Kutlu Bir Gece; Kadir Gecesi

0
258

Her gündüzün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı ise Kadir gecesinde… İşte bunun için Kadir gecesi, hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir.

Kadir gecesi, kudret gecesidir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allah Teâlâ, “kutlu bir gece” olduğunu haber verdiği Kadir gecesinin önemini özel bir sûre olan Kadir Sûresi ile belirtmiş ve bu geceyi, ayların hayrı ile mukayese etmiştir. (Kadr, 1–5). Zira Allah’ın insanlığa son ilahi mesajı olan Kur’ân-ı Kerîm bu gecede indirilmeye başlanmıştır.

Özellikle Kur’ân’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân Sûresinde “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyrularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bakara Sûresinde ise (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.  Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu açıktır.

Kadir gecesinin Ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak İslâm âlimlerinin büyük bir çoğunluğu, Peygamberimiz’in bu konudaki hadislerinde geçen bilgileri dikkate alarak Kadir gecesinin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğu kanaatine varmışlardır. Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların ona güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmemelerinin hedeflenmesi gibi bazı hikmetlerle açıklanmıştır.

Bu gecenin önemine dair Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak karşılığını Allah’tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, “İman”, 28) Dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan Kadir gecesinde sabaha kadar melekler ve Cebrail yeryüzüne iner. Ayrıca bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu belirtilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.

Allah Teâlâ’nın Rahman ismiyle tecelli ettiği bu gecede ibadet ve duayla geçirip dileklerimizi ve isteklerimizi O'na arz etmek için değerli bir fırsattır. Hz. Peygamber Ramazan’ın son on gününe girildiğinde dünyevî işlerden uzaklaşarak mescide itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi. (Buhârî, İtikâf, 1)  Hz. Âişe radıyallahu anhâ bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet de” şeklinde cevap vermiştir. (Tirmizî, Da’avât”, 84) Şu halde bu gece Rabbimizle dost olup gecenin feyzinden istifade etmeliyiz.

Dr. Emine Gümüş Böke

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kadir Gecesi

Kur'ân'ın övdüğü bir gecedir Kadir Gecesi.

Kur'ân gelmeseydi, kâinat ve varlık, her türlü yaratılış, sırrı çözülmez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaradılış bilgisinin ders kitabı olarak bir Kadir gecesinde indi. İşte Kadir gecesi, kâinata anlamını getiren gecedir.

Kadir gecesi, bir “ağırlık merkezi gecesi”dir. Allah, kutsal sözlerinin bütün ağırlığını bu geceye koydu. Bu gece Kur’an, kutsal ağırlığıyla ve bir bütün halinde dünya göğünün üzerine indi. Dünya ufkunu, vahyin yedi renkli kuşağı, eleğimsağması, bereket getiren bahar yağmuru bulutları gibi, bir merhamet gibi, bu gece örttü.

Her gündüzün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı Kadir gecesinde… İşte bunun için Kadir gecesi, hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir.

Orucun şifa saçan ellerinde Müslümanın kalbi onarıla onarıla, Ramazan hilâli büyüdükçe nefsin hilâli küçüle küçüle, öyle bir geceye gelinir ki nefs; başına, dünya kirlerini yıkayıp alıp götüren sıcak suların döküldüğü bir ölüye yaklaşır. Onu yıkayan meleklerin dünyamıza indiği gecedir Kadir gecesi.

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.

Gecelerin de bir imamı vardır. Gecelerin imamı, en büyük imam Kur'ân-ı Kerîm'i kalbinde taşıyan Kadir gecesidir.

Ey gözlerden gizli, fakat gönüllere aşikâr Kadir Gecesi! Zamanın kalbinde en doğru ve şaşmaz bir saat gibi çınlayıp giderken, yurdumun üstüne, vahyin geçmez izini ve yıpranmaz eserini, ölmez sesini bir kere daha işle!

Pas tutmaz güneşi bir daha getir, ey Kadir Gecesi!

Seni bulmak için bilen gönül, çöllere bile düşmek gerekseydi, düşerdi. Kutuplarda buzların altında, bin yıl kalıp almak gerekseydi, alırdı. Fakat sen, kendin geliyorsun. Seni bulmak için arınmış bir kalple aramak yetiyor. En saf bir merhamet gibi kendin geliyorsun.

Allah'tan bir bağış gibi, Peygamber’den bir armağan gibi, sahabeden bir ses gibi, şehitlerden bir hatıra gibi, imamlardan bir ilim gibi geliyorsun.

Kadir gecesi bir değerlendiriş gecesi, bir karar gecesi ve bir hüküm gecesidir.

Kur'an'ın övdüğü bir gecedir Kadir Gecesi.

Çünkü Kur'an'ın indiği gecedir Kadir Gecesi. 

Sezai Karakoç