Ana Sayfa Kuruluşlar Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Sivil Toplum Gaziantep’te Başbakanla Buluştu

Sivil Toplum Gaziantep’te Başbakanla Buluştu

0
Sivil Toplum Gaziantep’te Başbakanla Buluştu

Hakkaniyetli ve medeni bir dünyanın inşasında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışan vakfımız 19 Ocak’ta STK istişare toplantısına katıldı.

Hakkaniyetli ve medeni bir dünyanın inşasında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışan vakfımız 19 Ocak 2013 tarihinde ilimizde Başbakanlık tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Bülbülzade Vakfı’nı temsilen; Vakıf Başkanı Turgay ALDEMİR, Suriye yardımları koordinatörü Mahmut KAÇMAZER, Bülbülzade Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Ali EMİNOĞLU ve Kadın Komisyonunu temsilen Gülhan DİNÇ hanımefendi katıldılar. Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN, Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri, İl ve ilçe Belediye Başkanları Vali ve Koordinatör valiyle birçok bürokrat STK yöneticisi ve kanaat önderinin katıldığı toplantıda Bülbülzade Vakfı Başkanı ve Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR İle Mahmut KAÇMAZER birer konuşma yaptılar.

Turgay ALDEMİR konuşmasında şu konulara değindi:

“Bülbülzade Vakfı ismini Antep’in Kurtuluşunu örgütleyen ve 1927 yılında bir suikast ile şehit edilen Bülbülzade Abdullah Edip Efendi’den almıştır. Bu tür mümtaz şahsiyetlerin yeni neslimiz tarafından unutulmaması için vakfımıza bu ismi verdik.

Anadolu Platformu oluşumunda Bülbülzade Vakfı’nın da yer aldığı 51 sivil kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu bir üst çatı kuruluştur.

Hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız: Benim insanlık ailesine katkım nedir? Küresel sistem tıkandı ve yeni bir küresel vizyona, bakışa ihtiyaç var. Yaşadığımız çağda vicdani bir daralma yaşanıyor. İnsanlık vicdanını yeniden uyandırıp yeryüzüne yaymalıyız. Ülkemizde yaşanan dönüşümün tüm yeryüzünü etkilediği bir gerçek. Bu çabaların sadece bir kadro tarafından değil, vicdan taşıyan her insan tarafından sürdürülmesi ahlaki bir sorumluluktur.

Hepimiz tarihi bir yüzleşmeden, imtihandan geçiyoruz. Değişim, her alanda eskiyle yeni arasında sürerken İslam dünyasındaki bu büyük değişimi göremeyenler kaybeder. Türkiye’deki fetretin sona ermesinde 21. yüzyılın başından beri yaşanan gelişmeler olumlu etkiler oluşturdu. Bu süreç elbette bir anda olmadı. Uzun yıllara dayanan bir çaba ve gayret var. Bu gayreti görmezlikten gelemeyiz. AK Parti de bu sürece olumlu katkılar yaptı. Bu ülkenin vicdan sahibi insanları “başarabilirim” hissini yeniden yakaladı, toplum yeniden öz güven kazandı. Ancak henüz işin başındayız, rehavete kapılmamalıyız… Tarihimizle ve köklerimizle barışma süreci hızlanmalıdır… Ülkemizin, 2023 yılında dünyanın ilk on ekonomisine girme planı yapılırken bu topraklara asli özelliklerini katan değerler unutulmamalıdır. Ki ancak bu şekilde bulunduğumuz eşikten önemli sıçramalar yapabiliriz. Her alanda ahlaki ve vicdani üretimler yapmalıyız ve bu alanda dünya lideri olmayı hedefimize koymalıyız. Ancak bu ürettiğimiz değerlerle yeni dünyanın kurucu unsuru yeniden bu topraklar olabilir. Sorunlarımıza yapısal ve metodolojik yaklaşmalıyız. Bu köklü dönüşümü her sahada toplumun önde gelenleri sahiplenmelidir.

Anayasa / Toplumsal Sözleşme

Yeni yapılacak anayasa milletimizin tarihine, kültürüne, inancına saygılı bir anayasa olmalıdır… Mevcut yasal mevzuat küresel vizyonumuzu pratikte sınırlıyor, frenliyor. Bürokrasi sınır ötesi bir vizyonla hareket etmediğinden dolayı AK Parti aynı anda hem iktidar hem de statükoya karşı muhalefet görevini sürdürüyor. AK Parti, devlet bürokrasisinin muhalefetini de aşmak zorunda.

Müzakere ortamları ülkemizi büyütür, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürür ve kalıcı bağlar oluşturur.

Can Yakıcı Sorunlarımızdan Bir Diğeri de Kürt Meselesi

Müzakere Süreci çok olumlu bir iyimserlik havası oluşturdu. Adeta hava döndü. Bu hava bir kez daha çok zor yakalanır. Bu fırsatın ileride kazası olmaz. Bunun için başlatılan süreç ve yakalanan barış dili titiz bir şekilde devam ettirilmelidir. Biz bu olumlu süreci destekliyoruz. Bu konuda çözüme katkıda bulunmak adına Çözüm İçin İstişare Toplantıları düzenleyeceğiz. Bu çerçevede 2012 yılında 60 ilde 280 STK ve çok sayıda kanaat önderi ile temasta bulunduk. Bu yıl doğudan 10 il ve devamında İç Anadolu bölgesinden 10 ilde yapılacak görüşmelerle ülkemizin süreci doğru okumasına katkıda bulunacağız. Var olan tüm sorunları sorun edinerek korkuların üzerine gitmeliyiz. Başka çıkış yolumuz yok.

Suriye

Sınır içi düşünerek küresel amaçları gerçekleştiremeyiz. Her birimiz ufkumuzun sınırlarını zorlayarak fiilen çizilmiş misakı milli sırlarının ötesine geçebilmemiz lazım. Bu bağlamda Suriye’ye yapılan insani yardımların yanında kalıcı kardeşlik ilişkilerinin kurulması gerekmektedir. Her alanda yapacağımız paylaşımlarla Suriyeli kardeşlerimizi yeni sürece hazırlamalıyız. 1 Ekmek 1 Battaniye kampanyası içeride ve dışarına heyecan oluşturdu, bu alanda ortaya konulan hassasiyetin kamu diplomasisi tarafından anlaşılması ve senkronize hareket etmesi gerekmektedir. Suriye içinde ve Türkiye’de yapılacak koordinasyonla yardımlarımızın tefrikaya değil birlik beraberliğe hizmet etmesi için yerinde ve zamanında dokunuşlarla çalışmalarımıza ruh katmalıyız.

Şu anda vakfımızda El- Cezire, savaş muhabirliği eğitimi vermektedir. Ev sahipliği yaptığımız bu çalışmanın Anadolu Ajansı tarafından da organize edilmesini isterdik. Şu anda ülkemizin yapmış olduğu nitelikli yardımlar Türkiye ve dünya basınında yeterince duyurulamadığı için bir enformasyon sorunundan bahsedebiliriz. Yeni dönemde dinamik bir ruhla çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı’nın bu konuda daha aktif inisiyatif almasını uygun görüyoruz.

Eğitim

Gaziantep farklı bir tecrübe… Bu şehri özel olarak çalışmamız lazım. Hızlı büyüyoruz, işsizlik yok, terör yok ancak eğitim yönetimimizde paradigma sorunu var. Bu konunun taraflarıyla birlikte hassasiyetle ele alınması ve kalıcı çözümler için cesur adımların atılması gerekmektedir. Mevcut tevhidi tedrisat anlayışıyla Türkiye’de kalıcı yapısal değişiklikler yapılması zor olacaktır. Bu konu hassasiyetle yeniden tartışılmalı; sürece uygun devrimci adımlar atılmalıdır.

Gençlik

Bizler, öz değerlerimize yaslanan bir gençlik çalışması yapıyoruz. Anadolu Öğrenci Birliği teşkilatımız Türkiye genelinde yaptığı çalışmalarla gençlerimizin insani bir kişilik, İslami bir duyarlılık, davasına olan iman, haysiyet ve aidiyet şuuruyla değer üreten, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde asli unsuru ve kurucu iradesi olduğumuz ülkemizi ve ülke halkımızı temsil edebilecek yeterlilikte şahsiyetlerin yetişmesini sağlamayı hedeflenmektedir.

Bu konuda ilgili bakanlığımızın da konuya hassas yaklaşması gerekmektedir. Yakın zamanda Ankara’da yapılan Gençlik Çalıştayında oluşturulacak gençlik yapılanmasında Avrupa gençlik teşkilatlarının tecrübelerinden faydalanılmaya çalışılması, geleneğine ve geleceğine sahip çıkan gençlik örgütlenmelerimiz tarafından endişeyle karşılanmıştır. AK Parti Hükümeti’nin ortaya koyduğu dindar gençlik vizyonu daha titiz bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.

Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye İlişkileri

Bu ülkenin değer üreten yapılanmaları, işbirliği ve eş güdümü güçlendirmelidir. Sivil yapılar toplumsal duyarlığın önemli merkezleridir. Yeni Türkiye vizyonunun oluşmasında olumlu katkıları olacaktır. Bazı STK’lar zamanın ruhunu okuyamadıklarından dolayı hala 28 Şubat algısından çıkamadı. Bu talihsiz algıdan hızlı bir şekilde kurtulmalıyız. Bu bağlamda ilçe belediyelerimizden gördüğümüz sıcak ilgiyi kent yönetiminden görmediğimizi ifade etmeliyim. Bu durumun dikkate alınarak Gaziantep’in kimliği olan bir dünya şehri olmasını istiyoruz.

Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu

Gaziantep’in asli kimliğini bulması için değer üreten STK’lar ile birlikte ciddi çalışmalar ve istişareler yapmaktayız. Bu çalışmaların yaygınlaşması ve Türkiye geneline yayılması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Anadolu Platformu Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut KAÇMAZER ise toplantıda Suriye yardım faaliyetleri ile ilgili yaşanan sorunları dile getirdi. Kampların dışında sınır illerimizde misafir olan Suriyeli sığınmacıların sıkıntılarını dile getirerek çözüm önerileri şöyle sıraladı:

“Suriyeli kardeşlerimizin hastanelerde çektikleri sıkıntıların giderilmesi,

İstihdam edilmeleri hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

Kardeş Aile Projesinin hükümet tarafından sahiplenilerek yaygınlaştırılmasına destek olunması,

Yapılan insani yardımların bürokratik engellere takılmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.”

Ülkemizin misafir ettiği bu kardeşlerimizi bizlerin ağırladığını dile getiren Mahmut KAÇMAZER, “Suriyeli kardeşlerimizle gönül köprüleri kurabilmemiz için çok hassas ve hasbi davranmamız gerektiği”ni dile getirdi.