Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Müslüman Şahsiyet Ve Kollektif Ruh

Müslüman Şahsiyet Ve Kollektif Ruh

0
Müslüman Şahsiyet Ve Kollektif Ruh

Anadolu Öğrenci Birliği Akdeniz Bölge Çalıştayı düzenledi. Geniş katılımlı program bir sonuç bildirisiyle sona erdi.

Sonuç Bildirisi

Anadolu Öğrenci Birliği Akdeniz Bölge Çalıştayı Sonuç Bildirisi “Müslüman Şahsiyet Ve Kollektif Ruh”

Tarsus-Ashab-ı Kehf

v Müslüman şahsiyet; geçmişe duyarlı, geleceği öngören, geleneğin insanı yücelten değerlerinin koruyucusu, bağnazlıktan uzak ve yeryüzünün teminatı olmalıdır.

v İllerde yapılan güzel çalışmalar, var olan potansiyel ve enerjiyi tam kullanıp, kolektif ruhu kuşanarak geliştirilmelidir.

v Müslüman şahsiyet, dünyevileşmekten uzak, islâmı hayatın merkezine koymuş hatta islamın bir yaşam tarzı olduğunu benimsemiş olmalıdır.

v Müslüman, belirli çizgileri olan, bu çizgilerden taviz vermeyen aynı zamanda ifrat ve tefritten uzak, itidalli bir şahsiyet olmalıdır.

v Müslüman, Rabbinin vermiş olduğu zamanın kısalığının ve vazifesinin çokluğunun farkında olmalı, zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışmalıdır.

v Şahsiyet inşasının ilk aşısı ailede gerçekleşir, cemaat ise bu sürecin koruyucusu ve tamamlayıcısıdır.

v Mensubiyet mesuliyeti de beraberinde getirir. Dolayısıyla ufuk birlikteliği olan, aynı istikamet üzere olan insanlar, kendilerine düşen vazifeyi, bilgi ve adalet ekseninde yerine getirmelidir.

v Müslüman, hayatın her alanını kuşatan İslami bir kimliğe sahip olmalıdır.

v Müslüman, hayatını bir takım ideolojilerle, fikirlerle değil, vahiyle şekillendirmelidir.

v Müslüman, kendine model olarak öncelikle peygamberleri almalıdır.

v Müslüman davet alanında yeni yöntemlere açık olmalıdır.

v Müslüman genç, Peygamber (s.a.v)’in izinde, sahabeleri gibi yürüyebilmelidir.

v Farz ve nafile ibadetler, Müslüman gencin dinamizminin devamı için en önemli yol azıklarıdır.