‘Medeniyet Tasavvurumuz’ Yeni Baskısıyla Tire Kitap’ta

0
190

Anadolu Buluşmaları’nın 5. sempozyum kitabı olan “Medeniyet Tasavvurumuz”, Tire Kitap tarafından yeni baskı ve tasarımla okuyucunun istifadesine sunuldu.

“Medeniyet Tasavvurumuz”, Anadolu Platformu tarafından 26-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kuzuluk’ta yapılan 5. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır.

2006 yılındaki ilk Anadolu Buluşması’nda “Aile ve İle­tişim”, 2007 yılında “Değer Merkezli Kurumsallaşma”, 2008 yılında “Eğitim ve Sivil Toplum”, 2009 yılında “Erdemli Top­lum”, 2010 yılında ise “Medeniyet Tasavvurumuz” üst başlık­larının irdelendiği sempozyumlar gerçekleştirilmişti.

Bu buluşmalarda, zikredilen üst başlıklar üzerinden ülke­mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çözüm öne­rileri geliştirildi. Sorunun değil, çözümün bir parçası olabilme­nin gayretleri ortaya konuldu.

Toplumun bütün katmanlarını kucaklamak ve ulaşabi­leceğimiz bütün sorunlarını çözmek, öncelikli meselemizdir. Çalışmaların süreklilik kazanması için bu organizasyonların yapılması bir zorunluluk olarak görülmüştür.

Bizler, Anadolu Platformu olarak medeniyet tasavvuru­muzu oluştururken bugüne kadar ortaya konan bütün hâsıla­lardan faydalanmayı, gerektiğinde yeni perspektifler ekleyerek tasavvurumuzu diri tutmayı ve önder kılmayı esas alırız.

İnsanlığın vicdanını biz taşıyoruz. Evrensel tasavvuru­muz; “beşeri olanı”, “insan-ı kâmile dönüştürme” çabasıdır. Yeniden değerlerimizi yaşatmak, coğrafyamızı adalet ve özgür­lüğün başkenti yapmak için, hep birlikte geleceğe yürüyoruz.

Bu çalışmaların kaybolmaması ve geleceğe ışık tutması için 2010 yılında yaptığımız “Medeniyet Tasavvurumuz” sempozyumu­nu da kitaplaştırıp istifadenize sunuyoruz.