SAĞDUYU ve TOPLUMSAL DAYANIŞMA BÜYÜK OYUNU YENECEK!

0
177

Bütün kan içicilere, küresel güçlere ve taşeronlarına sesleniyoruz: “Kaos ve terörünüz geçici. Geleceğiniz yok, siz geçmişte kalacaksınız. Gelecek bu coğrafyanındır, Gelecek umudundur, Gelecek kardeşliğindir. …ve siz, yumurtasını pişirmek için memleketi yakmaktan çekinmeyen katiller; kaybedeceksiniz!”

Ülkemiz ve İslam coğrafyası olarak zor günlerden geçiyoruz. Teröre yönelik güçlü operasyonlar, Rusya ve Çin’in Suriye’ye müdahalesi, NATO’nun ateşe körükle giden açıklamaları…

10 Ekim Cumartesi bu arka fon eşliğinde Ankara Gar’ında peşpeşe bombalar patladı…  Sonuç facia…  Maalesef en az 97 kişi hayatını kaybetti, 65’i yoğun bakım olmak üzere 160 kişi tedavi altında… Ülkenin dört bir tarafına ateş düştü. Tüm kayıplar, yaşam tarzı, dini, milliyeti, ideolojisi ne olursa olsun bizim insanımız… Gencecik fidanlar yine kirli emellerin kurbanı oldu…

Ülkemiz, bu eylemlerle ilk kez karşılaşmıyor. Unutmayalım ki, ülkemizdeki darbe süreçleri benzeri seri cinayetlerin, katliamların puslu havasından nemalanmıştır.

Bu puslu havada kaybeden Türkiye’nin tamamı olmuştu. Gençliğini, ekonomisini, hukukunu, geleceğe güvenini, inancını yitirmişti.

Her şeyden önce bu katliamdan hareketle hiç kimse siyasal kazanç umarak bir suçlama ve mazeret yoluna gitmemelidir.

Toplumu temsil eden bütün kesimler olarak hepimiz ama hepimiz tezgâhlanan ve birkaç bölümü oynanan büyük oyunu görmek zorundayız.

Toplumda derin kırılmalara yol açan ve bölgemizin yumuşak karnı din ve etnisiteyle cilalanmış oyunların asıl vicdanımızı ve toplumsal sağduyuyu rehin almayı hedeflediğinin farkında olmak zorundayız.

İdeolojik zehrin şiddet şırıngasıyla enjekte edildiği bütün örgütlerin, toplumun hassas farklılıklarını kullanarak toplumsal kamplaşmayı kendileri için hayat alanı olarak gördüklerinin bilinciyle sağduyuyu kuşanmaktan başka yolun olmadığını bilmeliyiz.

Bu sebeple toplumsal kamplaşmayı kışkırtacak ayrıştırıcı dili ve nefret söylemini herkesin terk etmesi bir zarurettir.

Yüzyıllarca, farklılıklarından huzur ve kardeşlik senfonisi oluşturmuş Anadolu insanı olarak bu topraklarda dili, dini, etnik kökeni, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesle huzur içinde bir arada yaşamak istiyoruz.

Coğrafyamızda kaosu daha da genişletmeye çalışan bütün mihrakların ortaklaşa yürüttükleri büyük oyunu, toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirerek boşa çıkarabiliriz.

Bu hain saldırıyla ilgili incelemelerin yetkili mercilerce büyük bir dikkatle gerçekleştirilmesini istiyoruz. Failler ve arkasındaki güçler bir an önce ortaya çıkarılmalı ve olay bütün yönleriyle aydınlatılmalıdır. Herhangi bir güvenlik veya istihbarat zaafı varsa kesinlikle örtbas edilmemelidir.

Bu minvalde ideolojisi, kimliği ne olursa olsun bütün kesimleri sağduyuya ve sükunete davet ediyoruz.

Son kullanım tarihi geçmiş emperyalist tuzakları ve kaos çığırtkanlığını yine bu coğrafyanın kadim değerleri olan Hikmet, İrfan ve Basiretle aşabiliriz.

Bütün kan içicilere, küresel güçlere ve taşeronlarına sesleniyoruz: "Kaos ve terörünüz geçici. Geleceğiniz yok, siz geçmişte kalacaksınız.

Gelecek bu coğrafyanındır,

Gelecek umudundur,

Gelecek kardeşliğindir.

…ve siz, yumurtasını pişirmek için memleketi yakmaktan çekinmeyen katiller; kaybedeceksiniz!”

ANADOLU PLATFORMU