Namaz ve Huşu

0
209

Namazını huşu içerisinde kılamayan adama, İmam Ebu Hanife bakın nasıl cevap vermiş:

Bir adam İmâm-ı Azam’a gelerek:

“Yâ İmam, ben namazlarımı huşu içerisinde kılamıyorum.

Namazda iken develerimi otlatıyor, onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz.

Peki, siz ibadet zevkine nasıl erişiyor, ibadetlerinizi huşu içerisinde nasıl yapıyorsunuz?” diye sormuş.

İmam-ı Azam Ebu Hanife, şöyle cevap vermiş:

“Ben develerimi kalbime bağlamam ki; ahıra bağlarım…”

 

Ebu Hanife Kimdir?

Ebu Hanife (M. 699 – 767), İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan “Hanefi” mezhebinin kurucusudur.

Asıl adı “Numan İbn-i Sâbit” olup, sevenlerince ismi “İmam-ı Azam” unvanıyla birlikte anılır.

Ebu Hanife, Miladi 699 yılında, zamanının önemli bilim merkezlerinden olan Kûfe’de doğmuştur. Babasının adı Sabit, dedesinin adı Zûta’dır.

Ebu Hanife ismi, Arapça “Hokka/Divit/Kalem Babası” anlamına gelmektedir.

Ebu Hanife, bütün zorlamalara rağmen Emevi ve Abbasi saltanat sahiplerine boyun eğmemiştir.

Yönetim anlayışını onaylamadığı Abbasi Devleti’nin ikinci halifesi Ebû Câfer el-Mansûr, Ebu Hanife’yi Bağdat’ta hapsettirip işkence ettirmiş ve zehirleterek öldürtmüştür.