Online Eğitim Seminerlerine Kayıtlar Başladı

0
210

Anadolu Öğrenci Birliği olarak Covid-19 salgını ile birlikte çalışmalarımızın bir kısmını online ortamlara taşımış bulunmaktayız. Bu çalışmalardan biri de ‘Online Eğitim Semineri’ programıdır.  Online eğitimlerdeki öncelikli amacımız alanında uzman isimleri, eğitim seminerleri yoluyla özel alanlara ilgili öğrenciler ile buluşturmak, organizeli okumalar ve değerlendirmeler yapmalarına fırsat tanımaktır.

Bu kapsamda 2020 Yaz Döneminde altı farklı alanda eğitim semineri programı organize edilmiştir. Bu seminerlerden ikisi dil eğitimi diğerleri ise Ekoloji, İletişim, Siyaset ve Psikoloji üst başlıklarında gerçekleştirilmiştir. 2020 Güz Döneminde ise aynı şekilde iki dil eğitimi ve dört farklı alanda (Ekoloji, Psikoloji, Ekonomi, İslam Felsefesi) toplam da altı eğitim semineri planlanmıştır.

Eğitim Seminerleri ile alakalı genel bilgiler şu şekildedir:

  • Başvuru Tarihi: 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasındadır.
  • Eğitim Süresi: 1 Ekim-1 Aralık tarihleri arasındadır.
  • Eğitimler ‘Zoom’ platformu üzerinden yapılacaktır.
  • Seminer programına sadece üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilir.
  • Eğitimler ücretsizdir.
  • Kontenjanlar sınırlıdır.

Başvuru Sonuçları 26 Eylül 2020 tarihinde 17.00’a kadar e-posta aracılığıyla başvurusu kabul edilenlere iletilecektir. Bilgilendirmeler ve iletişim mail üzerinden sağlanacaktır. Maillerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi rica ederiz.

İslam Düşünce Geleneğinde Bilgi: Sevde Vatan – İstanbul Üniversitesi / 5 hafta

İslam felsefesi, gerek edebiyat gerekse ilahiyat fakültelerinde okutulan, son zamanlarda popülaritesi oldukça artan bir alandır. Buna bağlı olarak yapılan yayın ve proje sayısı da oldukça fazladır. Felsefenin dallarından biri olan Bilgi Felsefesi ise alanın önemli bir dalını teşkil etmektedir. Oryantalist perspektif ise bilgi ile dogma dediği dinin arasını ayırmakta ve bilgiyi “pozitif bilimin” tekeline vermektedir.

Beş oturumluk seminer dizisinde, İslam düşünce tarihinde yer alan bilgi konusu “felsefe” çerçevesinde değerlendirilecek ve İslam dininin bilgiye bakışı ele alınacaktır. Bilgi felsefesinin temel kavramları bilgi, burhan, yakîn ve akıl kavramları üzerinde konuşulacak ve bu kavramların bilgiye dair tasavvurumuzu nasıl şekillendirdiği üzerine tartışmalar yapılacaktır.

Bilgi felsefesinin temel kavramları üzerine yapılacak olan eğitim seminerinde ilk olarak bilginin ne’liği veya mahiyeti sorusu ele alınacak, daha sonra onun nasıl elde edilebileceğine dair “akıl” kavramı üzerinden bir okuma yapılacaktır. Bununla birlikte ‘burhan’ ve ‘yakîn’ kavramlarına yer verilecektir. Program sonunda katılımcıların İslam’da bilgi felsefesine dair genel bir kavrayışa sahip olması hedeflenmektedir.

Su, Çevre, Şehirleşme ve Toprak: Muhammed Yasir Ak – University of Exeter / 6 Hafta

Dünyada her geçen gün artan bir ekoloji sorunu bulunmaktadır. Modern hayatın bizi getirdiği noktada artık çevre sorunlarını gündemimize almak ertelenemez bir durumda olmasına rağmen bir o kadar da ötelenmek istenmektedir.

Bu atölyede bizim çevredeki konumumuz, modern hayatta kendimizi nasıl konumlandırabileceğimiz, günümüzde yaşanan problemler su, çevre, toprak ve şehirleşme başlıkları altında incelenecektir. Başlıklar arasındaki bağlantının hem teorik hem de pratik yönden ele alınması, bu atölyenin en önemli amaçlarından biridir.

Altı oturumluk seminer dizisinde, ekoloji başlığı altında ekolojinin genel meseleleri ana hatlarıyla tartışmaya açılacaktır. Çevre etiği ile birlikte su, tarım, şehirleşme ve çevre başlıkları günümüzdeki temel meseleleriyle beraber irdelenecektir.

Bu programın amacı, insanlarda çevre bilincine ve ekolojiyle ilgili diğer başlıklara yönelik bir farkındalığın oluşturulması ve uzun soluklu yapılmak istenen proje çalışmaları için bir temel meydana getirmesidir.

İktisadın Temel Meseleleri: Metin Başbay – Cambridge University / 5 Hafta

Beş oturumluk eğitim semineri programında, “İktisadın Temel Meseleleri” güncel tartışmalara konu olan en önemli makroiktisadi konuları tarihi ve güncel boyutlarını da içine alarak tartışmayı amaçlamaktadır. Beş haftalık program, Büyüme ve Kalkınma, İşsizlik ve Fakirlik, Uluslararası Ticaret, Finans ve Krizler, Endüstrileşme başlıklarını, siyasi ve ideolojik arka planıyla tartışma imkanı sunacaktır. Akademik metinlerin okunup üzerine sorular üretilebileceği, tartışmaya açılabileceği ve sorgulanabileceği bir eleştirel okuma atölyesi hedeflenmektedir.

Modern Dünyada Antik Beyin: Ayşe Naz Hazal Sezen – Üsküdar Üniversitesi / 5 Hafta

Bu atölye çalışmasında tabiatta hayati tehlikelere karşı insanı korumaya çabalayan insan beyninin, modernleşen dünyada yaşadığı sorunlar ve işlevsel değişimler, genel bir çerçevede karşılıklı olarak incelenecektir.

Beynin tarihsel gelişiminden yola çıkılarak öğrenme ile duyguların ilişkisi, duygusal tepkilerimizin nedenleri, dijital dünyaya adapte olmaya çalışan beynin etkileşimi, modern çağın sendromları, sosyal medya ile psikolojik rahatsızlar arasındaki ilişkiler ve bunların gündelik hayata yansımaları üzerine çeşitli okumalar ve tartışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu atölye, kendi beynimiz hakkında rahatsız edici gerçekler içerebilir.

Temel Arapça Dil Eğitimi: Kemal Hacımurtazaoğlu & Temel İngilizce Dil Eğitimi: Ömer Faruk Uysal

Eğitim Seminerleri Programına başvuru için “tıklayınız”. 

Başvuru Linki: 
https://www.anadoluogrenci.org/online-egitim-seminerleri/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.