Psikolojik harekatlar: Önce asker (2) – (Ali Bayramoğlu)

0
260

Gerek 28 Şubat`taki askeri eylemlerin yargılanabilmesi, gerek suç-kabahat-siyasi hata arasındaki sınırların çizilmesi ve suç düzeylerinin ayrıştırılması, gerekse 28 Şubat müdahalesinin bir bütün olarak yargılanabilmesi, bu “dayatmaya

Sık tekrarlıyoruz ve gözden kaçırılmaması gerektiğini söylüyoruz: 28 Şubat`ın asli sorumlusu askerdir.

28 Şubat`ta ülke sathında yapılan keyfi ve yasa dışı cadı avı da, MGK toplantısından sonra alınan kararlar doğrultusunda ve bir dayatma şeklinde her bakanlıkta kurulan temizlik, tasfiye ve fişleme heyetleri de “askeri eylem”in bir sonucudur.

Bunları hatırlatmakta fayda var.

Gerek 28 Şubat`taki askeri eylemlerin yargılanabilmesi, gerek suç-kabahat-siyasi hata arasındaki sınırların çizilmesi ve suç düzeylerinin ayrıştırılması, gerekse 28 Şubat müdahalesinin bir bütün olarak yargılanabilmesi, bu “dayatmaya ilişkin büyük resmi görmek”le mümkündür.

Daha şimdiden asker savunmalarında hükümet onaylı MGK kararlarının uygulaması ve yasallık savusunu yapıldığını gözden kaçırmamak gerekir…

Bir hatırlatma, bir de belgeye değinelim bugün.

28 Şubat`ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Erkaya`nın şu sözleri 28 Mayıs 1998`de Sabah Gazetesi`nde yer aldı:

“Çalışmalarımızın çoğu milletvekillerini ikna etmeye yöneliktir. Rejimin içine düştüğü tehlikeyi öncelikle onların görmesi gerekir. Biz bu yola çıkarken Genelkurmay`da toplandık. Parlamento üyelerinin meseleyi halletmelerini bekledik. Verdiğimiz mesajları almadılar, almak istemediler. Şimdi ikinci maddeyi uyguluyoruz. Sivil kesimde kamuoyu oluşturuyoruz…”

Peki nasıl?

Temmuz 1997 tarihli, 3429- -97/Psk. Hrk. D. Cari. İşl. Ş. Sayılı yazısının bir bölümünde Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan şöyle demektedir:

“Batı Eylem Planı`na LAHİKA-1 olarak hazırlanan Psikolojik Harekat Faaliyet Planı`nda alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar/Başkanlıklar belirlenmiştir. Psikolojik Harekat Planı`na dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlerin Batı Çalışma Grubu toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır…”

Ve Haziran 1998…

3429- -38/Güv.Ş.3.Ks.sayılı yazısının bir bölümünde Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Başkanlığı`nın (yani Karadayı`nın) 17 Haziran 1998 gün ve Hrk:3429-90-98/İGHD.PL.Ş (5) 299 sayılı emrine istinaden şunları söylemektedir:

“Atatürkçü, demokrat ve laik düşünceye sahip her seviyedeki devlet memurları ile kamu kurum ve kuruluşlarının çekinmeden büyük bir şevkle olayların üzerine gidecek ve harekete geçirecek şekilde yönlendirilmesini, irticanın elindeki yazılı ve görsel basın imkanları ile yürüttüğü propagandayı etkisiz hale getirmek ve irtica ile mücadelede etkili bir kamuoyu yaratmak maksadıyla, kapsamlı bir psikolojik harekat uygulanmasını, bunun için gerekli teşkilatın kurulmasını arz ederim…”

Psikolojik harekatlar…

Bir ordunun kendi toplumuna karşı giriştiği bir kalkışma, kandırma, yönlendirme eylemleri…

Bir toplumun bir kısmını hedef yapan diğer kısmını o hedefe yönlendiren kanunen yasak eylemler…

Ya uygulama faslı?

O günlerde askerle polisin birbirini izlediğini, bu izlemeden ortaya çıkan bilgilerle kimi ve kısmi bazı gerçeklere ulaşıldığını hatırlayalım ve Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Dairesi`nin 1997 yılı faaliyetleriyle bir “emniyet istihbarat notu”daki kimi vurgulara bakalım:

“- RP`nin aleyhine haberler hazırlayarak basına vermek ve yayınlanmasını sağlamak. Şu ana kadar bu dairede hazırlanan 200`den fazla haber gazetelerde yayınlandı.

– Genelkurmay`a yakın görülen bazı gazetecilere “şu konu, bu konu hakkında yazın” ricasında bulunuldu. Örneğin RP`nin kapatılmasını destekler mahiyette kimi gazete yazarlarına ricada bulunuldu. Bu konu ile ilgili kullanabilecekleri psikolojik harekat temaları verildi.

– Önemli görünen konu ve kişiler için kampanya kontrol formu denilen plan hazırlanıyor. Planlar, bir aydan altı aya kadar uzanabiliyor. Salih Kapusuz, Çetin Altan, Ahmet Altan, Rahmi Koç, Çiller, Nazlı Ilıcak gibi ünlüler aleyhine çok sayıda kışla ve emekli subay çıkışlı mektup yazıldı, kampanya başlatıldı. Şu anda RP`nin kapatılması için böyle bir plan uygulamada. Planda; basına verilecek haberler, kaç mektubun kimlere yazılacağı ve hangi köşe yazarlarına temalar verileceği ayrıntılı olarak yer almakta…”

Hatırlamak ve bilmek sağlıklı bir iştir…

 Yenişafak

———————————-
Ali Bayramoğlu
 
DİĞER KÖŞE YAZILARI
[catlist name=”Ali Bayramoğlu”]