Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?

Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?

0
Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?

Anadolu Öğrenci Birliği insanlık davasının nöbetini tutmanın gayreti ve şahsiyetli insan yetiştirme amacı ile Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren üniversite öğrencilerini buluşturdu.

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

ANADOLU BULUŞMASI/5

SONUÇ BİLDİRİSİ

29-31 AĞUSTOS KUZULUK

 

Anadolu Öğrenci Birliği insanlık davasının nöbetini tutmanın gayreti ve şahsiyetli insan yetiştirme amacı ile Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren 200 üniversite öğrencisini 29-31 Ağustos tarihleri arasında Akyazı-Kuzuluk’ta bir araya getirmiş ve  “İnsanlık Davasının Nöbetini Tutarken” “Ne Yapmalı? – Nasıl Yapmalı?” sorularına cevap aramıştır.

Yapılan toplantı, seminer, sunum ve forumlardan aşağıdaki ortak kanaatler ortaya çıkmıştır:

Bizim çalışmalarımızda esas aldığımız davranış, hiyerarşik bir yapı veya emir komuta zinciri değil, katılımcı bir meşverettir.

Yapılan istişarede asıl olan, kendi doğrularını başkalarına kabul ettirme değil, doğruyu birlikte arama ve bulma çabasıdır.

Çalışmalarımızda; samimiyet, insana güven ve adaletli davranış temel referanslarımızdır.

Çalışmalarımızın sınırlarını en temel İslami ahlak kuralları belirler ve şekillendirir.

Çalışmalarımızda sorumluluk almak gönüllülük esasına dayanmaktadır ancak; alınan sorumluluk bir görev bilinci ile yerine getirilir.

Çalışmalarımızda kullanacağımız dil ve takınılacak tavır cinsiyet ayrımına veya ötekileştimeye dayalı değildir; insanı her türlü başkaya, güce, paraya ve otoriteye kurban etmeyen bir dil ve tavırdır.

Çalışmalar yürütülürken hatalar yapılabilir. Hata yapmak aslında iş yapıldığının da göstergesidir. Yapılan veya yapılacak olan hatalardan korkmamak gerekir, asıl mesele yapılan her hatanın bir tecrübe olduğu idrakine varıp bu hatayı bir daha tekrarlamamak, bu hatalardan gerekli dersleri çıkarabilmektir.

Anadolu Öğrenci Birliği üyesi her öğrenci kendinden, inanç ve değerlerinden emindir; özgüven sahibidir.

Anadolu Öğrenci Birliği mensupları, insanlara iyiyi ve güzeli götürmeye çalışırken birey olarak kendinin iyiyi ve güzeli yaşamasını önceler.

İyi ile güzele davet, kötülük ile çirkinden alıkoyma ve adalet ile özgürlük arayışı çabası ömrün bir safhasını kapsayan geçici bir durum değildir.

Çalışmalarımızı, başarı veya başarısızlık endeksli değil, gayret ve süreklilik ilkesiyle yerine getiririz.

Çalışmalarımız karizma unsuruna ve tek kişi mantığına dayalı, lider eksenli değil bilgi, hikmet ve istişareye dayalıdır.

Bilgi ise, hayatta anlam ve yer bulduğu nisbette değerlidir.

Okumak bizim çalışmalarımızdaki yol azığımızdır, okumadan uzak ve bilgiye dayalı olmayan bir yürüyüş marjinaleşmeyi ve radikalleşmeyi veya tam tersi olarak değerlerinden ödün veren tavizkar bir anlayışı beraberinde getirir.

İnsana ulaşmada çok farklı yol ve yöntemler olsa da yöntemlerin en sahicisi, birebir ve yüzyüze yapılandır.

Bununla beraber sosyal medya gibi diğer iletişim araçlarının kullanılması insana ulaşmada etkinliği artıran faktörlerdendir. Bu iletişim araçlarında asıl önemli olan, kullanımında ahlaki prensiplere uyulup uyulmamasıdır.

Kullanılan mekanlar ve araçlar iyi veya kötü değildir, bunların iyi veya kötü oluşunu kullanım tarzları belirler.

Bizim temsiliyetimizin üst başlığı Allah’a olan kulluğumuzdur, yapılan tüm çalışmalardaki temsiliyet şeklini mekansal ve zamansal faktörlerin üstünde bu unsur belirler.

Kurumsallaşma, insana ulaşmada önemli bir unsudur, ancak; dava bilinci ve ruhunu kaybetme, kurumsallaşmanın getirdiği bir durum olmamalıdır.

Anadolu Öğrenci Birliği’nin özgürlük tahayyülü var olanı kabul etmemeyi ve var olandan daha iyi olanı aramayı içerir.

Anadolu Öğrenci Birliği; imanı, davası, derdi ve söyleyecek sözü olan bir gençlik yapılanmasıdır. Duyarlılık sahibi tüm gençlerin buluşma ocağıdır. Bu ocağın insanlığa şahitlik yapması için tüm duyarlı gençleri bu ocağa davet ediyoruz.

 

                                                                                                       ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ