Kursiyer Seçimi Yapıldı

0
Kursiyer Seçimi Yapıldı

Akdeniz Derneği Değerlerimizle Değerliyiz Projesi için Kursiyer Seçimini Yaptı

Akdeniz Derneği’nce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca 2013 yılında desteklenen projemizde 0-6 Yaş aralığında çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitimi, seminerler ve gezi içerikli “DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZ” isimli projemize başvuran birçok adayla proje ekibi 14 Ocak 2014 Salı günü saat 13’te derneğimiz seminer salonunda bir araya geldi.

 

Proje ekibi projenin amacı ve işlenecek konuları kursiyer adaylarına anlattı.

Projenin amacının, “toplumsal hayatın işleyişinde çok önemli bir yere sahip olan ve toplumları bir arada tutan değerlerin içselleştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması, teknolojik gelişmelerden özellikle televizyon, internet vb. araçların bilinçsizce kullanılmasından kaynaklanan bireyselleşmeden dolayı yıpranan aile kumrunun yapısındaki bozulmanın engellenmesi ve toplumun özü ve temeli olan ailenin toplumsal işlevini yeniden kazanmasını sağlamak” olduğu açıklandı.

 

Proje boyunca işlenecek bazı konu başlıkları ise şöyle,

Kadın ve  Anne Olmak

Çocuk ve Aile Tutumları

Bedensel ve Zihinsel Gelişim

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Çocuğu Dinleme ve Kendini İfade Etme

Olumlu Davranışlar Geliştirme

Olumsuz Davranışları Değiştirme

Empati, Çatışma Çözme ve Öfke Yönetimi

Çocuğun Sorumluluk Kazanması

Çocuğun Gelişiminde Okul-Aile-Toplum İlişkileri

Çocuk ve Oyun

Tuvalet Eğitimi

 

Proje tanıtımında sonra proje ekibi birinci grup kursiyerleri ve bir sonraki toplantı gününü belirledi. Eğitimler Akdeniz Derneği Seminer Salonun’da devam edecek. Projeye başvurular devam ediyor. Katılmak isteyenler internet sitemizdeki forumu doldurarak derneğimize başvurabilir.