EYUP konuşmasında, birliğin yapılanmasını tamamlayarak yeryüzüne dalga dalga adalet dağıtmak için kurulduğunu belirterek Suriye’de adaleti sağlamak için Esad rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı mahkeme edilmesi gerektiğini ve bunu yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Daha sonra müzakere bölümüne geçildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen müzakerelerin sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı. Sonuç bildirisini Anadolu Hukukçular birliği adına Hakan GENCER Türkçe, Adalet için Sınır Tanımayan Hukukçular Birliği Başkanı Muhammed EYUP ise Arapça olarak kamuoyuna okudu.

Bildirinin ardından 7 kişilik icra kurulu seçimi yapılarak bir sonraki toplantının uluslararsı camiadan daha geniş bir katılımla yapılması kararlaştırıldı.

SURİYE İÇİN ADALET MÜZAKERELERİ SONUÇ BİLDİRİSİ

1.     Katılımcıların tümü büyük Suriye halkının adalet ve özgürlük adına vermiş oldukları mücadele ve direnişi her türlü imkân kullanılarak desteklemektedir ve bu desteği sürecektir.

2.     Mazlum halkın katledilmesi suçuna iştirak edip maddi ve siyasi destek veren bütün rejim yanlıları adalet önünde yargılanmalı ve hesap vermelidir.

3.     Mazlum ve mağdur edilmiş Suriye halkı mağduriyetlerini belgeleyen her türlü belge doküman ve delilleri muhafaza ederek kurulumuza sundukları takdirde onların haklarını yerel ve uluslar arası mahkemelerde arayacağız.

4.     Rejimin işlediği insanlık suçlarına siyasi ve maddi destek veren bütün rejim yanlılarının suçlarını hafifletecek hiçbir karar kabul edilmeyecek ve uluslar arası ve yerel mahkemelerde yargılanarak cezalarını çekmeleri sağlanacaktır.

5.     Rejim yanlıları, işledikleri savaş suçları, insanlık suçları, mazlumları evlerinden çıkarma ve ilticaya zorlama, toplu katliamlar ve yargısız infazlardan dolayı yargılanmalı ve cezaya çarptırılmalıdır.

6.     Yeni süreçte geçiş dönemi için bir sistem oluşturulmalı ve yeni kurulacak yönetim şeklinin yapılandırılması için alt yapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bunun için mahkeme ve bağlı kurulların yeniden teşekkülünde bir düzen oluşturulacaktır.

7.     Yeni oluşturulacak sistemde çıkarılacak kanunlar İslam esasları merkeze alınarak yapılmalıdır. Bunun için de hukukçular ve ilahiyatçılar birlikte çalışmalıdırlar.

8.     Alınan bu kararların yürütülmesi için katılımcılar arasından bir icra heyeti teşekkül ettirilecektir. Bu icra heyeti bizim Adalet adına yürüttüğümüz mücadelemizi yerelde ve uluslar arası camiada temsil ederek kamuoyu oluşturmalıdır.

9.     Bu gün bu toplantıda seçilecek üç (3) kişi 02 -03 Mart’ta Gaziantep’te Halep ve İlçeleri için yapılacak yerel seçimde seçim kurulu olarak görevlendirilecektir.

Müzakereye Katılan ve Destek veren Kuruluşlar:

1.     Adalet İçin Sınır Tanımayan Hukukçular

2.     Halep Özgür Avukatlar Kurulu

3.     İdlip Özgür Avukatlar Kurulu

4.     Suriye Özgür Avukatlar Kurulu

5.     Savcılar Birliği Meclisi

6.     Bağımsız Savcılar Kurulu

7.     Uluslar Arası Adalet Kurulu

8.     Müslüman Savcılar Meclisi

9.     Anadolu Platformu

10. Anadolu Hukukçular Birliği