Ortaöğretim Komisyonu Yıllık Çalıştayı

0
181

Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyonu her yıl düzenlediği yıllık çalıştayı bu yıl Malatya’da gerçekleştirdi. Türkiye geneli katılım sağlanan çalıştayda yeni eğitim sistemi de tartışıldı.

Anadolu Platformu çatısı altında örgütlenmiş bulunan derneklerin orta öğretim komisyonlarının yıllık çalıştayı 28 Nisan 2012 cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirildi.  Türkiye’nin değişik illerindeki Ortaöğretim Komisyonu üyeleri Malatya Bilim İlköğretim okulu konferans salonunda  saat 08:00 de toplandılar.  8:00-10:00 aralığında kahvaltı ve tanışma gerçekleştirildi. Saat 10:00 da toplantı salonuna geçilerek gündem görüşülmeye başlandı. İlk olarak Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Kazım Kayan selamlama konuşması yaptı.  Konuşmasında Ortaöğretim Komisyonunun kuruluşundan günümüze gelene kadarki gelişiminden bahsetti. Kayan; “Bizler gençliğin dilini yakalayarak onları modernizmin uç savrulması, tüketim bireyleri olmaktan kurtarmak ve tarihin kurucu şahsiyetleri haline getirmenin çabası içerisinde olmalıyız. Bu coğrafya, bu toprakların medeniyet tasavvuru geçmişte olduğu gibi bu günde insanlığın yüz aydınlığı olmaya adaydır. Yeter ki potansiyel birikimi ortaya çıkaracak inanca ve emeğe sahip olalım.” dedi. Kazım Kayan’ın konuşmasından sonra Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir “Gençlik ve Gelecek”  konulu bir konuşma yaptı. Aldemir konuşmasında; “Geçliğin bir toplumun geleceği için vazgeçilmez ve ertelenemez bir unsur olduğunu belirterek, geçlerini yetiştiremeyen toplumların kültürel ve değer olarak erimeye ve yok olmaya mahkûm olduklarını belitti. Bu topraklar üzerinde yeniden kürenin belirleyici gücü olmak istiyorsak ve neslimizi ıslah etmek gibi bir derdimiz varsa,  gençlerimizi günün şartlarına göre en iyi şekilde ve en muhkem biçimde yetiştirmek zorundayız. Bu bizim, yani Anadolu Platformu ve Ortaöğretim Komisyonu’nun sorunudur.”  dedi.  Daha sonra Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi Gazi Kılıçparlar “Teşkilat Yapımız İçerisinde Ortaöğretimin Yeri ve Önemi”  başlıklı konuşmasını yaptı.  Kılıçparlar konuşmasında;  “Ortaöğretim komisyonunun yeni bir örgütlenmeye giderek öğrenci birliği çatısı altında Yüksek Öğretim Komisyonu ile birlikte yeniden yapılandırıldığını belirtti. Bu yapılandırmayla birlikte komisyonlar arası iletişimin ve yardımlaşmanın verimlilik düzeyinin daha da artacağını belirtti.”   Verilen aradan sonra programın 2. kısmına geçildi. 

Anadolu Platformu çatısı altındaki derneklerin Ortaöğretim Komisyonları bölgelerine göre gruplara ayrıldılar. Oluşan 3 grup ayrı salonlarda toplanarak bölgelerine ilişkin yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiler.  Bu değerlendirmelerde swot analiz kullanıldı.  Böylece Anadolu Platformu çatısı altında toplanmış olan derneklerin Ortaöğretim Komisyonları güçlü yönleri,  zayıf yönleri,  tehdit ve fırsatlarını tespit etme imkânı buldular. Dernekler yürüttükleri faaliyetleri de birbirleriyle paylaşma imkanı elde ettiler. Verilen aradan sonra toplantının öğleden sonraki 2. adımına geçildi. Ve swot analizde elde edilen sonuçlar diğer bölgelerle paylaşıldı.  Bölgelere göre küçük farklılıklar olmakla birlikte tüm bölgelerde swot analiz sonuçlarının yakın olduğu görüldü.  Verilen aranın ardından programın son bölümü için katılımcı tüm arkadaşlar konferans salonunda toplandılar. Son oturumda Milli Eğitim Bakanlığınca yeni dönemde uygulanacak olan  “ 4+ 4+ 4 eğitim modeli” hakkında, kanuna ilişkin kısa bilgilendirme yapıldı. Sonra Anadolu Platformu olarak yeni kanundan beklentilerimiz üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.  Devamında bölgelerin ve derneklerin kendilerince özgün olan uygulamaları, diğer illerin yararlanmaları için detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştay bitiminde iki karar alındı. Bunlardan ilki;  Yaz Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul binalarının ücretsiz kullanılması,  ikincisi ise tüm dernekler bünyesinde profesyonel Spor Kulübü, İzcilik Kulübü gibi kulüplerin kurulması kararlaştırıldı. Dilek ve temennilerden sonra toplu fotoğraf çekimiyle çalıştay sonlandırıldı.