Ortaöğretim Komisyonu

0
169

Yıl içerisinde gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla il içerisinde tarihi mekânlara geziler düzenleme,

gençlerin birlikte hareket edebilme kabiliyetlerini artırma ve sağlıklı yaşama bilinci kazandırma amacıyla sportif faaliyetler düzenleme.

Ortaöğretim Komisyonu; temel ahlaki ilkeleri karakter haline getirmiş, medeniyet değerlerimizi kavrayan, ahlak ve kişiliğine güven duyulan, çağın şartlarını kavramış, mücadeleci ve özgüven sahibi, ufku açık, azimli bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve bu yönde de faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Komisyon gençlikteki potansiyeli doğru yöne kanalize ederek verime dönüştürmek, değerlerimiz çerçevesinde, sağlam ve tutarlı temeller üzerinde şekillenen nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırmasını sağlamak için gayret gösterir.

Komisyonun Yaptığı Önemli Çalışmalardan Bazıları

Genç bireylerin farklı illerdeki yaşıtlarıyla tanışmalarını ve kültürel paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıyla farklı illerdeki Anadolu Platformu’na üye vakıf ve derneklerin çalışmalarından haberdar olmak ve yerinde görmelerini sağlamak, eğitim-öğretim yılı içerisinde çevre illere geziler düzenlemek.

Gençlerin ahlaki, kişisel gelişimlerini ve sorumluluklarını zinde tutmak, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirmek, kamp programları düzenleyerek öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek.

Yıl içerisinde gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla il içerisinde tarihi mekânlara geziler düzenlemek, gençlerin birlikte hareket edebilme kabiliyetlerini artırmak ve sağlıklı yaşama bilinci kazandırmak amacıyla sportif faaliyetler düzenlemek.

Gençleri okumaya teşvik etmek ve gündemi takip etmelerini sağlamak. Bu amaçla bilgi yarışmaları düzenlemek, gençleri araştıran, sorgulayan, okuyan bireyler olmalarını sağlamak. Ayrıca platform üyesi dernek ve vakıfların imkânları ölçüsünde dergi, bülten vb. çıkarmalarını sağlamak.

YGS ve LYS sınavına hazırlanan gençlere alanlarıyla ilgili akademik destek sağlamanın yanı sıra diğer taraftan da gençlerimizin toplumdaki yoksulluğa, işsizliğe ve cahilliğe bigane kalmamaları ve içlerindeki yardımlaşma duygusunu geliştirmek için yıl içerisinde düzenlenen fakirlere yardım kampanyası ve kermeslerde görev almalarını sağlamak.