Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Bölgesi 1. Ortaöğretim Çalıştayı

Malatya Bölgesi 1. Ortaöğretim Çalıştayı

0
Malatya Bölgesi 1. Ortaöğretim Çalıştayı

Malatya Meşale Derneği ev sahipliğinde Anadolu Öğrenci Birliği tarafından gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe Gençlik” konulu çalıştay, Malatya Bilim Kolejinde gerçekleştirildi.

Program, Anadolu Platformu sinevizyonu ile başlaNdı. Sinevizyonun ardından Kur’an-ı Kerim ve meali okundu.

Programın açılış konuşmasını Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR yaptı. Konuşmasında; Gençliğin sadece okula ve çalışma odasına sıkışmış bir hayat içerisinde kalarak yaşaması bizi ileriye götürmez. Gençler İslam dünyasında inisiyatifi ele almadıkları için emperyalistler tüm İslam coğrafyasında istedikleri yapıyı oluşturmaktadırlar. Karşılarına çıkan sizin gibi yiğit gençler emperyalistlere dur dedi ve bugünlerin yarınlardan daha iyi olacağını ve daha iyi bir geleceğin, geçmişten beslenen geleceğe hazırlanan siz gençlerle olacaktır, dedi. Herkes için adalet, herkes için özgürlük düsturuyla ilerlemeliyiz; zulme uğrayan her babanın, hırpalanan her annenin umudu olduğumuzu bilmeliyiz. Böyle bir gençlik yeniden tarih sahnesine çıkmış, tarihin kırılma noktasında tarihe yön verilmiştir. Bu nedenle korkusuzca değerlerini hayatın içinde haykıran yiğitlere ihtiyaç var. Ahlakımızı, maneviyatımızı, hareketimizi, meselelere dair engin tefekkür ortamlarımızı geliştirip, birbirimizle kenetlenip geleceğe doğru yol almamız gerekir. Ahlaklılık, sessiz sedasız bir kenarda boynumuzu büküp yaşamak değildir. Kendisini önemsiz gören, benden bir şey olmaz diyerek ayak sürümemeliyiz. Cenabı Allah bizim ‘adam’ olmamızı, ‘âdem’ olmamızı istemektedir. Her birimiz bir ‘âdem’ olarak gayretlenmeliyiz, diyerek konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmasının ardından Malatya Meşale Derneği’nden Tahir İNCE’ nin moderatörlüğünde “Genç Müslüman Önderler” konulu 1. Oturum (panel) yapıldı. Bu oturumda Malatya Hander’den Fatih BERK, Musab Bin Umeyr’in hayatını anlattı. Meşale Meşale Derneğinden Seyfullah DURMA, Malcom X’ in hayatını sundu. Elazığ Ab-ı Hayat Derneği’nden Ebuzer ALTAŞ, Furkan DOĞAN’ ın hayatınıve şehadetini gözümüzde canlandırdı. Çelikhan Çeyder’den Muhammed ÇİTİL de, Şehit Metin YÜKSEL’ in yaşamından kesitler sundu.

Ardından katılımcı öğrenciler “Gençlik ve Davet” konulu atölye çalışması için sınıflarda 25-30 kişilik gruplar halinde alt başlıklarda çalışmalarını yaparak sunuma hazır hale getirdiler.

Öğle namazı ve yemek arasından sonra saat 13.00’da tekrar toplanıldı. Meşale Derneği’nden Seyfullah SERT, ‘İmam Hüseyin’ marşını söyledi. Hander’den Furkan VURMAZ, ‘Mescidi Aksa’ ezgisini seslendirdi. Yine Hander’den Ebubekir ÇAMUR, ‘Filistin’ marşını seslendirdi. Meşale Derneği Ortaöğretim Komisyonu üyesi Bayram PERİHAN, ‘Ey İmamımız’ ezgisini seslendirdi.

Ezgilerin ardından Hander’den Bayram ÖZYAY’ın moderatörlüğünde “Müslüman ve Zaman” konulu 2. Oturuma(panel) geçildi. Darende Güldeste Derneği’nden Abdulhamit KAYA, Muhammed Furkan BEREKET ve İsrafil YILDIZ, “Zamanı planlama” konusunda sunum yaptılar.  Meşale Derneği’nden Enes KATIKSIZ, “İbadetlerimize Ayırdığımız Zaman”  konulu sunumunda, bir mü ‘minin hayatının belli zamanlarında değil hayatın her anını ibadet zihniyeti içerisinde geçirmesi gerektiğini ifade etti. Meşale Derneği’nden Ömer Faruk özer, “Kur’an da Zaman Kavramı” konusunu anlattı. Tecder’den Huzeyfe YOKUŞ, “Ömür ve Mekan Bilinci” konulu sunumu gerçekleştirdi.

Programın son bölümünde Oktay İZCİ’ nin moderatörlüğünde, atölye çalışmalarında grupların seçmiş olduğu sözcüler tarafından her grubun yaptığı çalışmanın sonucu ile ilgili sunumlar yapıldı.

a.      Genç Davetçinin Kimliği: Meşale Derneği’nden Musab ERKUŞ tarafından grubun sunumu yapıldı. Davetteki en önemli etken, samimiyet, fedakarlık, ve örnekliktir. Samimiyetle davasına bağlanmalı, fedakarlık yapmalı ve örneklik göstermelidir. Davetçi bildiği şeyleri bilince çevirmelidir. Davetçi cesur olmalı, cesaretli davranmalıdır.  Davetçinin örneği, önderi Peygamberdir.  Peygamberin ashabını 23 yıl nasıl davet ettiğini bilmelidir. Davetçi yumuşak huylu olmalıdır. Davetçi sabırlı ve iyi huylu olmalıdır.

b.      Davetçinin İletişim Metotları: Meşale Derneği’nden Yahya ÇALHAN tarafından sunum gerçekleştirildi. Davetçi edasıyla karşısındakini etkilemelidir. Mütevazı kişiliğinden ödün vermemelidir. Davette kendi yakınlarımıza daha çok öncelik vermeliyiz. ‘Allah’a çağıran ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?’ (Fussilet 33)

c.      Davette Örneklik: Meşale Derneği’nden Harun FIRAT tarafından sunum gerçekleştirildi. Davette en iyi örnek Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) dir. Davet ettiği kişilerden önce kendisi yaşamış, çevresinde İslam halkası oluşmuştur. Onun davette samimiyeti ciddiyetle yürütmeliyiz. Mekke fethedildiğinde müşrikler peygamberimizin kendilerine eziyet edeceğini düşünürken, peygamberimiz, ‘Ben Mekkeli kuru ekmek yiyen kadının oğluyum’ der.

d.      Davetçinin ilim amel bütünlüğü: Meşale Derneği’nden Mustafa LEVENT tarafından grup adına sunum yapıldı. Davetçi tüm imkânları kullanarak kendini yetiştiren, yetiştiği konuda uygulamalar gerçekleştiren kişidir. İlmiyle amelini bütünleştiren davetçinin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Kuşun bir kanadı olmazsa kuş uçmaz. İlimsiz amel, amelsiz ilim hiçbir fayda sağlamaz. İlmiyle amel etmeyen kitap yüklü merkeplerdir.

e.      Davetçinin Kendini Yetiştirmesi: Meşale Derneği’nden Ebubekir ÇAMUR grup adına sunum yaptı. Davetçi dünya dillerinden birkaç tanesini bilmelidir. Kendi coğrafyasına, yakın dillere de hâkim olmalıdır. Kendisini çağın ve teknolojinin gerisinde değil teknolojiyi ve çağın değerlerini en iyi şekilde süzgeçlemelidir.

Malatya Meşale Derneği ev sahipliğinde Anadolu Öğrenci Birliği tarafından gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe Gençlik” konulu çalıştay, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ermiştir.