Masal Yurdu – Yaşar Yeşil

0
281

Yaşar Yeşil tarafından derlenen Masal Yurdu adlı eser Tire Kitap tarafından çocukların beğenisine sunuldu.

Masallar, edebiyat ve kültür dünyasının en eğlenceli ve fantastik türlerinden biridir. Çocukları eğlendirirken eğiten, onları hayata hazırlayan, doğruya ve güzele yönelten, onlara iyi bireyler olmalarını öğütleyen bir edebiyat türüdür.

Masallar, çocukları dış dünya konusunda bilgilendirir, onların hayal kurma yeteneğini geliştirir; iyilerin ödüllendirileceğini, kötülerin cezalandırılacağını göstererek değerler eğitimine yardımcı olur. Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir. En önemlisi, ana dilini düzgün kullanmayı öğrenir.

Ayrıca bütün toplumlar, kendi değerler sistemini yeni nesillere aktarmak için masallar anlatır. Masallar, çocukların sadece eğlenmesi ve hoşça vakit geçirmesini değil, aynı zamanda toplumsal değerleri edinmesini de sağlar.

Kişinin temel algısının, değerler sisteminin, kişilik yapısının oluşumunda çocukluk döneminin çok önemli bir yeri vardır. Çocukluk dönemi; dünyanın algılanmaya başladığı, insan olarak farkındalığın oluştuğu, bir toplum içerisinde yaşadığımızın ve birlikte yaşam için çeşitli değerlerin gerekliliğinin anlaşıldığı bir dönemdir.

Bu açıdan bakıldığında masallar, biyolojik bir varlık olan ademoğlunun toplumsal bir insan olmasında hiç de küçümsenmeyecek bir işlev görür. Masallar, soyut veya sadece ilkesel düzeyde algılanan değerleri veya ahlak kurallarını ete kemiğe büründürür, bunları hayatın içinde olan, uygulanabilir modellere dönüştürür. Bu özelliklerinden dolayı tarihin her döneminde eğitimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir.

İyilik, paylaşma, yardımlaşma, empati, sabır, sevgi, dostluk gibi birtakım değerlerin ve ahlaki ilkelerin anlatıldığı masallar, çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendirecek ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır.