Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Mersin AÖB’den Özgecan Aslan İçin Basın Açıklaması

Mersin AÖB’den Özgecan Aslan İçin Basın Açıklaması

0
Mersin AÖB’den Özgecan Aslan İçin Basın Açıklaması

Mersin Anadolu Öğrenci Birliği Temsilciliği 19.02.2015 Perşembe Günü Saat 17.00’da Mersin Adliye Sarayı Önünde Özgecan Aslan Cinayeti İle İlgili Basın Açıklaması Yaptı.

Mersin Anadolu Öğrenci Birliği Temsilciliği 19 Şubat perşembe günü saat 17'de Mersin Adliye Sarayı önünde Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Cinayet protesto edilirken, Anadolu Öğrenci Birliği'nin konu ile ilgili basın açıklaması okundu…

 

Basın açıklaması şöyle;

 

“Ey iman edenler! Allah için şahitlikte bulunarak adaleti gereği gibi uygulayan kimseler olun. Adaleti yerine getirme konusunda kendi tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Nisa 135

Dün olduğu gibi bugün de meydanlardayız. Zulüm var oldukça da olacağımız gibi. Kavgamız bütün kokuşmuş düzenlerin, insan hayatını değersiz kılan ideolojilerin, kadını hegemonyası altına alan zihniyetlerin din, sınıf, cinsiyet, ırk, mezhep ve tüm inanç sistemlerinin faşizan tavırlarına başkaldırıyoruz.

Bugün burada geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Özgecan Aslan kardeşimizi unutmadığımızı bizim de söyleyecek sözümüz olduğunu göstermek ve ailesine baş sağlığı dilemek amacıyla toplanmış bulunmaktayız.

Türkiye 13 Şubat günü acı bir olayla şoke oldu. İnsanlığını kaybetmiş ve gözü dönmüş bir cani, 20 yaşındaki Özgecan’ı yakarak katletti. Bu azgınlık karşısında sessiz durmak ve vicdanımızı teskin etmek adına sadece üzülmek, tam anlamıyla vicdanın körleşmesi ve toplumsal sorumluluktan kaçıştır. Bizler de hakkın yerini bulmasını isteyen fertler olarak insanlığın adalet arayışının bu zalimlik karşısında durmayacağını ve adalet yerini buluncaya kadar yüreği yanan annemizin ve toplum vicdanının teskin olmayacağını buradan devlete/yargı makamlarına bildiriyoruz.

Özgecan ilk değildi, ancak son olmasını temenni etmekten öteye geçmeli, hukuk sistemimizi spesifik olarak ceza kanunlarımızı sorgulamalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde bizlere haykırıştan başka bir şey işitmeyen kimsenin durumundan haber verip, sorunun bir parçası olmaktan ziyade çözümün bir parçası olmayı emreder. Suçun faillerinin hak ettikleri cezayı almaları Özgecan kardeşimizin ailesinin yüreğini ve bu doğrultuda toplumun vicdanını bir nebze de olsa rahatlatacaktır. 

İslam insan öldürmeyi ferde ya da aileye karşı işlenmiş bir suç olmaktan daha çok insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görür. Kasten ve haksız yere insan öldürme tüm insan türüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Ve yine Kur’an kısasta hayat olduğunu, katili affetmenin hukuk sistemine değil mağdurun ailesine ait bir hak olduğunu söyler. Ceza ve affın birlikte geçmesinin anlamı emredilenin ceza değil adalet olmasından kaynaklanır. Bizler emrolunduğumuz üzere adaletin tecelli etmesini istemekteyiz.

Batıda aydınlanma hareketleri sonucu kaldırılan idam cezası, Türkiye hukuk sisteminde kısas esaslı bir temellendirme yapılmadan, adalet zeminine oturtulmadan yalnıza Avrupa Birliği hülyasıyla kaldırılmıştır. Kaldı ki geçmişte idam cezası 3. dünya ülkelerindeki gibi sadece ve sadece siyasi suçlulara ve düşünce suçlularına uygulanmıştır. Yeni Türkiye söylemleri geliştirdiğimiz, ağırlıklarımızdan kurtulup dünyaya insanlığın kurtuluşunun adalet ve vicdandan geçtiğini söylediğimiz şu günlerde, hukuk sistemimizin daha adil ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla kasıtla işlenen adi suçlarda kısas hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz.

Burada esas olan suçluları veya suç işlemeye niyetleri olanları sadist bir duyguyla cezalandırmak değil; insanların vicdanındaki adaleti ve adalete olan güveni sağlamaktır. Kısas, işlenmesi muhtemel cinayetlere karşı caydırıcı da olacaktır. Adi suçlu, cinayet işleyerek yaşama hakkını kaybetmiştir ve bu nedenle yaşama hakkına layık değildir.

Özgecan katliamı sadece bir emsaldir ve bu ülkede Özgecan gibi nice masum canlar katledilmiştir. Sorumlu kişi ve makamlar sorumluluklarını yerine getirmedikçe, yargı bu canilere gereken cezaları vermedikçe bu katliamlar son bulmayacaktır. Türkiye’de 2013 yılında 237, 2014 yılında ise 261 kadın katledilmiştir. Bu sonuç da bu vahşetlerin artarak devam ettiğinin bariz bir göstergesi değil midir?

Kim olursa olsun bütün zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin karşısında ve din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün mazlum, ezilen, horlanan, hakkı elinden alınanların yanında olan bizler; meydanları zalimlere, insanlıktan nasibini almamış sapık, katil ve canilere, suçu ve suçluyu meşrulaştıran bazı medya organlarına bırakmayacağımızı ve insanlık adına yaşanılabilir bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. 

Anadolu Öğrenci Birliği olarak Özgecan kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.