Ana Sayfa Kuruluşlar Kozaklı'da 3. ve 4. Gün

Kozaklı'da 3. ve 4. Gün

0
Kozaklı'da 3. ve 4. Gün

Malatya Meşale Derneği Esnaf Komisyonu, ‘2. Hizmet İçi Semineri’ni Nevşehir Kozaklı’da gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Mustafa Demir’in yaptığı Meşale Derneği Esnaf Komisyonu’nun Nevşehir Kozaklı’da düzenlediği  ‘2. Hizmet İçi Semineri’nin üçüncü programına Araştırmacı Yazar Anadolu Platformu YİK Başkanı Ramazan Kayan ve İmam Hatip Ebubekir Yaşa konuşmacı olarak katıldı. 2. Hizmet İçi Semineri’nin son programının konuğu ANESİAD Başkanı Ali Klavuz’du.

Program Sadık Yarar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kitab’ın kuşatıcı, diriltici, uyarıcı mesajının anlaşılmasını engellediler.

“Modernizim ve İslam” konu başlıklı konuşmasında İmam Hatip Ebubekir Yaşa, modernizmin ilk çıktığı yıllarda din adına kafalara çivi çakılan bir anlayışa karşı çıktığını söyleyerek modernizmi bu yönüyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşa, “aklın ve mantığın devre dışı bırakıldığı orta çağ Avrupa’sında insanların akıllarını kullanmaları gerektiğini söyleyen modernizm sayılabilir. Ancak bu anlayışın insanlığa adalet dağıtan İslam dinini Hıristiyanlıkla aynı kefeye koyması akıllara ziyan bir tutumdur.

İngiliz senatörünün Müslümanlara yönelik yaptığı konuşma ve uyarı bu manada çok manidardır. Senatör, ‘siz, Müslümanların elindeki kitabı almadıkça onları elde edemezsiniz, onların zenginliklerine sahip olamazsınız’ diyor. Modernistler, Kitab’ı elimizden alamadılar belki ancak Kitab’ın kuşatıcı, diriltici, uyarıcı mesajının anlaşılmasını engellediler. Ahlakı yozlaştırdılar, değerleri tar-u mar ettiler.

Modernizmin ahret anlayışı yoktur. Ahret anlayışı olmayan düşünceler er geç çökmeye mahkumdurlar. Bu tür düşünceler intiharların, psikolojik travmaların önünü alamazlar, alamıyorlar. Tahrif edilmiş Hıristiyanlığın durumuna düşüyorlar.

Tanrısız bir anlayışı amaçlayan modernizm, aklı ön plana alır. Halbuki aklı yaratanın da Allah olduğunu bilmiyorlar. Modernizm aklı konuşturur, imanı susturur. İslam ise aklı durdurur, imanı konuşturur. Allah’a karşı akıl devre dışı bırakılmalıdır.

Aslında modernizmin amacı hayattan pay kapmaktır. Modernizm pay almaya çalışır, İslam ise paylaşır. İslamın anlayışında acı da paylaşılır, sevinç de… Sevgi de paylaşılır kazanç da.

Modernizm, insanlara mutluluğu, zenginliği vaat ederek yaklaşır. Sessizce, sinsice yaklaşır.  Asıl amaçları ise hayatımızdan, malımızdan, kazancımızdan pay kapmaktır. Çünkü helal-haram sınırları yoktur.

İslam, mazlumun yanında zalime karşı mücadele eder.

Modernizm, toplumlarda orta sınıf oluşturarak kendisine pazar açar. Bunun için sinema ve basını çok iyi kullanır. Bu yolla evimizin içine girerek sevgi, saygı ve muhabbeti bitirir. Çılgın tüketimi, ‘hayatımı yaşıyorum’ anlayışını toplumun içinde yayarak mutsuz bireyler, doymak bilmeyen bir anlayışa sürükler. Böylece pazarı açılmış olur.

Biz zevklerimizi ve çocuklarımızın isteklerini İslam’a göre şekillendirmezsek modernizm devreye girecek ve kendi anlayışına göre yönlendirecektir. Gemiyi başka ideolojilere, başka anlayışlara kaptırmamalıyız. Yoksa modernizm bizi kuşatacaktır. Medeniyetimiz ve vasat oluşumuz en iyi kalkanımız olacaktır.

Birbirimizin yanlışlarına yaslanarak ayakta duramayız. Çünkü modernizmin istediği tam da budur.

Malatya Meşale Derneği Esnaf Komisyonu,  ‘2. Hizmet İçi Semineri’nin ikinci gününün akşam programının son sunumunu Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan hoca gerçekleştirdi.

Kayan Hoca, ‘biraz dertleşmek, biraz hasbihal’ diye tanımladığı tarzda bir sohbet yaptı.

MEDİNE PAZARI’NI KURUN

Kayan Hoca, “konu modernizm ve İslam olunca kısaca değinip yıllarca birlikte oturduğum sizlerle dertleşmek istiyorum” diyerek “modern ile modernizmi karıştırmamak gerekir. Modernlik talip olabileceğimiz bir kazanımdır. Müslüman modern olabilir. Modern olarak ifade edilen iyi şeyleri sahiplenebilir. Ancak modernizm için böyle diyemeyiz. Çünkü modernizm, siyasallaşmış, idareye, yönetime talip olmuş ve toplumu yanlış mecralara doğru sürüklemektedir. Değerlerimize, inancımıza uygun olan modernliği alabiliriz, ancak modernizmi kapımızın eşiğine yaklaştıramayız, yaklaştırmamalıyız. Hatta ona karşı toplumu koruma planlarımızı hemen, gecikmeden hayata geçirmeliyiz” uyarısını yaptıktan sonra asıl konusuna geçti.

Kayan Hoca, İHH ile gittikleri Afrika ülkelerinden Malavi’de gördüklerini, tanık olduklarını paylaştı. “Yüz yıl önce %80’i Müslüman olan Malavi nüfusunun günümüzde sadece %20’si Müslüman olarak kalabilmiş. Misyonerler, halkı cahil ve yoksul bırakarak inançlarını ellerinden almışlar. Açlığa mahkum edilen cahil halk, yüz yıl içerisinde inancından yavaş yavaş koparılıyor ve bu gün %80’i gayri Müslim olmuştur. Üç-beş ünlünün İslam’ı kabul etmesi misyonerleri kışkırtmış, adeta İslam ülkelerine çıkarma yaptırmıştır. Öte yandan birkaç ünlünün Müslüman olması bizi rehavete sürüklemiş; onunla yatıp onunla kalkmışız. Beldelerimizi birer birer misyonerlere kaptırmışız.

Biz Malavi’ye mesaj vermeye gittik. Ancak mesaj alarak geri döndük” diyen Kayan Hoca, Malavi’de İslami çalışma yapan Faysal adında 32 yaşındaki Müslüman’ın gayretli çalışmalarını aktardı. Kısa süre içerisinde Malavi’nin her köşesine medreseler yaptıran, kabile reislerinin birer birer İslam’la tanışmaları, Hac ve Umre seferleri ve uzayıp giden Malavi anıları salonda pür dikkat dinlendi.

Kayan Hoca gece 24 00’e kadar nasihatlarde bulundu, tespitler yaptı, yol gösterdi, hedefler belirledi ve en önemlisi Malatyalı esnaflardan ‘Medine Pazarı’ kurarak İslam’ın kurallarının uygulanacağı bir piyasa oluşturmalarını istedi.

‘Yasak Ağaç’ın bizi kuşattığı günümüz ekonomi dünyasında ‘Medine Pazarı’nın kurulması gerektiğini önemle vurgulayan Kayan Hoca, İslami kuralların işletileceği böyle bir pazarın temelinin hemen atılmasını istedi.

Malatya Meşale Derneği Esnaf Komisyonu’nun Kozaklı’da gerçekleştirdiği ‘2. Hizmet İçi Semineri’nin son programının konuğu ANESİAD Başkanı Ali Klavuz’du.

Moderatörlüğünü Ramazan Baykara’nın yaptığı ‘2. Hizmet İçi Semineri’nin son program Mehmet Böğürcek’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ANESİAD Başkanı Ali Klavuz, Malatyalı esnafa esnaf örgütlenmesinin, birliğinin nasıl kurulabileceğini anlattı. ANESİAD’dan örnekler vererek mükemmel bir birlik için fikirlerini anlattı ve bu noktada fikir ve önerilere ANESİAD olarak açık olduklarını ifade etti.

Yıllardır takip ettikleri ekonomik gelişmelere getirdikleri eleştirileri yan yana getirerek 2010 yılında bir grup aynı ideallere inanan arkadaşıyla bu gidişata dur deme kararı alarak harekete geçtiklerini aktaran ANESİAD başkanı Ali Kılavuz, “2011 yılında yıllardır gözlemlediğimiz, eleştiriler getirdiğimiz durumları ele aldık.

Ekonomi dünyasına yönelik söyleyecek sözü olan, plan ve projesi olan, önerileri olanları bu halkaya katarak çalışmaları başlattık. Zaten hali hazırda eğitim noktasında ciddi çalışmalar yürüten bir kitleye sahibiz. Bu kitlenin çalışmalarını yürütebilmesi için ekonomik gelişmişlik olmaksızın kör topal yürüyeceğinin fevkindeyiz. Bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini de göz önünde bulundurarak böyle bir çalışma için düğmeye bastık.

Önce çok ciddi fizibilite çalışması yaptık. Derneklerle 2 ay süren bir çalışma yaparak İstanbul esnafının raporunu hazırladık. Böylece iş görebilecek potansiyelimizin de farkına vardık. Ekonomik gücümüzü tanıdıktan sonra kısa ve uzun vadeli planlar yaptık. Anadolu Platformu çatısı altındaki bir komisyon olarak dışımızdaki yapılanmalarla çakışmayacak planlar kurduk.

Öncelikle 18 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlar işleri başlarından aşkın ciddi işadamlarından oluşuyor. Yaş ortalamamız 44” diyerek genç, dinamik bir kadro ile işe başladıklarını ancak tecrübelerden yararlanmaya çalıştıklarını; bu çerçevede esnaf örgütlenmelerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Platformu üst çatısı altındaki derneklerin yöneticileriyle görüşerek katılım sağladıklarını, her ilden temsilcilikler oluşturmak için çalışmalar başlattıklarını aktaran Kılavuz, “yaptığımız toplantılar neticesinde aramızda görev dağılımı yaptık. Kapsamlı toplantılarla fikir alış verişinde bulunduk. Temeli sağlam atmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Camiamızda bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan örgütlenmemizin birinci önceliği kendi esnafımıza değer vermektir. Çünkü önümüze koyduğumuz bembeyaz bir sayfayı doldurmaya başlayacağız. Ya düzgün, muntazam, intizamlı dolduracağız bu sayfayı,  ya da Allah muhafaza; karalayacağız. Bunun farkındayız.

Kurmayı planladığımız birliğin benzerlerinin sayısı epey fazla. Ancak bizim amacımız kendi esnafımızı organize ederek kendi değerlerimizin işleyeceği, kendi kurallarımızın konulacağı bir birlik olsun istiyoruz.

Şu an 85 kişiyle kuruluşumuzu tamamladık. 6 ay üzerinde titizlikle çalıştığımız tüzüğümüzü de tamamladık. İki unsuru bitmiş bir ANESİAD var karşınızda. Yani isim ve tüzük hazır.

Camiamıza yakışır bir güçle piyasaya çıkmak istiyoruz” diye konuşmasını sürdürdü.

Esnaf Komisyonu’nun Kozaklı’da gerçekleştirdiği ‘2. Hizmet İçi Semineri’nin son programı İmam Hatip Abdulkadir Ateş’in duasıyla sona erdi.