Subaşı: Müslümanlar Öz Yurdunda Ötekileştiriliyor!

0
181

11. Anadolu Buluşmaları’nda 5. Oturum “İslam Dünyası’nda Şiddet” üst başlığıyla yapıldı. Oturumda Dr. Necdet Subaşı ve Prof. Muhittin Ataman önemli açıklamalarda bulundu.

11. Anadolu Buluşmaları’nda 5. Oturum Prof. Ekrem Atalan başkanlığında "İslam Dünyası’nda Şiddet" üst başlığıyla yapıldı.

Programda Dr. Necdet Subaşı "Yeni Türkiye’de Din Anlayışı”, Prof. Dr. Muhittin Ataman ise İslamofobi ve İslam Dünyasındaki Şiddetin Kaynağında Batının Rolü” başlığıyla birer sunum yaptı.

Konuya kısa bir giriş yapan Oturum başkanı Prof. Ekrem Atalan, “Yeni Türkiye’de Din Anlayışı” başlıklı sunumunu yapmak üzere ilk olarak Dr. Necdet Subaşı’ya söz verdi.

Dr. Subaşı'nın konuşmasının satırbaşları:

-Değerlendirmelerimi daha çok sosyolojik açıdan yapmak istiyorum.

-Biz her şeyi eşikten geçtikten sonra, süreç başımıza patladıktan sonra anlıyoruz.

-Dini referansları güçlü olan organizasyonlar bu süreçte daha dikkatli olması gerekiyor. 

-15 Temmuzda çok ciddiye almadığımız bir topluluğun sokağı ele geçirdiğini ve topluma Yeni bir Türkiye armağan ettiğini gördük. 

-15 Temmuz bizim kendi sözcüklerimizde, gramerimizde de hatrı sayılır ve ciddi bir değişikliğe sebep olmuştur.

-İnsanlar Allah'ın dininiyle rahat bir şekilde aldatılabiliyor. Bunu 15 Temmuz'da gördük. 

-Yeni Türkiye'de İslam kitabının mutlaka okunması gerekir. Kitapta ilginç analizler yer alıyor. 

-Din kamusal alandan uzaklaştırılmıştır, olduğu yerlerde de alanı daraltılmıştır.

-Bugün sorulması gereken şey şu: Din bugün nerede durmaktadır?

-Sekülerleşme kavramı bugün önemli bir tehdit kamramıdır.

-Dünyayla ilişkimizi kaçak-göçek bir şekilde götüremeyiz.

-15 Temmuzda FETÖ'yü konuşuyoruz ama diğer yapıları da konuşmamız gerekiyor.

-Din bize bir anlam haritası sunar. Din bize bir yol haritası sunar. 

-Türkiye'de İslam'ın köklerine ulaşmanın eskisi kadar kolay olmadığını düşünüyorum. 

-İslam'ın çıtasını, çerçevesini koyan kimdir. Bu konuda da bir savurganlık var.

-Bu kargaşalığı kim kaldıracak doğrusu bilmiyorum. 

-Dini kanalları açın ve bir bakın, kim nereye çağırıyor?

-Bugün Türkiye'de tasavvufla ilgili bildiğimiz şeylerin tasavvufla ilgili olmadığını sonradan öğrendik. 

-Toplumda çok parçalı bir din anlayışı yayılıyor.

-Bilgi ile kalp arasındaki bağlantıya yoğunlaşmamız gerekiyor.

-Annelerimiz örgütlü bir din eğitimi almadığı halde, nasıl oluyor da onların feraseti ve basireti daha yüksek oluyor?

-Sosyolojinin en çok kullandığı kavramlardan biri cemaattir, ama biz bu kavramı bugün kullanamıyoruz. O kadar çok kirletilmiş ki…

. . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Necdet Subaşı’nın konuşmasını bitirmesinin ardından mikrofonu “İslamofobi ve İslam Dünyasındaki Şiddetin Kaynağında Batının Rolü” başlıklı sunumunu yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin Ataman aldı.

İşte Prof. Muhittin Ataman'ın konuşmasının satırbaşları:

-İslam dünyasına en önemli saldırılardan biri Haçlı saldırılarıdır.

-İkinci saldırı Moğol saldırısıdır. Bu saldırı İslam dünyasına birinci saldırıdan daha fazla zarar vermiştir.

-Üçüncü saldırı Batılıların İslam dünyasına peşpeşe yaptığı saldırılardır. Bu dönemi Osmanlı'nın gerileme döneminden başlatıyoruz. 

-İslam dünyasında İslami hareketler neden ortaya çıktı?

-2 neden üzerinde durmak istiyorum:

-Birincisi; İslam dünyasının gerilemesi, yani içeride yaşana başarısızlıktır.

-İkinci neden ise, dışarıdaki başarıdır. Yani Batının dünyaya ve İslam dünyasına hakim olması ve onu dönüştürmeye çalışmasıdır.

-Bu iki neden İslam dünyasında tepki hareketlerin doğmasına neden olmuştur. 

-İslam dünyasının farklı yerlerinde Batı'nın başlatmış olduğu saldırılarına karşı farklı hareketler söylem ve eylem içerisinde bulunmuştur.

-"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" diye bir söz var. Bundan mülhem ;bütün Müslümanlar kendi memleketlerinde ötekileştirildiler, şeytanlaştırıldılar. Bütün bunlar ihya hareketlerin doğmasına neden olacaktı. 

-20. yüzyılın kapanışında iki önemli olay yaşandı:

-Birincisi; İran İslam Devrimi'dir.

-İkincisi; Afganistan'ın işgali ve bunun neticesinde ortaya çıkan Afgan cihadıdır.

-İran devrimi, siyasi İslam'ın ulusal ilşkilere girişini temsil eder. 

-Geçmişte Obama, "Ortadoğu'da Sünni-Şii dengesi oluşturmaya çalışıyoruz" demişti. 

-Batılıların Sünni-Şii çatışmasını zorlaması toplumda fay hatlarını harekete geçirmiştir. 

-Batılılar, İslam'ı fanatik, barbar, dışlayıcı, yalnızcı, saldırgan, şiddet yanlısı, terör ve terör üreten bir din olarak lanse ediyor. 

-Medeniyet çatışmasını bunun için ortaya atmışlardır. 

-İslam ve müslüman neredeyse terör oradadır diyorlar.

-Bir araştırmaya göre en çok savaşan ülkeler sıralaması şöyle: Burma, Hindistan, Etyopya, Filipinler, İngiltere, Fransa, İsrail, Vietnam.

-Gördüğünüz gibi çoğunluğu müslüman olan ülke yok bu ülkeler arasında.

-FBI göre Amerika ve Avrupa'da gerçekleşn terör eylemlerinin sadece %5 i kendine İslamcı denilenler tarafndan gerçekleştirliyor.

-Bizim yerinde gözlem yapan arkadaşlarımız var. Bunların gözlemlerine göre Batı'da hemen her gün İslam'a ve müslümanlara saldırı yapılıyor.

-Batı'nın müslüman dünyasında istediği şey müslümanları köksüzleştirmektir.

Prof. Muhittin Ataman'ın konuşmasının ardından soru-cevap faslına geçildi. Soru-cevap faslından sonra program sona erdi.