“Modern Dönem İslam Ülkeleri” Çıktı!

0
418

İbrahim Özhazar ile İsa Elbinsoy’un birlikte hazırladığı 3 ciltten oluşan “Modern Dönem İslam Ülkeleri” Tire Kitap tarafından yayımlandı.

İbrahim Özhazar ile İsa Elbinsoy’un birlikte çalışarak titizlikle hazırladıkları 3 ciltten oluşan “Modern Dönem İslam Ülkeleri” adlı çalışma okurun istifadesine sunuldu.

Yaklaşık dokuz sayfadan oluşan eserde renkli ve siyah-beyaz resimler, haritalar bulunuyor.

Kitabın önsözünden:

İçinde bulunduğumuz döneme “bilgi çağı” diyenler olduğu gibi “internet çağı” diyenler de bulunmaktadır. İnternetin hayatımıza girmesinin sonuçlarından biri de bilgiye kolayca ulaşabilmektir. Cep telefonumuzdan veya kişisel bilgisayarımızdan internete girip hemen her türlü bilgiye ulaşma imkânı bulunmaktadır.

Ancak bilgiye ulaşmak kolaylaştığı gibi internet ortamına bilgi yüklemek de kolaylaşmış ve bunun sonucunda doğru, sahih, bilimsel bilgiyle dayanaksız, şüpheli ve taraflı malumat birbirine karışabilmiştir. Zaten bu sebeple bilgi çağı insanının karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de “bilgi kirliliği”dir.

Bu eserle hem bilgi kirliliğinden arındırılmış hem de İslam ülkeleriyle ilgili temel bilgilerin bir araya getirilip toplandığı bir kaynak ortaya konulmuştur. Zaten bir ansiklopedinin amacı, belli bir disiplinle ya da disiplin grubuyla ilgili güncel bilgileri kapsamak, bu bilgileri bir sistem bütünlüğü içerisinde sunmak ve bilgiye en kolay biçimde ulaşılmasını sağlamaktır.

Bu eserde bir ülke ele alınırken coğrafya, tarih, demografi ve ekonomi gibi birçok farklı konuda bilgiler verilmiş, böylece çok yönlü ve geniş bir çerçevede okuma yapma fırsatı sunulmuştur. Bu başlıklar birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır ve konunun bütünüyle anlaşılması için gereklidir. Çünkü bir ülkenin coğrafyasını bilmeden ekonomisini, tarihini bilmeden siyasi yapısını, coğrafî konumunu bilmeden jeostratejisini anlamak mümkün değildir.

Yine hiç şüphesiz bir ülkeyi veya insanlarını tanıyabilmek için bu bilgilerin yanı sıra ilişki kurduğu ülkeleri, bölgeyi ve dünyayı da bilmek gerekmektedir. Gerek bölgesel gerekse küresel bir değerlendirme yapabilmek için mümkün olduğunca çok yönlü malumat gereklidir. Bu nedenle kitapta, hacminin kısıtlamalarının da etkisiyle bazı konularda kısa bilgiler vermekle yetinilse de olabildiğince farklı ülke ve başlık incelenmiştir.

“Modern Dönem İslam Ülkeleri”, ansiklopedi formatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle kitaba konu olan ülkeler anlatılırken belirli standartlar, kategoriler ve değerler göz önünde bulundurulmuştur.

Ülkeler kategorize edilirken ülkelerin coğrafî, tarihî ve kültürel sınırları esas alınmıştır. Böylece Balkanlar, Türkistan, Güney Asya, Afrika, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Arap Yarımadası ve Ek Ülkeler olmak üzere toplamda 8 ana başlık belirlenmiş ve bu başlıklar uzunlukları ve birbirleriyle yakınlıkları baz alınarak üç ayrı kitapta toplanmıştır.

Eserin I. cildi müstakil olarak Afrika ülkelerini konu alırken Afrika ülkeleri de kendi içinde yine benzer yöntemler ile 3 bölüme ayrılmıştır.

II. cild Balkanlar, Türkistan ve Güney Asya olmak üzere 3 ana başlığı içermektedir. Güney Asya ana başlığı ise kendi içinde 2 bölüme ayrılmıştır.

III. cildi Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Arap Yarımadası ve Ek Ülkeler ana başlıklarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Her cildin sonunda içerdiği ülkelerin kaynakçası yer almaktadır.

BİRİNCİ CİLDİN İÇİNDEKİLER:

İKİNCİ CİLDİN İÇİNDEKİLER:

ÜÇÜNCÜ CİLDİN İÇİNDEKİLER: