Kuzuluk Buluşmaları

0
228

İlkini 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz Kuzuluk Buluşmaları bereketli zamanların adı oldu. Bilgi, birikim, tecrübe ve projelerin paylaşıldığı bu buluşmalarda salon programları ve açık hava sohbetleri en verimli ortamlar…

İlkini 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz Kuzuluk Buluşmaları bereketli zamanların adı oldu. Bilgi, birikim, tecrübe ve projelerin paylaşıldığı bu buluşmalarda salon programları ve açık hava sohbetleri en verimli ortamlar…

Bir üst başlık üzerinde ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çözüm önerileri geliştirildi buralarda. Sorunun değil çözümün bir parçası olabilmenin gayretleri damıtıldı.

 Coğrafyamızın değerli eğitimcilerinin, âlimlerinin, akademisyenlerinin, yazar ve entelektüellerinin katkıları ile bu buluşmalardan her seferinde çok önemli projelerle dönüldü memleketlere…

Bu buluşmalardaki temel amaçlar; aynı ilkeler etrafında birleşen Anadolu’nun sivil toplum örgütlerinin birbirlerini tanıma, anlama ve fikirlerini paylaşarak; eğitim ve dâvet konusunda birbirlerinden güç alarak daha dinamik ve süreklilik arz eden bir çalışmaya vesile oldu.

Toplumun bütün katmanlarını kucaklamak ve ulaşabileceğimiz bütün sorunlarına çözüm yollarını arama çabası, öncelikli mesele olarak görülmüştür. Bu çalışmaları sürekli ve vasat bir şekilde yapabilmek için organizelerin düşünülmesi bir zorunluluk olarak benimsenmiştir.

Planlı, programlı çalışmalar yapmak; herkesi özelliklerine ve yeteneklerine göre değerlendirmek bu organizasyonların öne çıkan en önemli göstergeleri olmuştur.

Bir araya gelişleri gönül birlikteliği olarak değerlendirdik. Katılımcı meşveret ve kurumsal liderlik ekseninde, kulluk görevi ve sorumluluk bilincini ifa eden bir beraberliği öngördük.

Geçmişin birikimini günümüze ve yarınlara taşıma noktasında irade birlikteliği ve kararlılığı içerisinde olmak bir anlayış olarak benimsendi.

Bu coğrafyanın asli unsuru olarak, bizden öncekilerin açmış olduğu yolda, inandığımız değerleri toplumsallaştırmak ve geleceğe köprüler kurmak için bizimle başlayan ama bizimle bitmeyen kurumlar inşa etmek, bu bereketli zamanların ortak anlayışı olmuştur.

“Sivil toplum örgütleri topluma karşı şeffaf ve denetime açık olmalıdır.” ilkesini düstur edinen Anadolu Platformu’nun en önemli marka değerlerinden olan Kuzuluk Sempozyumları’nın 2006’da yapılan ilkinde sonuç bildirisine amaç şu cümleyle yansıdı: Aynı ilkeler etrafında birleşen Anadolu’nun sivil toplum örgüt erlerinin birbirlerini tanıma, anlama ve fikirlerini paylaşarak; eğitim ve davet konusunda birbirlerinden güç alarak daha dinamik ve süreklilik arz eden bir çalışmaya vesile olmaktır…

2007 yılına gelindiğinde 2.’si yapılan sempozyuma, Anadolu’nun 30 ilinden 50 sivil toplum örgütünü temsilen 80’i aşkın aile “Umut Olmak İçin” bir araya geldi. Önceki yıl sadece sivil toplum temsilcileri katılmışken bu yıl davet edilen kamuoyu önderleri ve akademisyenler de misafir ve sunumcu olarak sempozyumda yer aldılar. Konu olarak “Değer Merkezli Kurumsallaşma” işlendi.

2008’e gelindiğinde önceki yıllarda başlayan ve yıl boyunca yapılan çalışmalar ve istişareler sonucunda platformun şekillenmesi, tamamlanma aşamasına gelmişti. Eğitim ve Sivil Toplum konusunun işlendiği sempozyumun sonuç bildirisi, platformun içe dönük ilanı niteliğindeydi: “Kuzuluk buluşmaları, tecrübe ve birikimlerimizin paylaşıldığı, birlikte iş yapabilme bilincimizin geliştirildiği, dayanışma ve kardeşlik ortamının oluşturulduğu bereketli zamanlardır.”

2009’a gelindiğinde ise Kuzuluk Sempozyumu davet edilen çok sayıdaki sivil toplum örgütü yöneticisi, kamuoyu önderleri, yazar ve akademisyenin katılımıyla “Erdemli Toplum” üst başlığıyla gerçekleştirildi. 2008’de içe dönük olan platform ilanı, bu yıl katılımcılara da duyurulmuş oldu.

14 Kasım 2009’da 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu büyük oranda Kuzuluk Sempozyumları ile şekillendi.