Molla Fenari ve Görev Şuuru

0
252

Osmanlı Devleti’nin ilk müftüsü/şeyhülislamı olan büyük din bilgini Molla Fenari’den ibretlik bir kıssa…

Osmanlıların ilk Şeyhülislamı Molla Fenari (d.1350, Maveraünnehir – ö.1430 Bursa), Şeyhülislam olmadan önce Bursa kadısı idi.

Bir adam, Molla Fenari’nin kadılığı sırasında pazardan bir at satın aldı. Fakat alışverişin hemen arkasından atın hasta olduğunu farketti. Atı geri vermesi gerekiyordu.

Ama atı satın aldığı adam zorluk çıkartır, atın hastalığını kabul etmez diye önce kadıya gidip resmi kanaldan işi sağlama bağlamak istedi.

Mahkemeye gittiğinde, kadıyı Molla Fenari’yi yerinde bulamadı. İşini ertesi güne bıraktı. Fakat at o gece öldü.

Adam, ertesi gün olanları kadıya anlattı, mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sordu.

Molla Fenari, "Senin zararını ben ödeyeceğim" dedi.

Adam hayretle kadıya baktı, "niçin siz ödeyeceksiniz, konuyla hiçbir ilginiz ve suçunuz yok ki…" dedi.

Molla Fenari, "öyle görünüyor, ama aslında benim de suçum büyük. Eğer sen dün makamıma geldiğinde ben yerimde olsaydım, olaya müdahale eder, atı geri verdirir, paranı iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölmüş olurdu. Bu imkân şimdi yok olmuştur. Senin zararına, benim makamımda bulunmamam sebep olduğu için zararını ben ödeyeceğim" dedi ve ödedi.