Kur’an’da Ticaret

0
Kur’an’da Ticaret

Akdeniz Derneği her hafta düzenlediği ‘Cumartesi Seminerleri’nin bu haftaki ‘Konusu Kur’anda Ticaret’ idi.

Geleneksel Cumartesi Seminerleri’nin bu haftaki konusu Kur’an’a Göre Ticaret Nasıl Yapılır idi. Bu önemli konuyu Malatya Vuslat TV Eski Yöneticilerinden Tahsin Poyraz sundu.

Poyraz sunumunda, İslam inancına göre insanın tanınmasındaki üç yöntemden birisinin de ticaret ve alışveriş olduğunu söyledi.

Poyraz konuşmasında kısaca şunlara değindi: İslam’dan önceki din ve medeniyetlerdeki ticaret kurallarını tanımanın önemine vurgu yaparak “özellikle Yahudilerin ticarette çok dürüst bir imaj çizdiklerini belirterek aslında bunun bir yanıltı” olduğunu söyledi. Yahudilerin ticarette etkin ve yönlendirici olmalarının nedeni ticareti iyi bildikleri veya çok zeki olduklarından değil, azınlık psikolojisinin getirdiği dinamizmle olayları çabuk okuyup kendi menfaatine çevirmelerindendir.

Hıristiyan batının ekonomi anlayışının temelinde de doğal seleksiyon (büyük balığın küçük balığı yutması) anlayışı yatmaktadır. Fabrikalarında 20 saat çalıştırdıkları işçiler zamanla sendikalaşarak hak aramaya başladılar. Bu mücadele ezilenleri, komünizm ve kapitalizme ulaştırdı. Dış dünyaya karşı ise emperyalizm (sömürü düzeni) uygulandı. İslam dünyasında ise dinin yayılma süreci incelendiğinde Müslüman tacirlerin ticaret için gittikleri ülkelerin İslam’ı kabulleri kılıçla fethedilen yerlerden hem daha fazladır hem de daha kalıcı olmuştur.