Özhazar: Biz birbirimizin hekimiyiz

0
259

Anadolu Platformu yöneticisi Hüseyin Özhazar, Erdoğan’ın mesajı sonrası Türk-Ermeni ilişkilerinin seyrinin değişeceğini belirterek, ilişkilerin barış mesajı üzerinden sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

 

Hüseyin Özhazar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermeni meselesine ilişkin yayınlanan tarihi mesajına dair Haber10’a değerlendirmelerde bulundu.

YAŞADIĞIMIZ TRAVMANIN TEMEL NEDENİ…

Ermeni meselesinde temel bir yanlış yapıldığını vurgulayan Özhazar, Bizim Ermeniler ile İslam toplumu olarak karşılaşmamız 640 yılına tekabül eder. Hz. Ömer döneminde bölgede komutan olarak görevlendirilen Utbe bin Gazvan ve Habib bin Mesleme komutasındaki İslam orduları Ermeniler ile ilişkiler kurmuş ve barış yoluyla Ermeniler İslam coğrafyasına dahil olmuştur. Bizans ve Sasani zulmü altındaki Ermeniler bu dönemde İslam adaleti ve Müslümanlarla tanışma imkanı bulmuş ve Müslümanlarla barış içinde yaşamışlardır. Emeviler döneminde de Muaviye’ye müracaat eden Ermeniler Müslümanlarla birlikte yaşamak istediklerini beyan etmişlerdir. Ermeniler ile olan ilişkilerimiz genellikle Anadolu ile sınırlandırılıyor. Buradan da doğru bir okuma çıkmıyor. Yaklaşık 1300 yıllık ilişkilerimizde 1200 yıl görmezden gelinerek sadece son yüzyıla bakılarak bir değerlendirme yapılıyor. Bu da bizleri doğru sonuca ulaştırmıyor. 1200 yıl kader birliği yapmış, sorunsuz yaşamış toplumların olumlu sürecini tamamen yok edip büyük fotoğrafa bakmak yerine küçük fotoğrafı büyütmek bugünkü yaşadığımız travmanın temel nedenidir” diye konuştu.

ORTAK BİR KADER YAŞANDI

‘Müslümanlar bir olaya bakarken adaletli bakmalıdır’ diyen Hüseyin Özhazar, “Bir olayı değerlendirirken olayın tek boyutuna bakılmamalıdır. Böyle yaparsanız doğru okumalar yapamazsınız. Bu yüzden “adil hafıza” diyoruz. Ermeniler Müslümanlar ve Türklerle ayrı bir kader yaşamamışlardır. Yaşanan ortak bir kaderdir ” dedi.

Türkiye tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen Malazgirt Savaşı da ilginç aynı zamanda önemli gelişmelere sahiptir. Selçukluların bu savaşı kazanmasında Bizans ordusundan Selçuklu saflarına geçişler önemli rol oynamıştır. Saf değiştirenler arasında Uz ve Peçenek Türklerinin yanında Ermeniler de bulunmaktadır. Zaten Ermeniler Anadolu’nun yerli halklarındandır. Bu tarihten itibaren Ermenilerle olan kaderimiz daha bir iç içe geçmiştir. Bu anlamda İstanbul’un fethi ve Ermeniler, İstanbul’un şenlendirilmesi Fatih ve Ermeniler meselesi ilgiyi hak eden konulardır. Ayrıca II. Bayezit, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde Osmanlı ve Ermeni yaklaşımı ve ilişkilerine bir kez daha bakmak gerekir. 19. yüzyılın sonlarına kadar sorunsuz ve ortak bir kader yaşanmıştır.

ACILARI YARIŞTIRMA GÜNÜ DEĞİL

Artık duygusallıktan sıyrılıp daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Özhazar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Başbakan’ın da belirttiği gibi yaşananlar ortak acımız… Bu topraklarda büyük acılar yaşandı. Bu acıyı yaşayanlar sadece Ermeniler değildir. Herkes bu acıdan nasibini aldı. Artık duygusallıktan sıyrılıp daha sağlıklı değerlendirmeler yapmalıyız. Bugün acıları yarıştırma günü değil. Ders çıkarıp, olumlu geçmiş 1200 yıllık sürece bakarak daha doğru adımlar atmamız gerekiyor. Türklerin kaderi Ermenilerden, Kürtlerin kaderi Ermenilerden ve diğerlerinden ayrı değildir. Biz birbirimizin hekimiyiz. Büyük fotoğrafa yeniden bakma zamanı. Yayınlanan barış mesajının üzerinden, bu damar üzerinden ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. “