Ana Sayfa Yazarlar Abdullah Yıldız Okullar Açıldı… Şeytanî Tuzaklara Dikkat! – (Abdullah Yıldız)

Okullar Açıldı… Şeytanî Tuzaklara Dikkat! – (Abdullah Yıldız)

0
Okullar Açıldı… Şeytanî Tuzaklara Dikkat! – (Abdullah Yıldız)

Şeytan ve ordularının, özellikle gençlerimizi sosyal medya, alkol, uyuşturucu, fuhuş vb. her türlü cazip vasıta ve yöntemi kullanarak sinsi tuzaklarına düşürmek ve onların dünya ve ahiretlerini karartmak istedikleri bir süreçte, hep birlikte teyakkuzda olmalıyız.

Okullar açıldı… Çocuklarımıza iyiyi, güzeli, doğruyu öğretip dünya ve ahiret mutluluğu sağlayacak bir eğitim için uğraşırken, onların geleceklerini karartacak şeytanî odaklara karşı da dikkatli olmalıyız.

İnsanı yaratan yüce Rabbimiz, şeytanın Âdemoğullarını ayartıp saptırmasına da izin verdi. Ancak, Kitab’ında şeytan ve taraftarlarını, insanoğlu için hep zihin çelen, vesvese veren, iğvâ eden “apaçık bir düşman” (2/168, 208; 6/142; 7/22; 12/5; 20/117; 28(15; 36/60; 43/62; 17/53) ve “apaçık bir saptırıcı” (4/60, 119; 25/29; 27/24; 28/15; 36/62) olarak tanıttı. Ve Şeytan’ın, amacına ulaşmak için her yolu -ama her yolu- deneyeceğini de çarpıcı misallerle ve sembollerle anlattı, tasvir etti:

Bu tasvirlerin en ilginçlerinden biri, İsra suresinin 62-65. âyetlerinde yer alır:

“(Şeytan:) “…Onun (Âdem’in) soyunu, pek azı hariçavucumun içine alıp mahvedeceğim.

“Allah dedi ki: “Defol git! Artık onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin cezanız cehennemdir!…

“Hem onlardan gücünün yettiklerini sesinle ayartarak siperlerinden çıkar (istifzaz); atlılarını ve yayalarını nara attırarak üzerlerine çullandır (iclab); mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatler yap! Fakat şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. 

“Doğrusu, salih kullarım üzerinde senin hiç bir etkinliğin olmayacaktır…” 

Görüldüğü gibi şeytan ve ordusu, savaşın ve mücadelenin bütün unsurlarını kullanmakta; insanları avuçlarının içine alıp mahvetmek için görüntülü, sesli, yazılı ve resimli tüm medya vasıtalarıyla onları ayartıp tahrik etmekte; atlıları ve piyadeleriyle de avlayarak kendilerine tutsak etmektedir:

Şehid Seyyid Kutup, Fi-Zılâl’il-Kur’ân tefsirinde 64. âyeti şöyle yorumlar:

“Bunlar saptırma ve kuşatmanın, kalplere, akıllara ve duygulara egemen olma yöntemlerinin canlandırılmasıdır. Bu büyük bir savaş meydanıdır. Burada bağırtılar, atlılar, piyadeler, savaşların ve meydan okuyuşların metoduna uygun olarak kullanılmaktadır. Burada ses, düşmanın sabrını taşırmak ve onları sağlam kalelerinden dışarı çıkarmak için kullanılıyor. Veya kurulmuş olan tuzağa, planlanmış olan taktiğe ulaşmaları için onlara bir süre tanınıyor. Tahrike kapılıp ortaya çıktıklarında atlılar onları yakalıyor ve piyadeler etrafını kuşatıyor.”

Âyette geçen “sesinle onlardan gücünün yettiğini ayart” ifadesini Mücahid, “eğlence ve şarkılarla aldat”, İbn Abbas ise “Allah’a isyana çağıran her şeyle”şeklinde tefsir etmiş, Katade ve İbn Cerir de bu görüşü tercih etmiştir (İbn Kesir Tefsiri). 

Âyetteki “istifzaz” eylemi, lügatlerde ‘kışkırtmak, provoke etmek, harekete geçirmek, ayaklandırmak ve ayartmak’ anlamlarına; “iclâb” ise ‘zor kullanarak ya da yaygara kopararak denetim altına almak ve ele geçirmek’ anlamına geliyor (el-Müfredât).

Bütün bu yorum ve açıklamalar, şeytanın, insanları ve özellikle de gençleri, zaaflarından yararlanıp saptırmak için kullandığı sinsi yöntemleri ve be-tahsis medyatik yüzünü ve gücünü deşifre ediyor.

Şeytan, sadece “medya silahını” değil, akla-hayale gelmeyecek her türlü yöntemi de kullanıyor. 

A’râf suresinin 16-17. âyetinde de şeytanın bu yöntemleri onun ağzından açıklanır: 

“Dosdoğru yolunun üstünde pusuya yatacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım.”

Müfessirler, şeytanın bu ifadelerini genel manada, ‘hem açıktan açığa, hem de akıllarının ermediği yol ve yöntemlerle; her yönden ve mümkün olan her vesileyle, her vasıtayla ayartması’ şeklinde anladıkları gibi; “önden” sokulmasını, ‘ahiret hayatı konusunda şüpheye düşürmesi veya gelecek endişesine sevketmesi’ olarak, “arkadan” sokulmasını, ‘dünyevî arzuları süsleyip hoş göstermesi’“sağdan” sokulmasını, ‘dostça, arkadaşça ya da kibir ve riya aşılayarak’“soldan” sokulmasını ise, ‘düşmanca veya kalplerine isyan duygusu vererek’ olarak da yorumlamışlardır (Bkz: Abdullah Yıldız, Yol Haritamız Kur’ân).

İmdi, şeytan ve ordularının, özellikle gençlerimizi sosyal medya, alkol, uyuşturucu, fuhuş vb. her türlü cazip vasıta ve yöntemi kullanarak sinsi tuzaklarına düşürmek ve onların dünya ve ahiretlerini karartmak istedikleri bir süreçte, hep birlikte teyakkuzda olmalıyız.

NOT: Yaklaşan Hicri yılbaşımız hayırlara vesile olsun inşallah.

Yeni Akit

———————————-

Abdullah Yıldız

 

DİĞER KÖŞE YAZILARI