Ortadoğu’da Neler Oluyor?

0
Ortadoğu’da Neler Oluyor?

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), “Ortadoğu’da Neler Oluyor” konulu seminer düzenledi.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), “Ortadoğu’da Neler Oluyor” konulu seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak gazeteci-yazar Kemal Öztürk katıldı.

23 Ocak Cumartesi günü BEKAM Konferans Salonunda düzenlenen seminere Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Osmanlı topraklarında 64 ülke doğmuştur

Kemal Öztürk sunumunda I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı sınırlarına bakıldığında 19 milyon insanın ve 20 ayrı dilin konuşulduğunu belirterek şu konulara değindi:

“I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı sınırlarına baktığımız zaman Balkan bölgesi, Kuzey Afrika bölgesi, Hicaz bölgesi, Kafkasya bölgesi bugüne göre tamamen farklıdır. Bu bölgeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetini kurduğu bölgelerdir. O tarihte Osmanlının nüfusunun 19 milyon civarında olduğu tarihi kayıtlarda görülüyor. Yüz ölçümümüz 5 milyon metrekare, şu anki Türkiye’nin 6 katı büyüklüğünde bir ülke.

Yaklaşık olarak 20 ayrı dilin konuşulduğu bir imparatorluk. Yüzlerce farklı etnik kökenden oluşan insanlar ve tek bir imparatorluk. Şu an ulus devlet, tek dil, tek ırk üzerine kurulmuş cumhuriyet neslinin pek de anlayabileceği bir durum değil bu. I. Dünya Savaşının başlamasıyla beraber savaş bu cephelerde sürdü. Birçok cephede savaşan imparatorluğun sadece Sarıkamış cephesinde başarısız olduğu. Geri kalan cephelerde, Süveyş kanalında kısmen başarısız oldu. Ama diğer cephelerde başarılıydık.

Çanakkale cephesi ittifak devletlerinin Rusya’ya yardım götürmek için en büyük yığınağı yaptığı bölgedir. Eğer o cephane o bölgeden geçmiş olsaydı savaşın seyri değişecekti. Çanakkale savaşı imparatorluğun en çok kan kaybettiği, en çok insan kaybettiği büyük savaştır. Savaştan sonra nüfusumuz 13 milyona düştü, konuşulan dil sayısı 13’e düştü, yüz ölçümümüz de 779 bin kilometre kareye düştü.

Belki de I. Dünya Savaşı’ndan sonra en dramatik toprak kaybına uğrayan Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nu eşsiz kılan şey onun topraklarında barındırdığı çok etnisiteli, çok kimlikli, çok dilli ve çok kültürlü yapısıdır. Bizim topraklarımızdan doğan 64 ülke bulunmaktadır. Balkanlarda 28 ülke, Ortadoğu’da 14 ülke, Afrika’da ise 22 ülke doğmuştur.

I. Dünya Savaşı sonrası milli mücadele başlamıştır. Bu milli mücadelenin içerisinde Kürtler de var, Araplar da var, Boşnaklar da var. Hindistan Müslümanları para göndermiştir, insan kaynağı göndermiştir.

Haritalar enerji ve gaz yataklarına göre çizilmiştir

Ortadoğu’da haritalar enerji ve gaz yataklarına göre çizilmiştir. Bu yatakların nerden çıkarılacağı, nereye götürüleceği ve nerede muhafaza edileceği göz önünde bulundurulmuştur. Mesela körfez bölgesinde, Kuveyt diye bir devletçik üretilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri diye bir yer üretilmiştir. Tüm bunlar deniz ticaretini, kara ticaretini düşünerek çizilmiştir.

İkincisi, etnik ve dini unsurların birbiriyle rekabet etmesi ve tek parça Osmanlıyı doğurmamak üzere çizilmiştir. Irak, Suriye aslında neredeyse etnik unsur olarak birbirine yakın bölgelerdir. Mesela İngilizler Kürt isyanların tamamını desteklemiştir, ama Kuzey Irak’taki yapıyı bombalamıştır. Amacı Osmanlı imparatorluğu’nun çöküşünü hızlandırmaktır. 1915’den 2016’e kadar bu bölgede istikrar olmamıştır.”