Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Gaziantep'te Kitap Tahlili

Ortaöğretim Gaziantep'te Kitap Tahlili

0
Ortaöğretim Gaziantep'te Kitap Tahlili

AÖB Gaziantep Ortaöğretim aylık kitap tahlilinde “Kuranı Nasıl Anlayalım?” kitabı tahlil edildi.

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Komisyonu tarafından aylık olarak yapılan kitap tahlilinde bu ay üstad Mevdudi’nin “Kuranı Nasıl Anlayalım?” kitabı tahlil edildi.

30 Kasım Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı Mütercim Asım Konferans Salonunda yapılan tahlil programına Ortaöğretim Komisyonu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kitap tahlilinin moderatörlüğünü komisyon üyesi Ebuzer Nas yaparken tahlilleri de komisyon öğrencilerinden Seyyid Esen ve Seyfullah Kar yaptılar.

Üstad Ebu’l Ala Mevdudi’nin hayatının okunması ile başlayan program daha sonra kitabın değindiği konuların dinleyicilere aktarılması ile devam etti. Programda;

Kur’an ne türden bir kitaptır?

Kur’an’ın nüzul şekli nasıldır?

Terkibindeki sır nedir?

Kur’an’da yer alan tartışmaların üzerinde dönüp dolaştığı ana konular nelerdir?

Kur’an neden bu konuların araştırılmasını istemektedir?

Kur’an’da yer alan çeşitli bahislerin ve değişik. Konuların tümünün toplandığı ana bahis ve temel ilke nedir?

Kur’an; hedefini belirtmek için ne türden bir açıklama yoluna başvurmuş ve ne gibi deliller getirmiştir? gibi soruların cevapları bulunmaya çalışıldı. Anlatımların ardından program soru cevap kısmı ile son buldu.

Kitap’tan bir bölüm:

Kur’an’ın Konusu ve Hedefi

Kur’an’ın konusu insandır. İnsanın başarı ve mutluluk yollarıyla başarısızlık ve mutsuzluk yollarını gösterir.

İnsanın; kendi hayatı, kâinat nizamı, tanrının zatı, dünya hayatı gibi konularda kendiliğinden yaptığı incelemelere, hayali değerlendirmelere, heveslerinin mahkûmu olan fikirlerine göre ortaya koymuş olduğu teoriler, ayrıca bunlara dayalı olarak benimsediği davranış şekilleri, özü itibariyle batıl ve neticesi bakımından da insanı bizzat felâkete götüren şeylerdir. Bu konuda yegâne gerçek Allah’ın yeryüzünün halifesi olurken insana öğretmiş olduğu gerçeklerdir. Bu hakikatlerin gereği olarak yukarda işaret ettiğimiz ve doğru yol dediğimiz yoldan başka ortaya atılan yönlerden hiçbirisi doğru bir temele dayanmadığı gibi insanı iyi bir sonuca da ulaştıramaz. Kur’an’ın hedefi insanı bu dosdoğru yola davet etmek ve insanın umursamazlığı sebebiyle sapıtmış bulunduğu veya gurur ve büyüklenmesi nedeniyle çarpıttığı ilahî hidayeti açıkça belirtmektir. Bu üç ana noktayı göz önünde tutarak Kur’an’ı inceleyenler çok açık olarak görürler ki; bu kitap ana konusunda planlanmış hedefinden ve temel bahislerinden kıl payı bile şaşmamıştır.

Ve yine görürler ki; bu kitabın çeşitli bölümleri bu ana bahislerle öylesine bir uyum içerisindedir ki, bir inci gerdanlıkta büyük, küçük ve renkli incilerin birbiriyle uyuşmasından farklı değildir. Bu kitap göğün nasıl inşa edildiğinden, insanın nasıl yaratıldığından söz eder. Evrendeki ilâhî sanat eserlerinin gözlenişinden, geçmiş milletlerin hikâyelerinden bahseder. Çeşitli milletlerin davranışlarını, inanç ve amellerini eleştirir. Tabiat ötesi sorunlara açıklık getirir. Saydıklarımızdan çok farklı konulan da ele alır. Ama bunu; yaparken insana; tabiat, tarih, felsefe ve herhangi bir sanat veya edebiyat dersi vermek için değil, bu konularda insanların yanılgılarını ortadan kaldırmayı ve gerçeği yanlış anlamalarını, önlemeyi amaçlar. İnsanların zihnine pratik gerçekleri yerleştirir. Hakikate aykırı yolların varacağı kötü sonuçları ve vahim akıbetleri anlatır. Gerçeğe uygun düşen yollara çağırarak, onlan sonuçların en güzeline ulaştırır, işte bu nedenledir ki o, bu konulardan söz ederken kendisi için gerekli olan ölçüde ve hedefine uygun düşen üslûp içerisinde bahseder. Bu konuları, ihtiyacı olduğu kadar dile getirir. Konuyla ilişkisi olmayan detaylara göz yumarak ana hedefini açıklamaya döner. Bunun için siz, sözün hiç şaşmadan, ahengi bozmadan, birdenbire davetin etrafında yoğunlaştığını görürsünüz. Ne var ki insan Kur’an’ın iniş şeklini bilmediği sürece, onun açıklamalarını, üslûbunu, tertibini ve araştırma tarzını kavrayamaz.