Rabia Platformu Basın Toplantısı Gerçekleşti

0
174

Ortak bir akıl, ortak tartışma zemini, ortak duyuru alanı olacak platform, zulme karşı, darbelere karşı, adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı duran ve sesini yükseltmek isteyen tüm kişi ve kurumlara açıktır.

Anadolu Platformu’nun da üyeleri arasında olduğu Rabia Platformu’nun tanıtım toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

“Biz tarihin yaşayan tanıklarıyız”

“Hiçkimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir”

“R4BİA Platformu ‘evrensel vicdan’ın buluştuğu bir iletişim zeminidir.

Ortak bir akıl, ortak tartışma zemini, ortak duyuru alanı olacak platform, zulme karşı, darbelere karşı, adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı duran ve sesini yükseltmek isteyen tüm kişi ve kurumlara açıktır.”

Sayın basın mensupları,

Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2013’te Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine karşı bir darbe gerçekleştirildi.

Ordunun yönetime el koymasından sonra Mısır halkı, buna tepki olarak meydanlara çıktı. Ülke geneline yayılan ve bazen milyonları aşan insan kalabalığının katıldığı gösterilerin merkezi ise Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı oldu.

Meydan, adeta insan hakkının, onurunun, sivil iradenin savunulduğu; darbelerin, vesayetçi rejimlerin, kirli medya düzeninin kınandığı, lanetlendiği sembol bir meydan haline geldi. Sadece Mısır halkı değil, başta İslam Dünyası olmak üzere uluslararası kamuoyu halkın bu haklı talebini gördü.

14 Ağustos 2013’te Mısır Ordusu bu barışçıl ve sivil gösterilere silahla müdahale etti. Başta Rabia Meydanı olmak üzere, Nahda ve Ramses gibi meydanlarda sivil halkın üzerine ateş açıldı. 3500’den fazla kişi öldürüldü, on binden fazla kişi yaraladı, binlerce kişi ise tutuklandı.

14 Ağustos 2013 günü, insanlık tarihinin en acımasız sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Bu katliamda yaşananlar tüm vicdan sahibi insanların yüreklerinde derin acılar bıraktı. Tüm dünyada bu sivil katliam yüzbinlerce insan tarafından lanetlendi, protesto edildi ve halen de ediliyor.

Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı’ndaki protestolarda Mısırlıların elleriyle yaptıkları “Rabia İşareti” katliamın olduğu günün ertesinde tüm dünyaya yayıldı. İki gün içinde sosyal medya ve internet ortamında yüz milyondan fazla insan “R4BIA İşareti”nin logosunu kullanmaya başladı. Dünyada yaklaşık 20 ülkede Mısır katliamı bu işaretle protesto edildi. Yüzlerce internet sitesinde, bu işaretin anlamı ve felsefesi üzerine yazılar yayınlandı.

Mısır’daki sivil katliamdan sonra Suriye’de kimyasal silahla yüzlerce sivilin öldürülmesine yönelik protestolar yine bu işaret lanetlendi. R4bia işareti bir anda İslam dünyasının zulme karşı ortak bir ruhu ve kullanılan yeni bir sembolü oldu.

Bu sembol, Batıda ya da Doğuda, insan hayatını, inancını hiçe sayan, katliamlara, darbelere, zulümlere sessiz kalan her ülkeye, sisteme karşı sivil ve barışçıl yollarla itiraz eden herkesin ortak işareti oldu.

İşte bu sebeple;

Adalet, barış, vicdan, özgülük, insan hakkı, Hukuku beşer, müdafayı hukuk gibi kavramların yeniden ve daha güçlü bir şekilde tartışılması, konuşulması gerekir diye düşünüyoruz.

Darbelere, diktatörlüklere, adaletsiz düzenlere ve tüm kirli, ekonomik, sosyal, siyasal ilişkilere ve siyaseti mafialaştıran derin yapılara, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı siyaset odaklarının kanlı senaryolarına ve sistemlerine karşı ortak vicdanın sesini yükseltmek,

Sivil iradeyi, barışı, insan haklarını ve onurunu savunmak,

İnsanlığı tehdit eden haksızlıklara, hukuksuzluklara dünya çapında işbirliği ile karşı çıkmak,

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durmak için, Tarihe tanıklık etmek adına, evrensel bir erdemliler ittifakını gerçekleştirmek için, adaletten, barıştan, özgürlükten yana yeni bir dünyanın gerçekleşmesine katkı sağlamak adına R4BIA ruhunun bir insanlık inisiyatifine dönüşmesini temin etmek için bir grup gönüllü olarak Rabia Platformu’nu kurmaya ve www.r4biaplatform.com sitesini açmaya karar verdik.

PLATFORM NE YAPACAK?

Bu Platform hiçbir kurumun, kişinin, partinin tek başına sözcülüğünü yapmayacaktır.

Bu Platform kurumların ya da organizasyonların yaptığı veya yapacağı faaliyetleri koordine etmeden, organize etmeden sadece duyurusunu yapacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun R4BIA eylemlerine destek verecek, bu yeni harekete katkı sağlayacak yeni fikirlerin ve projelerin duyurulmasına yardım edecektir.

Platform, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesi olacaktır.

Dünyanın annesi Mısır’dan doğan ve yüzyıllar önce yaşamış bir annemizin adı olan bu işaret ve temsil ettiği ruh ve bilinç, şimdi tüm dünyada zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı asil ve dik bir duruşun sembolü olmuştur.

Tüm dünyadan R4BİA toplantıları yapan kişi ve kurumlar bu etkinliklerini www.r4biaplatform.com adresine girerek duyuracaklardır.

R4BİA Platformu “evrensel vicdan”ın buluştuğu bir iletişim zeminidir.

Ortak bir akıl, ortak tartışma zemini, ortak duyuru alanı olacak platform, zulme karşı, darbelere karşı, adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı duran ve sesini yükseltmek isteyen tüm kişi ve kurumlara açıktır.

Çok kısa bir sürede tüm dünyadan yüzlerce sivil toplum kuruluşu platforma üye oldu ve desteklerini beyan etti. Bundan böyle tüm dünyadan sendikalar, birlikler, vakıflar, dernekler, öğrenci kulüpleri, bireyler, medya kuruluşları, sanatçılar, bilim adamları, kanaat önderleri, sosyal sorumluluk bilincine sahip işadamları bu platformda etkileşim halinde bulunacaklar. Bizler de profesyonel ve gönüllü kadrolarımızla bu etkileşimin ve iletişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışacağız.

Barışın, adaletin, insan hakkına saygının, meşruiyetin hâkim olduğu yeni bir dünya düşlüyoruz.

İslam Dünyası bu yenidünyanın inşasında söz sahibidir. R4BIA, İslam Dünyasının “Yeni bir dünya için benim söyleyecek sözüm” var demesidir.

Yeni bir kuşak doğuyor ve yetişiyor: “Rabia Kuşağı.” Platform, bu kuşağın yetişmesine de şahitlik edecek ve bu kuşağı da bir araya getirecektir.

19.YY sonunda, savaş yıllarında İdeolojik ve politik çatışmaların gölgesinde şekillenen kavram ve kurumlarla 21.YY’lı açıklamak mümkün değil. R4bia Platformu, R4bia Global Network ve Rabia kuşağı bundan sonra daha çok duyacağımız , evrensel bir çözüm adına, halkların dayanışmasının ifadesi olan bir umudun markası olacaktır..

Hukukun temel ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, etik, moral ve ahlaki değerlere sadık bir şekilde estetik kaygılar taşıyan bir hareket olarak bu gün İstanbuldan yeni global bir hareketin başlangıcını kutluyoruz. Platformumuz, İslam Dünyası için ve insanlık için hayırlı olsun.

Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.