Ana Sayfa Yazarlar Kürt Sorunu: Türk sekülerleşme projesinin iflası! – (Yusuf Kaplan)

Kürt Sorunu: Türk sekülerleşme projesinin iflası! – (Yusuf Kaplan)

0
Kürt Sorunu: Türk sekülerleşme projesinin iflası! – (Yusuf Kaplan)

sorunu”, Cumhuriyet tarihinin üçte birlik dilimini yuttu: Türk sekülerleşmesinin topluma ödettiği bedelin ağır faturası oldu.

İnsanı, derin düşüncelere garkeden şey şu: “Kürt sorunu”, hayatımızın her yerine öylesine derinlemesine nüfûz etti ki, artık bu sorunun nereden kaynaklandığını, neden kontrolden çıkacak boyutlar kazandığını düşünmeye mecalimiz bile kalmadı!
Oysa en hayatî kuralı atlıyoruz: Bir sorunun asıl nedenlerini, kökenlerini ve kazandığı boyutları anlamadan, o sorunu nihâî, kalıcı olarak çözüme kavuşturamazsınız.
 
Bizse tam da bunu yaptık 30 küsur yıldır. Aynı yanlışı sürdürüyoruz hâlâ: Bu seküler ortamda, siyâsî, kültürel ve ekonomik haklar vererek bu sorunu çözebileceğimizi sanıyoruz. Ama fena hâlde yanılıyoruz ve kendi kuyumuzu kazıyoruz!
 
Şunu iyi bilelim: Kürt kardeşlerimize vereceğimiz bütün seküler haklar, bir bumerang etkisi yapacak, önce Türkiye'yi, sonra da onları vuracak “tehlikeli silahlar”! Şöyle ki: Kürtlerin elde ettikleri -ve edecekleri- bütün seküler siyâsî, ekonomik ve kültürel haklar, sonuçta bağımsız devlete kadar gider. Doğrusu, bir halk, bağımsız olmak istiyorsa, ben ona “bağımsız olamazsın!”, diyemem. Bu, bu kadar net. Hayâtî soru şu burada: Eğer Kürtler, bağımsız bir devlete sahip olursa, bunun sonu ne olur?
 
Onlar açısından da felâket olur bu: Tıpkı diğer “federe devlet''ler gibi emperyalistler tarafından itilir kakılır. Ve daha da kötüsü, ikinci bir İsrail -Batıların bölgeyi sopalamak ve yağmalamak için kullanacakları bir çıbanbaşı- olur. Zaten proje de bu! Buysa, bütün bölgenin, emperyalistler tarafından uzunca bir süre daha haIIaç pamuğu gibi oraya buraya savrulması, bir daha belini doğrultamaması ve Batılı emperyalistlerin buradan kovulamaması sonucunu doğurur.
 
Felâket budur: Hem tıpkı İsrail gibi bir çıbanbaşı olmak ve Batılı emperyalistlerin -tam da bitti artık dediğimiz bir sırada- buradaki egemenliklerini sağlama(alma)k hem de bölgenin İslâmî bir geleceğe doğru yürüyebilmesinin önünde takoz olmak!
Sadece bölgemiz için değil, dünyanın ve İslâm dünyasının geleneği açısından bundan daha büyük felâket olabilir mi?
Kaldı ki, emperyalistlerin tek derdi de, yegâne hedefleri de tam da budur: Bölgenin siyâsî, kültürel, ekonomik ve stratejik açıdan bütünleşmesinin ve müşterek İslâmî geleceğe doğru yürümesinin kesinkes önlenmesi! Laik Kürt devleti, tıpkı laik Türk devleti gibi, yalnızca Batılı emperyalistlerin işine yarar, hâkimiyet sürelerini uzatır!
 
O hâlde izi sürülmesi gereken soru şu burada: Kürt sorunu, nereden kaynaklandı ve neden kontrolden çıkacak boyutlar kazandı?
Asıl sorulması gereken soru bu; ama bu soruyu soran yok, iyi mi?
 
Kürt sorunu, medeniyet fikrine dayalı ümmet kimliğinin terkedilmesinin, hatta ahmakça şekillerde lanetlenmesinin ve imparatorluk bâkiyesi 30'dan fazla etnik kimliği düzleştiren yapay bir ulus kimliği icat edilmesinin bizi getirdiği ve getirebileceği nokta'dır. Çıkmaz sokak'tır. Ötesi yoktur.
 
Farklı dinlere, kültürlere, etnisitelere mensup halkları, ortak bir noktada ve selâm yurdu'nda buluşturmuş muazzam medeniyet tecrübesini inkâr etmek, sonra da tek ulus fikrine dayalı 30 etnik azınlığı bir arada tutabilmek ulus devletin becerisi değil, bütün bu etnik azınlıkların hepsinin ortak bir kimliğe -Müslüman kimliğine- sahip olmasının meyvesidir.
 
Bu gerçeğe göz kapadık ve etnik kimlikleri, İslâmî kimliğin ve duyarlıkların önüne geçirecek bölücü sekülerleşme projesini fütursuzca uygulamaktan çekinmedik. Ahmaklığın bu kadarına da pes doğrusu!
 
Daha da vahimi, küresel sistemin İslâm'ı tehdit olarak konumlandırdığı 1990'Iı yıllardan itibaren biz de Batılıların bir “uydu”su olarak ürpertici bir “irtica” (siz bunu Batılılar gibi “fundamentalizm” diye okuyun!) tehlikesi ve tehdidi icat ettik: Toplumun bütün kesimlerinin ortak kimliği ve duyarlığı olan İslâmî kimliği aşındıracak ve etnik kimlikleri kaşıyacak kadar kendi ayağımıza kurşun sıkmayı marifet belledik: Ve etnik kimlikler üzerinden yaşadığımız etnik ayrışmanın tohumlarını kendi ellerimizle ektik.
 
Ne ektiysek onu biçiyoruz şimdi. HDP'nin başını çektiği siyâsî Kürt hareketi, seküler bir hareket: Kemalistler, yüzyıl önce Türkiye'nin İslâmî temellerini nasıl dinamitledilerse, Jönkürt Kemalistler de, Kürtlerin İslâmî temellerini adım adım dinamitliyorlar aynı şekilde.
 
Gelinen nokta, Türkiye'nin seküler elitokrasisi ve entelijansiyasının rüyalarında bile görseler “kâbus bu!” diyebilecekleri kadar ürpertici bir noktadır. Ve suçlu onlardır: Toplumun % 99'unun Müslüman olduğu bir ülkede, ortak İslâmî kimliği, duyarlıkları ve dinamikleri pekiştirmek yerine dinamitlemeyi ve ayrışma nedenine dönüştürebilmeyi ancak sekülerizme bir din gibi tapan zihin körleşmesi yaşayan bu seküler beyinsizler başarabilirdi ancak!
 
Gelinen nokta, Türk sekülerleşmesinin iflasıdır. Eğer bu gerçek görülmez de, aynı seküler (bölücü, ayrıştırıcı, dışlayıcı) kafayla gidilecek olunursa, gideceğimiz tek yer var: Duvara toslamak! Ve tarihin çöp sepetini boylamak!
 
Bendeniz görevimi yapıyor, elitlerimizi, yöneticilerimizi uyarıyor, felâketin nereden kaynaklandığını ve kalıcı olarak nasıl aşılabileceğini derin nefes alarak gösteriyorum âcizâne. Umarım bir işe yarar!

 

———————————-

Yusuf Kaplan

 

DİĞER KÖŞE YAZILARI