Modern Çağda Dindarlık

0
217

Tatvan’ın ev sahipliğinde Tatvan Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma Van, Tatvan, Muş, Bitlis, Erciş, Hakkari ve Ağrı/Diyadin’den yoğun bir katılımın olduğu gözlendi..

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Van Bölgesi Öğretmenler Komisyonu 5. Sempozyumu yapıldı. Tatvan’ın ev sahipliğinde Tatvan Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma Van, Tatvan, Muş, Bitlis, Erciş, Hakkari ve Ağrı/Diyadin’den yoğun bir katılımın olduğu gözlendi..

27 Mayıs tarihinde “Modern çağda dindarlık” üst başlığı ile gerçekleştirilen sempozyum Kuranı Kerim ve yüce mealinin okunmasıyla başladı.

Van Gökkuşağı Derneği Öğretmen Komisyonu Başkanı Nejdet ÖZTÜRK’ün açılış konuşmasından sonra sempozyum;

“Muhafazakâr siyasetin İslami söyleme etkisi.”

“Modern Çağda Dindarlık ve Ahlak.”

“İslamcılık tasavvurunda İslami düşüncenin tekâmülü.”

“İslam’ın öngördüğü Mümin-Müslüman kimliği.”

“Modern çağda cemaat, cemaatin Müslüman kimliğin korunması hususunda önemi ve etkileri .”

“Modernizmin İslami yaşam biçimine etkisi ve çözüm önerileri.”

Konularından oluşan 2 Panelle devam ederek, “İslamcıların Dindarlaşamama problemi.” Forumu ile sona ererken, sempozyum sonunda bir bildiri yayımlandı.

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

1-Sadece belli zaman ve mekânlara yönelik dindarlık, doğru bir İslam algısı değildir.

2-Müslümanlık zaman (Çağ) ve mekânla sınırlı değildir.

3-Zihin parametrelerimizi İslami kavramlara göre şekillendirip, pratiklerimizi buna göre ortaya koymamız gereklidir.

4-Modern çağın başlangıcında Müslüman zihin tahriş edilmiştir. Bu zihin yapısını tekrardan tesis etmek ve şekillendirmek gereklidir.

5-İslami ilimleri durağanlıktan kurtarıp, yaşayan ilim, pratiğe aktarılabilen ilim haline getirmek gereklidir.

6-Modern çağın etkisi ve İslami zihin yapısının tahrife uğramasından dolayı, vahyi içselleştirmek zorlaşmıştır.

7-Yanlış din algısı, vahyin içselleştirilmesini zorlaştırmıştır.

8-İslamcılık,  Kur’ ani hareket ile hayatın tüm alanlarını kapsamalıdır.

9-Amele dönüşmeyen bilginin değeri yoktur.

10-Muhafazakârlık hareketi sanayi devrimine tepkisel olarak ortaya çıkmış ve İslami dünyaya da etkisi olmuştur.

11-Modernist anlayışa göre mümin ve mimine yoktur, birey vardır.

12-Modern çağda parametreleri yanlış olan ahlak, toplumun çöküşüne sebebiyet vermektedir.

13-Modern çağda, din, kişinin ahlaki yapısında değişiklik meydana getiriyorsa dindarlıktan bahsetmek mümkündür.

14-İslam, tüm çağlarda, Resulün örnekliğinde, ahlaki davranışları önceler.

15-Modern çağda sekülerleşme, İslami yaşamı olumsuz etkilemiştir.

16-Modernizm dünya ve ahret anlayışımızı olumsuz etkilemiştir.

17-Modern çağ dindarlarda kimlik bunalımı meydana getirmiştir.

18-Modern çağda, yeni nesli Kur’an ile inşa etmek gereklidir.

19-Modern çağda dindar olmak için kuranın öğrencisi olmak gerekir.

20-Allah’a kul olma bilinci diri tutulabilirse çağın tüm hastalıkları çözülür.

21- Müslüman kimlik, her dönem ve çağda hassasiyetle korunmalıdır.

22-Müslüman kimliğin gerektirdiği davranış biçimleri şahsiyete dönüşmelidir.

23-Müslüman şahsiyet, modern çağın olumsuzluklarından korunmak için ölüm ve hesap duygularını sürekli diri tutmalıdır.

24- Allahın dini ve Müslüman kimlik, bulunulan ortamda doğru temsil edilmelidir.

25-Müslüman kimlik, davet görevini yerine getirmelidir ve bu her Müslüman’a farzdır.

26-Müslüman şahsiyet, modern çağın dayattığı putlarla mücadele etmelidir.

27-Cemaatleşmede ortak amaç ve ilkeler esastır.

28-Modern çağda olumsuzluklar ile mücadele, birliktelikten, cemaatleşmekten geçer.

29-Modernizmin dayattığı parçalanmış kimlik anlayışı kabul edilemez.

30-Yaşanılan çağda, önceliklerin değişmesi, kimlik bunalımına ve İslami kimliğin yıpranmasına neden olmuştur. Bu hastalıktan korunmanın yolu cemaatleşmekten geçmektedir.

31-Modernleşme sürecini toptancı mantık ile reddetmek doğru değildir.

32-Modern kapitalizme entegre olmak değerlerimizi yıpratır.

33-Yanlış İslami yorumlar modernleşmenin olumsuz etkilerini arttırmıştır.