Neslin İnşasında

0
Neslin İnşasında

Ev sahipliğini Van Gökkuşağı Derneği’nin yaptığı Anadolu Platformu Doğu Anadolu Bölge Öğretmenler Komisyonunun düzenlemiş olduğu bölge Öğretmenler Sempozyumu Çınar Kolejinde gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini Van Gökkuşağı Derneği’nin yaptığı Anadolu Platformu Doğu Anadolu Bölge Öğretmenler Komisyonunun düzenlemiş olduğu bölge 6. Öğretmenler Sempozyumu Çınar Kolejinde gerçekleştirildi.

Muş, Hakkari, Tatvan, Erciş ve Van’daki öğretmen ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türkçe mealinin okunmasının ardından Van Öğretmen Komisyonu Başkanı Nejdet Öztürk açılış konuşmasını yaptı. Öztürk konuşmasında; Aktif  İyi’nin toplumda iyiliği emreden ve kötülükten men eden bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu erdemli toplumlar olduğu tanımlaması yaparak, günümüzde İslam Coğrafyası’nda yaşanan sıkıntı ve sorunların temelinde, Müslümanların yeterince aktif iyi olamamalarının yattığı ifade etti. Ancak neslini doğru yetiştiren toplumların bu günlerinin ve yarınlarının kurtulmuş olacağını ifade eden Öztürk; Kur’an-i öğreti ve peygamberin örnekliği ile aktif iyi olunabileceği ve neslinde ancak bu şekilde korunabileceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Başkanın konuşmasının ardında “Aktif İyi” üst başlığı altında;

Aktif iyi olmak nedir?

Aktif akıl ve düşünce nasıl inşa edilir?

Aktif kişilik nasıl oluşur?

Alt başlıklarından oluşan panele geçildi!

Moderatörlüğünü Faik Benli’nın yaptığı panelde, panelistler birbirinden değerli ve güzel sunumlarla katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüler.

Panelist;

Fırat KIRANŞAL-  “Aktif insan ve Aktif iyi”  başlığı altında Birbirinden değerli cümleler sarf ederken, geçmişte sahabelerin aktifliğinden bahsederek Müslümanların gelinen noktada mevcut durumlarının değişebilmesi için kendilerini vahyin kılavuzluğunda değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Panelist;

İrfan AY-  “Aktif neslin inşasında kur’an ve sünnet” başlığı altında peygamber ve sahabe örnekliğini anlatarak, peygamberlerin iyi insanlar iken vahiyle birlikte aktif iyi olduklarını ve böylece insanlara örnek ve model teşkil ettiklerini ifade ederken…

Son Panelist olan;

Nurullah NAMLI-  “Toplumda aktif iyi olarak öğretmen” konusuyla günümüzdeki öğretmen portresini çizdi. Toplumun öğretmene bakışını ve öğretmenlerin toplumdan ve aslında mesleğinden ne kadar kopuk olduğunun altını çizen Namlı; Aslında dinin kendisinin dinamik- aktif olduğunu, bu anlamıyla da İslam da pasifliğe yer olmadığını. Aktif iyinin niçinliğinin sorgulanmasından öte yaşanılması gerektiğini belirtti.

Sempozyumun Üçüncü aşaması ise; Yüksel Zorlu’nun yönettiği; Tespit ve önerileriyle sempozyuma damgasını vuran Forum oldu.

Program; Burhan Şahin’in sonuç bildirgesini okumasının ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

 

ANADOLU PLATFORMU

2012-2013 VAN BÖLGE 6.ÖĞRETMEN SEMPOZYUMUNUN SONUÇ BİLDİRGESİ

“NESLİN İNŞASINDA AKTİF İYİ!”

İyi olmak önemli olup, ancak tek başına yeterli değildir. Önemli olan aktif iyi olmaktır.

Dünya var olduğundan beri, iyilik vardır. İyiliği talep etmek gerekir.

Dünya’ya iyiliğin hâkim olabilmesi için iyilerin aktif hale gelmesi gereklidir.

Kötülükten şikâyet etmek çözüm değildir. Çözüm iyilerin aktif hale gelmesi ve aktif iyi

olarak üzerine düşeni yerine getirmesidir.

Kötülük aktif iyinin olmadığı durumlarda ön plana çıkar. Kendiliğinden ortaya çıkmaz.

Aktif iyinin faaliyete geçtiği noktada kötüler onu engellemek için harekete geçecektir. Bu

durumda aktif iyi olmak bazı zorluklarla mücadeleyi de gerektirir.

Müslümanlara yapılan zulüm karşısında Müslümanlara önemli görevler düşmektedir. “Bir

toplum özünde olanı değiştirmezse Allah da onları değiştirmez.” ( Yunus 99) Ayeti

bağlamında Müslümanlar da mevcut durumu değiştirmeye çalışmalıdır.

Müslümanlar münker karşısında marufu emredenler olmalıdır. Özellikle eğitimciler bu

konuda daha fazla sorumluluk yüklenmelidir.

Müslümanlar aktif iyi olabilselerdi, Dünya’nın gidişatı daha iyi olurdu.Müslüman da

sonraki nesillere İslam’ı aktararak sorumluluğunu yerine getirmeli.

Müslümanlar kendilerine “Neslin inşası için ne yapıyorum?”  sorusunu sora bilmelidir.

“Rabbim dileseydi yeryüzü toptan iman ederdi.” Ayetiyle  Allah yeryüzünü bizim elimizle

değiştirmek istemektedir. Yani aktif iyi olmamızı istemektedir.

Pasif iyiler toplumsal değişimi gerçekleştiremez. Toplumsal değişim için aktif iyi olmak

gereklidir.

Kur’an-ı Kerim bizden şahıs olmamızı değil şahsiyet sahibi olmamızı ister. Şahıs pasiftir

şahsiyet ise üretir ve aktiftir.

Aktif iyi olabilmek için her şeyden önce inanmak gerekir.

Peygamber vahiy gelmeden önce iyiydi, vahiyle şekillendikten sonra ise aktif iyi

durumuna gelmiştir.

Pasif iyiden kötüler rahatsız değildir. Peygamber vahyi anlatmaya başladıktan sonra, aktif

iyi olduktan sonra tepkiyle karşılanmıştır. Tehdit unsuru olarak görülmüştür.

Aktif iyi olarak Müslümanlar ümitsizliğe kapılmamalıdır. Allah’ın verdiği görevi yerine

getirmelidir. Dün bir şeyler değiştirilebilmişse bu gün de değişmemesi için hiçbir sebep

yoktur.

İyilik Müslüman olsun veya olmasın tüm insanlığın ortak değeridir. Müslüman iyinin farkı,

iyiliği vahiyle taçlandırmasıdır.

En çok satılan kitap Kur’an-ı Kerim olmasına rağmen en az okunan ve anlaşılan kitap da

Kuran’dır. Aktif iyi Kuranı okuyup anlayan olmalıdır.

Aktif iyi olarak Müslümanlar mazeret üretmemelidir. Sorumluluklarının farkına  vararak

gerekli yükümlülükleri üstlenmelidir.

Aktif iyi olan öğretmen niçin-i aşan, nasıla konsantre  olandır.

Aktif iyi olan öğretmen muhatabının meleğidir. Şeytanı değildir.

Aktif iyi olan öğretmen yanlış yaptığında itiraf eder. Âdem itiraf etti kurtuldu şeytan inat

etti İblis oldu.

Aktif iyi olan öğretmen her an ve her yerde Allah’ı yaşar.

Aktif iyi olan öğretmen içsel öz eleştiri yapabilmelidir.

Aktif iyi olan öğretmen zamanın katili değildir. Zamanını doğru ve dolu-dolu kullanmalıdır.

Aktif iyi olan öğretmen öğrencisine doğru örnek olandır.

Aktif iyi olan öğretmen her konuda seçimini doğru yapandır. Muhatabını dikkate alandır.

Aktif iyi olan öğretmen öğrencilerine veya topluma karşı ön yargılı olmamalıdır.

Bir insan ölmeyinceye kadar İslam olma şansını kaybetmez. Aktif iyi hiçbir insandan

ümidini kesmemelidir.

Din doğası itibarı ile aktiftir. Biz de aktif iyi olmak durumundayız. Hak ile meşgul

olmazsak batıl bizi kuşatır.

Aktif iyinin zaman ve mekân sınırlaması olmamalıdır. Her zaman, her ortamda toplumun

ihyası için çalışmalıdır.