Kuzuluk Buluşmaları

0
290

Bu topraklara ait, kadim değerleriyle ayakta durmaya, yürümeye, ışık olup aydınlatmaya çalışan, bu toprakların bereketiyle beslenen ve yol almak isteyen insanların katılımıyla yıllardır mütevazı bir buluşma gerçekleşir.

Necip CENGİL

Bu topraklara ait, kadim değerleriyle ayakta durmaya, yürümeye, ışık olup aydınlatmaya çalışan, bu toprakların bereketiyle beslenen ve yol almak isteyen insanların katılımıyla yıllardır mütevazı bir buluşma gerçekleşir. Bu bir zihin inşası buluşmasıdır. Katılımların çoğunluğu aileleriyle katılır. Aile eksenli bu buluşma, aile boyu var oluş ve mücadeleyi, fedakârlığı temsil eder. Her biri, bulundukları şehirlerde bireysel özveriyi “biz bilincine” taşımak isteyen bu insanlar, yıllardır Türkiye’nin her bölgesinden yola çıkarak, Sakarya’nın Kuzuluk beldesine gelir, dinlerler, konuşurlar, gecelerini ve gündüzlerini enerjik bir vakte dönüştürür, farklı bir heyecanla şehirlerine dönerler.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformunun bu yıl sekizincisi gerçekleyen Kuzuluk buluşmalarında da aynı heyecan ve ruh vardı. Giderek artan ülke ve dünya sorunlarının ağırlığını omuzlarında hisseden bir toplumsal dinamiği temsil eden insanların buluşmalarında umut, arayış ve endişeler vardı. Umutluydular çünkü “Allah bizimle” özgüveni ile bugüne ve yarına bakıyorlardı. Arayış içindeydiler çünkü Saf suresinde beyan edildiği gibi “hep daha güzeli vardır” ifadesine inanıyorlardı. Endişeliydiler zira insanlığın genel sorunları, özelde çeşitli bölgelerde Müslümanların maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, Müslümanların öze dönüş çabalarının karşılaştığı ihanetler onları üzüyor ve çare arayışına katkıda bulunmak istiyorlardı. Ayrıca Türkiye üzerine oynanan, bölgenin genelinde yürürlüğe konan oyunların devamı olduğu çokça dile getirilen komplolar üzerine kafa yoruyorlardı. İşte bu umut, arayış ve endişeler içinde, Kuzuluktaki etkileyici sosyal havayı değerlendirdiler. Bilgi tazelediler, heyecan tazelediler, bilinç inşasını güçlendirdiler ve Kuzulukta zihin inşasına dair aldıkları katkılarla şehirlerine döndüler.

Kuzuluk buluşmalarında bu yılki başlık “değişen dünya ve İslâm” olarak belirlenmişti. Gerçekten dünyada genel ama Müslümanların çoğunlukta oldukları coğrafyalarda özel değişimler vardı. İslâm, değişen bu dünyaya gerekliydi, çare dilini kullanacak mesajlar ancak İslam’ın sunabileceği mesajlardı. Müslümanlar bu mesajı çağa ve değişime nasıl taşıyacaklardı, mesele buydu.

Mütevazı ama ülke insanıyla, ayrımsız, ayrıcalıksız bir birlikteliği, kardeşliği, birlikte var olmayı, ağır sorunların altında ezilmeden yol almayı sağlayacak tek umut olan İslam’ı çağa taşıyacak Müslümanlarda, bu umut, bu özveri, bu enerji, buna yönelik çaba yeterli miydi? Veya yeterlilik için neler yapılmalıydı? Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllülerinin Kuzuluk buluşmalarında, hem bu soruların cevabı arandı, hem umut dili, hem arayışın başarıya evrilmesine yönelik çabalar, çağı nasıl okumak gerektiği üzerinde duruldu. Önemli şeyler söylendi. Sunumculardan Prof. Dr.Hayrettin KARAMAN hocanın ifade ettiği “bugün İslâm dünyası diye bir dünya yok, Müslümanlar var; o halde, öncelikle bir İslam Dünyası inşa edilmeli” şeklinde özetleyebileceğimiz söz öne çıkan bir söylem olarak çok konuşuldu.

Buna bağlı olarak şunlar söylenebilir: Ortada bir “İslam Dünyası” olmayınca, Müslümanların karşılaştıkları zorluklara sahip çıkacak, çözüm üretecek bir dünyadan bahsedilemez. Müslümanların üzerinde ivedilikle duracağı konuların başında bir “İslam Dünyası” inşa etmek olmalı ve Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısının çözüm üretemediğini, yeni bir birlik kurmak gerektiği işlenmeli.

Değişen dünya ve İslam başlığı altında, Ortadoğu denen coğrafya, Mısır ve Suriye’de yaşananlar, bu sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiği sunumcular tarafından konuşuldu. Müslümanlar olarak içine girdiğimiz zihinsel krizi aşmak gerektiği dile getirildi. Müslümanların coğrafyasını parçalayan, cetvelle çizilen sınırlarla ayıran, adeta gecekondu devletlere dönüştüren Sykes-picotun kabul edilemeyeceği, yeniden bir büyük birlikteliğin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edildi. İkinci dünya savaşında damarları kesilen Almanya’nın bugün tek başına dünya ekonomisindeki ağırlığı yüzde yedi iken, toplamda 57 parçaya bölünen Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkelerin katkısının da yüzde yedi olduğu, oysa yeryüzü kaynaklarının çoğunun bu coğrafyada olduğu anlatıldı.

Aile üzerinde duruldu, değişimi sağlayan kök yapının aile olduğu ve ailenin bugün ne durumda olduğu işlendi.

Gençlik üzerinde duruldu ve “dünyayı değiştirme ufkuna sahip olan herkes gençtir” tanımı ile mesele ele alındı. Bu başlık ile ilgili olarak “Bize göre gençlik bir dönem değil ruhtur. Bizi geleceğe taşıyan bir sermayedir” cümlesi de dikkat çekiciydi. Ayrıca değişimde sosyal medyanın rolü, gençliğin sosyal medyayı kullanmasıyla birlikte yaşanan sorunlar, çözümler bu başlık altında konuşulanlar arasındaydı.

Demokrasi de konuşulan konular arasındaydı ve bir tespit olarak “batının demokrasisi mafya demokrasisidir. Var olabilmek için yok etmeyi hedefleyen bir anlayıştır batı…” ifadesi ilgi çekiciydi. Müslümanlarsa yok etmeyi değil, yaşatmayı ve birlikte var olmayı temsil ederler, bunu dünyaya iyi anlatmalı denildi.

Medyanın değişimdeki yeri üzerinde duruldu ve özellikle “Müslüman dünyanın” medyada ne kadar zayıf olduğu, sermayenin her türlü zevklere varana kadar harcandığı, medyaya yeterince önem verilmediği, bunun karşılığında da, medyayı ellerinde tutan güçlerin meselelere istedikleri gibi yön verebildikleri anlatıldı.

Kuzuluk buluşmalarının son günü Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu vardı. İslâm dünyasına Türkiye’nin neden bu kadar ilgi gösterdiğinin konuşulduğunu, bu konuda çeşitli sorular sorulduğunu, bu konunun tarihi arka planını, olmazsa olmazlarını dile getirdiği uzun bir konuşma ile meseleyi izah etti.

Bana göre Kuzuluk buluşmalarına katılan sunumcuların hepsi, gösterilen ilgiden, katılımcıların heyecanından mutlu oldular. Ayrılırken genel cümle şuydu; tekrar buluşmak üzere Allah’a emanet olun!

Katılımcıların hepsinin bulundukları şehirlere dönmek üzere araçlarına binerken mutlu bir tebessümleri, gülen gözleri vardı ve bu hal bana umudun ne kadar güçlü olduğunu anlattı.