Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Namazla Diriliş Toplantısı – 6

Namazla Diriliş Toplantısı – 6

0
Namazla Diriliş Toplantısı – 6

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Avrupa Yakası Teşkilatının düzenlediği Namazla Diriliş Toplantılarının 6.si gerçekleştirildi. Anadolu Öğrenci Birliği Genel Merkez Binasında gerçekleştirilen toplantının konusu: Gençlikti.

Sunumu Mehmet Hanifi Tosun yaptı sunumda Hanifi Tosun şu konulara değindi:

“Bir toplumu akim bırakmanın, geleceğini ipotek altına almanın, o topluma hâkim olmanın yollarının başında toplumun genç kuşağını fikren ve ruhen iğfal edip ortadan kaldırmak vardır. Eğer onları değiştirip dönüştürmek imkân kabilinde değilse başvurulacak ikinci yol, onları fiziki olarak ortadan kaldırmaktır. Toplumu yönetmeye aday her projenin, gençleri hedef kitle olarak seçmesi bu sebeptendir. Ciddi her projenin en temel ayağını, çocuk ve genç eğitimi alır. Yetişkinlerden başlayarak toplumsal dönüşümü olumlu ya da olumsuz yöne evirmek uzun ve meşakkatli bir süreci gerektirir. “Ağaç yaş iken eğilir” özdeyişi de bu gerçekliğin veciz ifadesidir. Bu durumda sonuç itibarıyla kısa vadede başarısız denecek bir uğraşın içine de girilmiş olunur. Zira kalıplaşmış zihniyetlerin değişimi her zaman zor ve çetin uğraşları beraberinde getirmiştir. Bu tespit, yetişkin eğitimini terk etmek anlamında anlaşılmamalıdır. Bilakis yetişkin eğitimiyle birlikte çocuk ve gençlik eğitiminin üzerinde daha ciddiyetle durulması anlamına gelmelidir.”

“Genç eyvallahı olmayan ve kanı deli akan bir karakterdedir ki Fuzuli onun bu durumunu kendisi de gençlik yaşlarında iken şöyle dillendirmiştir; “Fakir oldumsa eğer, kimseden sağınma ke men / Fakîr-i padişâh âsâ, gedâ-yı muhteşemem.- Her ne kadar fakirsem de, kimseden daha aşağı değilim. Padişah gibi bir fakirim, muhteşem bir gedâyım.””

Unutmamalı bu gençlik Allah ile bağı kopuk kişiliklerin berhava olacakları muhakkak iken Allah’a gönül verip Allah ile irtibatları sağlam kişilerin de başarı hanelerinde rıza ve rıdvan vardır. Bu konuda çağımızın Zeyneb’i ve mücadele erlerinden olan ve genç yaşlarında zindanlarla tanışan Zeynep Gazali’yi ve rabbi ile olan irtibatını iyi tahlil etmeliyiz;

Zeynep Gazali Zindan Hatıralarında anlatır: Kendine yapılan işkencelerden birinde yaptığı dua bu hususa en güzel örneklerden biridir: Zeynep el-Gazali’yi görünüşte karanlık olan hücreye atıyorlar, girdiğinde ise yüksek voltajlı ışıklar yanıyor. İçerisi köpeklerle dolu ve köpeklerin hepsi ona saldırmaya başlıyorlar. Gazali köpeklerin saldırısının ne kadar sürdüğünü bilemeyecek kadar bitap düşüyor. Gazali’nin bu sıradaki duası gerçekten çok etkileyici…

‘Allah’ım kendinle meşgul et ki başkalarıyla uğraşamayayım. Ey tek olan Ehad ve Samet olan Rabbim! Sen beni öyle meşgul et ki yalnız seninle olayım. Beni bu korkunç ortamdan kurtar. Senden başkalarıyla meşgul olmaktan kurtar beni. Kendinle meşgul et. Vereceğin huzur ve güvenle kuşat. Sen’in yolunda senin sevginle, Sen’in hoşnutluğunla, Sen’in muhabbetinle bana şehadeti nasip et. Ey Allah’ım! Müminlerle birlikte benim de ayaklarımı sabit tut. Bizlere güven ve sabır ver.”