Ana Sayfa Yazarlar Etyen Mahçupyan Kurucu unsur: Hukukî zorbalık – (Etyen Mahçupyan)

Kurucu unsur: Hukukî zorbalık – (Etyen Mahçupyan)

0
Kurucu unsur: Hukukî zorbalık – (Etyen Mahçupyan)

Bu yaklaşım Kürt meselesinde de benzer, aleni örnekler sunmaya devam ediyor. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi`nin bir parka `Merwani` adını vermesi, `w` harfi yüzünden devletin kendisiyle ve vatandaşıyla ilgili tahayyülünü zedeliyor

Cumhuriyet rejimi Türk milliyetçiliği ve laikçi pozitivizm üzerinde kuruldu. İdeal vatandaşın nasıl biri olduğunu, kimliğinden duygularına kadar bildiğini düşünen bir elitizmin eseriydi.

Bu elitin kendisini devletle özdeşleştirmesi sayesinde de devletle toplum arasında otoriter, hiyerarşik ve homojenleştirici bir ilişki oluştu ve doğal olarak bu anlayış aynen hukuka yansıdı, hatta onun kurucu unsuru olarak işlevselleşti. Hukuk, devlet adına halkı ehlileştiren, onu makbul vatandaşlığa doğru evrilten ana yönetim aracıydı. Dolayısıyla Türkiye`de hukuk hiçbir zaman evrensel hak anlayışına bağımlı bir çerçevede ele alınmadığı gibi, adalet dağıtan bir hakemlik müessesesi de olmadı. Doğrudan devletin ve iktidara sahip olan ideolojik elitizmin regülasyon cihazı olarak kullanıldı.

Kemalizm`in `kendiliğinden` resmî ideoloji olduğu dönemde, elitin ve liderin bizatihi kendisi ideolojiyi yeterince temsil ettiği için keyfîlik sınır tanımıyordu. Sonradan durum değişti: Karizmatik bir önderliğe sahip olunmadığı ölçüde hukukun kendisinin ideolojikleşmesi ve devletçi asimilasyon ve dışlayıcılık sistematiğinin zeminini oluşturması gerekiyordu. 12 Eylül Anayasası rejim açısından `hayati` olan bu adımın atılmasıydı…

İdeal cumhuriyet kimliğinin `Türk ve laik` olmasıyla birlikte, bu noktaya varış her cemaat için farklı aşamaları ifade etti. Aleviler genelde hem Türk hem de laikler… Ama Cumhuriyet Sünnilerin laikleşmesine dayanmakta. Çünkü geçmişten devralınan halkın iradi desteğiyle ayakta durmasını ve `meşru` olduğunu iddia etmek istediğiniz bir rejim oluşturuyorsunuz. Aleviler ise sayıca az olmalarının ötesinde tarihsel olarak Sünni cemaat nezdinde `gayrimeşru` bir konumdalar. Dolayısıyla devlet açısından Alevilerin laikliklerinden ve kendi inançlarından sıyrılıp önce Sünni çerçeve içinde olmayı kabullenmeleri, böylece Alevi laikliğinin istenmeyen boyutlarının temizlenmesi isteniyor. Ancak ondan sonra Aleviler de aynen Sünniler gibi laikliğe intisap edebilirler ve `devletçi` kimliğin parçası olabilirler.

Cumhuriyet rejiminin vatandaş üretimi, ideolojiyle kutsallaştırılan, yasalar üzerinden `hukuksallaşan` bir zorbalık uygulaması olmayı bugün de sürdürüyor. Yargıtay`ın, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği`ni kapatmaya kalkması zulüm bohçasına bir ilave daha yaptı. İşin başında artık şaşırtıcı olmayan biçimde İçişleri Bakanlığı var… Bakanlık Ankara Valiliği`ne yazı göndermiş ve dernek tüzüğündeki `cemevlerini ibadet yeri olarak` niteleyen maddelerin tüzük metninden çıkarılmasının uygun olacağını bildirmişti. Ardından Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü`nün ihbarıyla hareketlenen savcılığın iddianamesinde şöyle denmişti: “Alevilik bir din değildir. Cemevi de bir ibadethane değildir.” Ayrıca “davada ve konuda kamu yararı olmadığı, aksine kamuoyunu kaos ortamına sürükleme çabası ve amacı görüldüğü” ifade edilmişti.

Ancak yerel mahkeme “Cemevleri ibadethanedir` hükmü Anayasa`nın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır`” gerekçesiyle kapatma isteğini reddetti. Dosya Yargıtay`a yani `merkez` mahkemeye geldiğinde ise devletçi ideolojik regülasyon ağır bastı ve derneğin kapatılması isteğine onay verildi.

Yargıtay kararının gerekçesi fazla söze neden bırakmıyor: “Anayasa`nın 174. maddesinde, Anayasa`nın hiçbir hükmünün, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti`nin laiklik niteliğini koruma amacını güden inkılap kanunlarının, Anayasa`nın halkoyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa`ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağının belirtildiği” kayda geçiriliyor. İşin mizahi yanı ise Yargıtay gerekçesinin Anayasa`nın milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağını söyleyen 90. maddesine de atıfta bulunabilmesi…

Çünkü bu karar Türkiye`nin imzaladığı bütün milletlerarası anlaşmalara aykırı… Ama hukuk mekanizmasının derisi artık kayışa dönmüş durumda. Mesele hukuka uygunluk değil, hukuksal hale getirildiği varsayılan yasalar üzerinden Cumhuriyet`in resmî ideolojisini bir `vatandaş şekillendirici` sistem olarak korumak.

Bu yaklaşım Kürt meselesinde de benzer, aleni örnekler sunmaya devam ediyor. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi`nin bir parka `Merwani` adını vermesi, `w` harfi yüzünden devletin kendisiyle ve vatandaşıyla ilgili tahayyülünü zedeliyor. Çünkü devlet açısından Kürtlerin makbul vatandaş olması Türkleşmeleriyle mümkün ve bu da Kürtçeyi kullanmaktan imtina etmelerini gerektiriyor. Dolayısıyla belediyeye güvenilmeyip kaymakamlık onayı zorunlu tutuluyor. Ve o kaymakamlık da valilik üzerinden İçişleri Bakanlığı`na bağlanıyor. İsmin yasaklanmasının gerekçesi `w` harfinin “ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte” olmasıymış. Yani aslında ayrımcı ve bölücü olmasa da, bu yönde bir gelişmeye yol açabilme ihtimali görülüyor ve devletin işi de zaten vatandaşın bu türden ucu açık yollara sapmasını engellemek.

Rejimin topluma yönelik yüzünde hukuksallaştırılmış bir zorbalık var ve `vatandaş` da bu zorbalığı doğal kabul edenlere verilen bir ad sadece…

 Zaman

———————————-
Etyen Mahçupyan
 
DİĞER KÖŞE YAZILARI