Ana Sayfa Kuruluşlar Mektep Eğitim Derneği Yerel Gazete Temsilcileriyle Buluştu

Mektep Eğitim Derneği Yerel Gazete Temsilcileriyle Buluştu

0
Mektep Eğitim Derneği Yerel Gazete Temsilcileriyle Buluştu

Mektep Eğitim Derneği, Sultanbeyli’deki yerel gazete temsilcileriyle kahvaltılı toplantı düzenledi.

Mektep Eğitim Derneği 23 Kasım Cumartesi 09.30’da dernek binasında, Sultanbeyli’deki yerel gazete temsilcileriyle kahvaltılı toplantı düzenledi. Toplantıda Anadolu Platformu, Anesiad, İyilikder, Anadolu Öğrenci Birliği, Evde Karakter Eğitimi Komisyonu, Akadder hakkında tanıtım yapıldıktan sonra derneğin faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verildi. Basın mensuplarının sorularıyla ilçenin, ülkenin ve bölgenin çeşitli sorunları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Mektep Eğitim Derneği

2006 yılında kurulan derneğimiz, bireyin şahsiyet kazanmasında, toplumun değişim ve dönüşümünde; arzın imarı ve neslin ıslahında eğitimin öneminin farkında olarak, çalışmalarının merkezine eğitim faaliyetlerini koymuştur.

Derneğimiz, Türkiye genelinde faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklerimizden oluşan Anadolu Platformu’nun bir üyesidir. Anadolu Platformu, çatı kuruluş olarak geçmişi önemseyen; tecrübeden süzülen doğruların katkısıyla bugünün yaşam tarzını, zamanın ruhuna uygun olarak belirlemeye çalışan; ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dinamiklerinden hareketle strateji belirleyen bir sivil toplum örgütüdür. Anadolu platformu; katılımcı meşveret, kurumsal önderlik, şeffaflık, verimlilik ilkeleriyle; insanlara vahyin kılavuzluğunda hak, tevhid, adalet, özgürlük, ahlak ve mücadele değerlerini kazandırmaya çalışan dini, sosyal ve siyasi bir harekettir.

Anadolu Platformu yerel dernek ve vakıflardan oluşan çatı kuruluş olmakla birlikte, bünyesinde, ülke genelindeki bazı çalışmaları daha sistemli bir şekilde yürütebilmek için, çeşitli sivil toplum kuruluşları kurmuştur. Bunlar;

İyilik-der (Yurtiçi ve yurtdışı yardım çalışmalarımızı organize eden yardım derneğimizdir.)

ANESİAD (Anadolu Esnaf, Sanayici ve İş Adamları Derneği)

Anadolu Öğrenci Birliği (Ortaöğretim ve yükseköğretimdeki öğrenci çalışmalarını organize eden derneğimizdir.)

Evde Karakter Eğitimi (Derneklerimiz bünyesinde yürütülen ilkokul öğrenci çalışmalarını organize eden derneğimizdir.)

AKADDER (Derneklerimiz bünyesinde yürütülen kadınlarla ilgili çalışmaları organize eden derneğimizdir.)

Mektep Eğitim Derneği, Anadolu Platformu’nun stratejisine uygun, yerel şartları gözeten, birlikte hareket etiğimiz insanların bilgi, birikim ve özelliklerini dikkate alan; mekânımızın ve zamanın şartlarına uygun hedefler doğrultusunda hareket eden; değer merkezli kurumsallaşmayı önemseyen sivil toplum kuruluşudur.

Amacımız; dinimizin ilkeleri, kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri doğrultusunda hayatını şekillendiren insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik özelliklerine sahip kurumlarla; erdemli, ahlaklı ve dayanışmacı bir toplulukla ahlaklı, dürüst ve kişilikli bir neslin yetişmesine; huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir kurum olmaktır.

Anadolu Platformu’nun stratejisine uygun hedeflerimizi gerçekleştirmek için derneğimiz bünyesinde çeşitli birimlerimiz faaliyetlerini planlamakta ve planlananları gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Bu birimler:

İstişare Kurulu: Derneğimizin en üst kuruludur. İstişare kurulu üyelerimiz her ay istişare kurulu başkanı başkanlığında toplanmaktadır. Derneğimizle ilgili tüm konular yönetim kurulunda tartışılıp karara bağlanmaktadır.

Evde Karakter Eğitimi Komisyonu: ilkokul öğrencilerine yönelik olan bu çalışmamız 6-12 kişilik gruplar halinde öğrencilerimizin evlerinde yapılmaktadır.

Ortaöğretim Komisyonu: Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çalışmaları planlayan komisyondur. Öğrencilerin manevi ve akademik eğitimleri için sohbetler, seminerler, sosyal etkinlikler, ders takviye çalışmaları vb. Alanlarda programlar yapar.

Öğretmenler Komisyonu: Eğitim çalışmalarımızın ana unsuru olan öğretmenlerimize, bilgilerini, birikimlerini ve tecrübelerini bireye ve topluma doğru yöntem ve çalışmalarla aktarabilecekleri; kendilerini yenileyebilecekleri, geliştirebilecekleri imkânlar oluşturmaya çalışan birimimizdir.

Esnaf Komisyonu: Yetişkin erkeklere, esnaflara yönelik dini-kültürel faaliyetler düzenleyen komisyonumuz; insanların kazanırken-harcarken İslami ilkelere riayet etmelerini amaçlamaktadır.

Kültür Komisyonu: Komisyonlarımızın talep ettiği seminer, konferans, gezi, kahvaltılı-yemekli toplantı, film gösterimi, gençlik buluşması, kültür-sanat günleri vb. Çalışmaları organize eder.

Derneğimiz çalışmalarında görev alan hanımlar da yukarıda bahsettiğimiz birimleri (Hanımlar İstişare Kurulu-Evde Karakter Eğitimi Komisyonu-Ortaöğretim Komisyonu-Öğretmenler Komisyonu-Hanımlar Komisyonu) kurmuş olup sorumluluk alanları ile ilgili çalışmaları yapmaktadır.

Dernek olarak, Sultanbeyli ve çevresinde benzer çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek, tecrübelerinden faydalanmak, ortak çalışmalar yapmak ve bu amaca uygun yerel bir platform oluşturmak istiyoruz.

Çalışmalarımızın verimliliğini arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve ortaya çıkan güzellikleri-iyilikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için belediye, milli eğitim, kaymakamlık, diyanet gibi resmi kurumlarla ve yerel basınla ilişkilerimi geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak istiyoruz.

Davetimize icap edip toplantımıza katıldığınız ve çalışmalarımızı sizinle paylaşma imkânı verdiğiniz için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor ve tekrar görüşmeyi diliyoruz.